U avgustu 2005. godine postali smo Cambridge International School što našim polaznicima omogućava sticanje jednog od najpriznatijih međunarodnih sertifikata.

Cambridge International sertifikati otvaraju vrata uspešne karijere, omogućavaju lični i profesionalni razvoj, a istovremeno pružaju zvanično priznanje i sertifikaciju stečenih znanja i veština. Ovi sertifikati predstavljaju spektar profesionalnih kvalifikacija dizajniranih za one koji žele da unaprede svoju karijeru ili nivo obrazovanja. Posedovanje ovih sertifikata poslodavcu daju garanciju da kandidat poseduje najviši nivo profesionalnih kompetencija i time mu omogućava prednost pri zapošljavanju. Sertifikati se fokusiraju na brojne oblasti, specifične za određene poslove, uključujući ICT, poslovanje i menadžment. Dostupni su na različitim nivoima i pogodni su za polaznike svih godina, sa različitim iskustvom.

LINK group je, kao Cambridge International School, akreditovan i za IGCSE i A-levels programe. Više o Cambridge programima i sertifikatima za učenike, studente i polaznike pročitajte ovde, a o programima za profesore i nastavnike saznajte više na ovoj stranici.

Dugogodišnje partnerstvo sa kompanijom Microsoft i status Microsoft Partner, potvrđuju najviši nivo znanja i stručnosti u radu sa Microsoft tehnologijama i najbliži poslovni odnos sa kompanijom Microsoft.
 
Microsoft Partner Network Gold kompetencija našim polaznicima i studentima obezbeđuje najnovije MS tehnologije, kompletnu tehničku podršku, tehničke podatke, sve vrste raspoloživih MS softvera, beta verzije i druge prednosti, koje su dostupne samo partnerskim organizacijama.
 
Microsoft Partner Program je namenjen firmama iz IT sektora, koje pružaju širok spektar usluga i rešenja zasnovanih na Microsoftovoj platformi (konsalting, razvoj, održavanje, podrška, obuka, softverski paketi, hosting... ). Članstvo u programu predstavlja svojevrsnu garanciju posedovanja širokog raspona tehničkih znanja i veština potrebnih za primenu Microsoftovih rešenja, a istovremeno ono je i potvrda opredeljenja LINK groupa da prati najnovije tehnologije.
 
Potvrda ugleda, profesionalnosti i kvaliteta kompanije LINK group se ogleda i u dugogodišnjoj saradnji i partnerstvu  sa vodećom softverskom kompanijom Adobe.
 
Ovlašćeni smo Adobe Training Centre, što znači da naši studenti i polaznici pohađaju nastavu koja je usklađena sa Adobe programom, koristeći najnovije Adobe softverske pakete. Pored toga, naši studenti i polaznici imaju mogućnost sticanja prestižnih Adobe sertifikata, koji predstavljaju potvrdu ekspertskih veština za korišćenje jednog ili više Adobe proizvoda.
 
Pearson VUE je jedan od dva najveća svetska test centra koji je ekskluzivan provajder zvaničnih ispita za kompanije: Adobe, Oracle, CompTIA, Cisco Systems, Zend Tehnologies i mnoge druge, čije su diplome, sertifikati i licence, kao dokaz kompetencije najvišeg nivoa, postale standard i uslov svih IT kompanija u 165 zemalja širom sveta.
 
Zend sertifikat predstavlja industrijski standard za PHP sertifikaciju, koja potvrđuje izvanrednu ekspertizu u oblasti PHP programiranja. Oblasti ispita specifikovane od strane borda nezavisnih vrhunskih PHP eksperata i zajednice širom sveta osiguravaju priznatost i donose jasnu prednost sertifikovanim Zend PHP Developerima.
 

Sertifikacija koju poslodavci cene

 
Ispit za ovu sertifikaciju osmišljen je tako da proveri znanja i kompetencije iz realnog poslovnog okruženja, te zato Zend sertifikacija pruža potvrdu tehničkih dostignuća koju poslodavci cene kada donose odluku o budućem angažovanju. Nisu retki primeri da je posedovanje Zend PHP sertifikacije bilo presudno za angažovanje budućih PHP senior programera.
 

