U saradnji sa partnerima iz Rumunije, Grčke, Francuske, Italije i Hrvatske, LINK edu alijansa je dobila priliku da realizuje dvogodišnji Erasmus+ projekat „Learn biodiversity through Environmental Action For the community – LEAF” („Naučite o biodiverzitetu kroz ekološku akciju za zajednicu – LEAF”), koji se bavi proširivanjem kapaciteta nastavnika i učenika kada je reč o životnoj sredini i borbi protiv klimatskih promena kroz servisno učenje (SL) i Citizen Science.

Cilj projekta je razvoj inovativne metodologije za angažovanje učenika u zajednici radi praćenja, tj. monitoringa biodiverziteta biljaka, a u skladu sa principima servisnog učenja. Kroz ovaj projekat i primenu inovativne metodologije, zasnovane na projektnom učenju i upotrebi WE LAB uređaja, poboljšaće se kvalitet usvajanja STEM veština i znanja kod učenika srednjih škola.

U projektu učestvuju profesori Savremene gimnazije: Dijana Šarac i Barbara Rosandić, profesorke biologije, Jelena Spasojević, profesorka sociologije, Milica Ivanović, profesorka španskog jezika, kao i Nina Stojanović i Glorija Martinović iz IMO.

Kreiranje priručnika o biodiverzitetu biljaka i LEAF onlajn-akademije

Jedan od rezultata projekta biće LEAF priručnik o biodiverzitetu biljaka, koji će služiti kao važno metodološko sredstvo za nastavnike koji budu želeli da se bave ovom aktuelnom temom. Takođe je planirana kupovina nekoliko WE-LAB-a – malih prenosivih laboratorija koje u svom sastavu imaju mikroskop i spektrometar, koje će učenici koristiti u praktičnoj nastavi.

Još jedan od rezultata projekta biće LEAF onlajn-akademija – otvoreno onlajn-okruženje na platformi „Moodle” za nastavnike srednjih škola i integrisaće put učenja koji je planiran priručnikom. Tu će biti smešten skup resursa (tj. Toolbox), kao što su ideje za aktivnosti, projektni koncepti i strategije, predlošci, listovi za procenu i digitalni resursi u raznim formatima.

Očuvanje životne sredine je posebno značajna vrednost u Savremenoj gimnaziji

Projekte čiji je cilj podizanje svesti o značaju i očuvanju zdrave životne sredine smatramo posebno značajnim, jer su to vrednosti koje se posebno neguju u Savremenoj gimnaziji. Važno nam je da naši učenici prihvate zdrave navike, da postanu ekološki svesni i da svojim odgovornim ponašanjem utiču na zaštitu i očuvanje životne sredine.

Koordinator projekta

Partneri na projektu