MIR (Mechatronic – IT – Robotic): Međunarodno povezivanje škola i kompanija

Srednja škola LINKgroupa, ITHS, učestvuje u projektu MIR. Ideja ovog projekta je usklađivanje školskih planova razvoja sa međunarodnim standardima u obrazovanju i savremenom svetu.  
Da bi se ostvarila misija i vizija škole, uloga nacionalnog i međunarodnog povezivanja sa drugim obrazovnim institucijama je veoma važna, kao i povezivanje sa poslovnim sektorom koji nudi mogućnost zapošljavanja za naše učenike. Iz tog razloga je planirano partnerstvo sa srednjom tehničkom školom „Srednja šola tehniških strok Šiška” iz Slovenije.
 
 
Nakon završenog projekta, nastavnici će znanje, kompetencije i iskustvo stečeno u mobilnosti koristiti u svakodnevnom radu, odgovarajući na izazove savremene nastave: kreativnost, učenje kroz praćenje dobre prakse, projektnu orijentaciju, nastavni proces, pristup međunarodnom umrežavanju škola i razvoj evropskih kompetencija nastavnika.
 
Koordinator projekta je ITHS.
 
Partner na projektu je:
 
  • SŠTS, ŠIŠKA, Slovenija.
 
 

 

 

 

Ciljevi projekta su: 
 
  • jačanje stručnih kapaciteta i kompetencija nastavnika, unapređenje kvaliteta nastave i modernizacija nastavnih metoda iz oblasti STEM-a;
  • izrada programa vannastavnih aktivnosti koje prate interesovanja učenika iz oblasti STEM-a;
  • usavršavanje laboratorijskih vežbi iz stručnih predmeta obrazovnog profila Tehničar mehatronike i izrada plana nabavke neophodne kabinetske opreme.

 

Rezultati projekta:
 
 
  • dodatno usavršavanje nastavnog kadra, što će doprineti poboljšanju nastavnog programa kroz dalju edukaciju;
  • podsticanje samousavršavanja nastavnog kadra kako bi se u radu sa učenicima primenile stečene kompetencije;
  • osnaživanje učenika da napreduju i proširuju svoja znanja, kao i da ih primene u okviru nastavnih aktivnosti (na primer u okviru laboratorijskih vežbi); 
  • umrežavanje sa partnerskim obrazovnim institucijama i sektorom za zapošljavanje u zemlji i inostranstvu; 
  • modernizacija i podizanje kvaliteta nastave; 
  • pripremanje učenika za studiranje i rad u međunarodnom okruženju.