Kako biti (tri)deset godina ispred vremena?

Ubrzana i sveprožimajuća tehnološka revolucija koja se gotovo svakodnevno odvija naočigled svih nas pogađa sve aspekte našeg postojanja zahtevajući radikalnu transformaciju svih aspekata društva. Jedna od njenih meta jeste i obrazovanje. Digitalizacija i veštačka inteligencija su samo neki od noviteta aktuelizovanih u poslednjih pola veka koji su uzdrmali su kako ciljeve tako i metode edukacije. Shodno tome, Međunarodna organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) izradila je „Kompas za učenje za 2030. godinu”. LINK edu Alliance je OECD-ove standarde, skrojene prema projekciji budućnosti, primenjivala u svojim obrazovnim ustanovama i u prošlosti, još od osnivanja LINKgroup 1998. godine.
Pročitaj više

Brainfinity: Od kreativne futurističke ideje, preko takmičenja koje je prevazišlo granice, do udruženja koje okuplja poklonike problem solvinga širom sveta

Na putu ka što potpunijoj reformi obrazovanja kroz uvođenje novih smernica učenja, Brainfinity je zauzeo posebno mesto donoseći nešto potpuno novo u obrazovni sistem čitave Srbije. Tu se nije zaustavio.
Pročitaj više

Usvojena LINK strategija obrazovanja: Savremena organizacija nastave po svetskim standardima

LINK educational Alliance je usvojila strategiju obrazovanja koju je Institut za moderno obrazovanje (IMO) razvijao u saradnji sa ustanovama Alijanse. Bazirana je na najboljim primerima pedagoško-psihološke adaptacije iz svetski priznatih obrazovnih sistema koji su se pokazali višestruko uspešnim u iznalaženju rešenja za različite oblike nastave.
Pročitaj više

LINKgroup i Mensa Srbije ostvarili saradnju koja teži izvrsnoj edukaciji u Srbiji

Mensa Srbije i LINKgroup potpisali su, na obostrano zadovoljstvo, protokol o saradnji koji će im omogućiti zajedničku realizaciju aktivnosti s ciljem popularizacije obrazovanja i razvoja inteligencije u našoj zemlji. Povezuje ih niz zajedničkih vrednosti, a u prilog tome govore programi koje su do sada razvijali paralelno poput razvoja inteligencije, kreativnog mišljenja, celoživotnog učenja, zanimanja 21. veka i zdravih stilova života.
Pročitaj više

Pokrenut Brainfinity, jedinstveno takmičenje u problem solvingu i najveći STEAM događaj u regionu i šire

Kompanija LINKgroup kroz Institut za moderno obrazovanje i uz podršku obrazovnih ustanova u okviru LINK edu Alliance osmislila je i realizovala Brainfinity, najveći STEAM događaj u regionu, inovativno takmičenje u problem solvingu za decu od petog do osmog razreda koja žele da ispitaju svoje znanje i veštine na nesvakidašnji način, koristeći savremenu tehnologiju i timski rad.
Pročitaj više