Sertifikacija koja ispunjava standarde akreditacije

 
Razvijen od strane Zend korporacije, a u skladu sa propisima Američkog instituta za nacionalne standarde (ANSI), Zend sertifikacioni program je dizajniran tako da testira nivo znanja kandidata bez uticaja tehnologija van PHP-a. U testu se koriste setovi pitanja, koja odražavaju situacije iz stvarnog okruženja, uključujući znanja iz mnogih oblasti, od bazičnih prema kompleksnim.

Status LPI Approved Academic Partner ITAcademy polaznicima garantuje ekspertski nivo stručnosti u radu sa Linux tehnologijama. Partnerstvo kompanije LINKgroup i ITAcademy sa Linux Professional Institute svedoči da je smo ispunili sve zahtevne uslove LPI programa i polaznicima ITAcademy obezbedila najsavremeniju obuku, koju ovaj institut podržava. 
LINKgroup je zvanični CompTIA Authorized Partner, što polaznicima garantuje najmoderniju obuku i priliku da usvoje najaktuelnija znanja i vještine za početak ili unapređenje IT karijere.
Zahvaljujući ovom partnerstvu polaznicima smjerova Network Administration, Microsoft Administration i Linux Administration omogućeno je da se na najkvalitetniji i najbrži način pripremite za sticanje svjetski priznate CompTIA certifikacije.
 
SEO PowerSuite je jedan od najcenjenijih alata u SEO industriji, koji će, zahvaljujući saradnji kompanija LINK group i Link-Assistant, biti dostupan polaznicima ITAcademy i InternetAcademy. 
 
Ovakvim partnerstvom kompanija LINK group pridružila se mnogobrojnim licenciranim korisnicima širom sveta koji upotrebljavaju ovaj softver, jedan od vodećih u SEO industriji. PRO licenca polaznicima pomenutih obrazovnih ustanova tokom školovanja omogućava besplatno korišćenje najnaprednijih funkcija bez ograničenja i usvajanje korisnih znanja koje je moguće odmah primeniti u praksi.
 
Na osnovu saradnje kompanije LINKgroup i ITAcademy sa Ahrefsom, našim polaznicima omogućeno je da potpuno besplatno koriste kompletan set SEO alata ove softverske kompanije. Ahrefs je all-in-one SEO platforma sa kompletom alata koji se koriste pri optimizaciji web sajtova, analizi rada konkurentnih sajtova, pretrazi ključnih reči i još mnogo toga, pa ga koriste i SEO eksperti vodećih svetskih kompanija kao što su Facebook, Adobe, LinkedIn, Netflix, Uber…
Android ATC – Advanced Training Consultants je organizacija koja se bavi edukacijom i sertifikacijom u oblasti informacionih tehnologija na globalnom nivou.
 
LINK group je prvi i jedini autorizovani Android ATC training center u Srbiji. Zahvaljujući ovom partnerstvu, polaznici ITAcademy imaju mogućnost da steknu prestižna znanja usmerena ka savremenom tržištu i dobiju neke od sve traženijih sertifikata kada je u pitanju programiranje za Android operativni sistem.
Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" i ITAcademy i BusinessAcademy potpisale su zvanični protokol o saradnji, radi organizovanja niza akcija za edukaciju nezaposlenih. Zavod je prepoznao ITAcademy i BusinessAcademy kao idealne partnere u sprovođenju svoje misije smanjenja nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini, čiji će programi pomoći nezaposlenima da odgovore na sve zahteve tržišta i pronađu posao koji žele.
 
Zavod posreduje u zapošljavanju, sprovodi akcije zapošljavanja, profesionalne orijentacije, obuke i prekvalifikacije nezaposlenih na teritoriji Bosne i Hercegovine, a kako ITAcademy i BusinessAcademy kvalitetenim usavršavanjem svojim polaznicima obezbeđuju zaposlenje i sigurnu zaradu, ovakva saradnja je pravi potez.
 
Chartered Management Institute je prestižna međunarodna institucija za profesionalnu sertifikaciju menadžera koja je tokom svog dugogodišnjeg rada i uz nekoliko hiljada sertifikovanih profesionalaca aktivno učestvovala u promociji i razvoju teorije i prakse u oblastima menadžmenta i liderstva, i uspostavila visoke standarde u edukaciji iz ovih naučnih oblasti.
 
Autodesk je multinacionalna softverska korporacija, lider u oblasti 3D softvera za dizajn, projektovanje i kreiranje digitalnih sadržaja. ITAcademy kompanije LINK group je autorizovani Autodesk Training Center (Autodesk ATC), zahvaljujući čemu svojim polaznicima pruža nastavu po Autodeskovim principima obuke, koristeći najnovije softverske pakete ove kompanije. Ovakav status polaznicima omogućava i sticanje prestižnih sertifikata, koji predstavljaju pouzdanu validaciju veština i znanja polaznika, i vode ka ubrzanom profesionalnom razvoju, poboljšanoj produktivnosti i većem kredibilitetu.
 
Pored toga što je autorizovani Autodesk Training Center, ITAcademy je i zvanični Autodesk Authorized Academic Partner (Autodesk AAP), i pruža obuku, resurse i sertifikaciju predavačima, studentima i obrazovnim institucijama.
Profesionalnu sertifikaciju menadžera ljudskih resursa obezbeđujemo preko najvišeg nivoa partnerstva sa vodećim svetskim institutom za HR sertifikaciju, HRCI iz Sjedinjenih Američkih Država.
 
HRCI sertifikacija je cenjena u krugu direktora i profesionalaca u sektorima za ljudske resurse širom sveta. Preko 250.000 HR profesionalaca ima ova zvanja. Preuzimanjem ovih zvanja dobijate dokaz o realnoj stručnosti u oblasti rukovođenja ljudskim resursima u preduzećima i ispunjene uslove za bolju naplatu vašeg profesionalnog znanja.
 
Kao kompanija koja posluje na najvišem profesionalnom nivou LINK group polaznicima svojih obrazovnih institucija omogućava sticanje brojnih međunarodnih sertifikata i diploma. Sa druge strane, za vrednost posebnih diploma koje dodeljuju visoke i srednje škole i akademije u sastavu LINK group, garantuju akreditacije samog
 
Ministarstva prosvete, nauke i regionalnog razvoja, kao institucije sa najvećim stepenom nadležnosti kada je obrazovanje u pitanju na državnom nivou.
Ove akreditacije svedoče o kvalitetu nastavnog programa, nastavnog kadra, kao i celokupnog sistema školovanja na našim institucijama.
 
Stavljajući akcenat na važnost poznavanja engleskog jezika u poslovnom svetu koji obuhvata široko internacionalno polje mogućnosti, ostvarili smo saradnju sa British Councilom, vodećom međunarodnom organizacijom iz Velike Britanije koja se bavi obrazovanjem i kulturnim vezama sa zemljama širom sveta.
 
Kao British Council Preparation Centre polaznicima pružamo mogućnost polaganja Cambridge ESOL ispita − FEC i BCE English Certificate, čije diplome i sertifikati spadaju među najpoznatije kvalifikacije za engleski jezik na svetu.
U januaru 2005. godine smo postali član glavne evropske asocijacije za učenje na daljinu, EDEN − European Distance and E-learning Network. Zato polaznici ITAcademy garantovano uče po istim principima i kriterijuma za učenje na daljinu kao i stanovnici zemalja Evropske unije.
 
Pored toga, nastavne planove i programe studija za IT stručnjake na nivou Evropske unije propisuje CEPIS, a na nivou SAD IEEE, dva najveća udruženja IT profesionalaca na svetu. Ovi standardi za obrazovanje IT stručnjaka opisani su u dokumentima EUCIP Syllabus (European Certification of Informatics Professionals) i CC (Computing Curricula).
 
Pored toga, LINKgroup je akreditovani međunarodni centar za obuku i testiranje, ovlašćen od strane ECDL fondacije (European Computer Driving Licence). To garantuje da smo u organizacionom, tehničkom, kadrovskom i svakom drugom smislu ispunili standarde koji važe u Evropskoj uniji. ECDL predstavlja sistem sertifikacije znanja iz oblasti IT-ja priznat u više od 160 zemalja sveta. U program našeg školovanja implementirana je najnovija verzija ECDL Syllabusa 5.0.
 
European Computer Driving Licence (ECDL) je projektovan i nadgledan od strane ECDL Fondation Ltd. (ECDL-F). The European Computer Driving licence Foundation je osnovana kako bi koordinirala prihvatanjem i funkcionisanjem ECDL koncepta širom Evrope. U evropskim okvirima zemlja koja poseduje dozvolu mora istovremeno biti i član The Council of European Professional Informatics Societes (CEPIS). Izvan evropskih granica ECDL Fondacija dodeljuje dozvolu samo onim organizacijama za koje smatra da zadovoljavaju sve potrebne kriterijume.
 
Kompanija LINKgroup sarađuje i sa predstavništvom konfederacije italijanske industrije u Srbiji – Confindustria Serbia.
 
Confindustria Serbia teži da bude adresa za sve italijanske privrednike koji u Srbiji traže poslovne partnere i koji ovaj deo Balkana prepoznaju kao interesantan za razvoj poslovnih aktivnosti. Ova beogradska kancelarija se oslanja na mrežu Konfindustrije u Italiji (Konfederacija italijanske industrije), koja broji više od 150.000 kompanija, sa preko 5 miliona zaposlenih. Confindustria Serbia pokreće i podržava inicijative čiji je cilj da svim članicama obezbede sve potrebne informacije o poslovnom ambijentu u Srbiji, kao i da im pomognu u nalaženju adekvatnih partnera.
 

Kompanija LINK group je jedini Registered Training Centre za IQN (dosadašnji BIMS UK) qualifications u Srbiji. International Qualifications Network (dosadašnji British Instutute of Management Studies) jedna je od najbrže rastućih globalnih organizacija koja obezbeđuje internacionalnu sertifikaciju relevantnu za sektor biznisa i finansija.

Misija ovog instituta iz Velike Britanije je u tome da omogući svetski priznate i cenjene kvalifikacije onim poslovnim muškarcima i ženama koji žele da ostvare izuzetne uspehe i postignuća. Sertifikati IQN-a zvanično su priznati i cenjeni u više od 160 zemalja sveta.

LINK group je jedan od 200 akreditovanih centara čuvenog Chartered Institute of Marketing (CIM) iz Velike Britanije, prestižnog međunarodnog instituta za profesionalnu sertifikaciju i edukaciju stručnjaka iz oblasti marketinga i biznisa.
 
Ova ugledna institucija više od 100 godina okuplja profesionalce iz oblasti marketinga i danas ima vodeću ulogu u sertifikaciji marketinških stručnjaka. CIM sertifikati su priznati u celom svetu, najbolja su potvrda znanja i stručnosti iz oblasti marketinga i onome ko ih poseduje donose značajnu konkurentsku prednost na tržištu.
 

Mi smo prvi sertifikovni Centar za testiranje i obuku za osnovno ICT obrazovanje korisnika, od strane Privredne komore Srbije, čime smo dokazali ispunjenost standarda na domaćem edukativnom tržištu.

Kompanija LINK group je članica European Council for Business Education (ECBE), međunarodne organizacije za akreditaciju i vrednovanje kvaliteta programa poslovnih studija širom Evrope. Misija organizacije ECBE je da prepozna, podstakne i akredituje one obrazovne institucije koje kontinuirano uvode inovacije u nastavni proces i koje su postigle izvrsnost u svome radu. Kao član ovog uglednog saveta sa sedištem u Belgiji, našim studentima i polaznicima obezbeđujemo najviši nivo kvaliteta nastave, uz dužnost i odgovornost da konstantno usavršavamo program i usaglašavamo ga sa realnim potrebama na globalnom tržištu rada.

Društvo za odnose s javnošću je strukovna organizacija osnovana 2004. godine kao naslednik PR Društva Jugoslavije, najstarijeg društva u ovoj oblasti u bivšoj državi. Trenutno broji oko 200 stalnih članova iz različitih društvenih segmenata koji zajednički rade na istoj misiji - unapređenju oblasti i struke odnosa sa javnošću.
 
Misija Društva je da doprinese unapređenju oblasti i struke odnosa s javnošću, pomogne uvođenje i primenu najviših profesionalnih i etičkih standarda i realizuje vrhunske stručne programe, organizaciju konferencija, seminara i obuka, kao i međunarodnu saradnju i razmenu iskustava.
 
Kompanija LINK group je članica Bit Alijanse, najvećeg udruženja softverske industrije u BiH. Cilj ove saradnje je rešavanje dva najveća problema s kojim se softverska industrija svakodnevno susreće na ovim prostorima – nedostatak kvalifikovanog kadra i slabo razvijena infrastruktura u softverskoj industriji, popraćena nedostatkom razvojnog podsticaja.
 
Zajednički programi i projekti na kojima radimo uključuju edukaciju učenika osnovnih i srednjih škola, konkurse za zaposlenje IT stručnjaka, podizanje svesti javnosti o perspektivnosti IT-ja i pozitivan uticaj na formalni sistem obrazovanja.
 
LINK group je član Američke trgovinske komore u Bosni i Hercegovini (AmCham BiH) koja okuplja najuspešnija preduzeća i organizacije iz svih sektora privrednog i društvenog života. Komora ujedinjuje pravne i konsultantske kompanije, ICT kompanije, agencije za odnose s javnošću, marketing i oglašavanje, kao i neprofitne i obrazovne organizacije i ustanove.
 
Oim članstvom LINK group je postao deo prestižne AmCham svetske mreže, koja zastupa interese preko 3 miliona registrovanih kompanija u svim delovima sveta. Saradnja ima bitnu ulogu u poboljšanju poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini, kao i u promovisanju visokih standarda obrazovanja u čitavom regionu.
 
Certiport, kao jedan od nekoliko najvećih svetskih test centara, ovlašćen je za testiranje i kompletan proces sertifikacije za veliki broj najuticajnijih institucija, čiji su sertifikati, diplome i licence potvrda stručnosti najvišeg nivoa. Status Testing centra koji LINK group poseduje obezbeđuje privilegiju polaganja samo polaznicima i studentima naših edukativnih ustanova.
 
Fondacija Prestolonaslednika Aleksandra II je neprofitna organizacija koja je posvećena napretku obrazovanja i akademskog istraživanja u Srbiji i koja povezuje srpske obrazovne institucije sa renomiranim međunarodnim institucijama.
 
Fondacija povezuje mlade u našoj zemlji sa poslovnom zajednicom i svetom uopšte, što je jedan od ciljeva i kompanije LINK group, zbog čega je ovo partnerstvo od posebnog značaja za nju.
 
Kompanija LINK group postala je deo Udruženja „Klaster puteva kulture” kroz zajedničke projekte na polju razvoja obrazovanja, razmene znanja i promovisanja dobrih praksi. „Klaster puteva kulture” je udruženje čiji je primarni cilj promovisanje Srbije i Balkana kao kulturno-turističkog proizvoda kroz specifične rute: Putevima zmajeva, Putevima rudarstva, kao i najaktuelnijom – Putevima Tesle. Okuplja više od 40 najistaknutijih institucija kulture, turističkih organizacija i agencija, privrednika, obrazovnih ustanova i fakulteta.
 
Načinom poslovanja, kao i oživljavanjem zapostavljenih tema (ličnosti, događaja, istorijskih činjenica) i njihovim osvetljavanjem na jedan drugačiji i savremen način, „Klaster puteva kulture” predstavlja novinu i izazov za sve one kojima je stalo da se kulturno nasleđe posmatra kao deo evropske kulturne baštine.
 
LINKgroup je sa Udruženjem za upravljanje projektima – IPMA Srbija potpisao Sporazum o saradnji u oblasti promocije i unapređenja projektnog menadžmenta, čime je postao član IPMA Srbija na korporativnom nivou.
 
IPMA Srbija je član International Project Management Association – IPMA, prve asocijacije iz projektnog menadžmenta na globalnom nivou. Osnovana 1965. godine, IPMA više od pola veka aktivno radi na promociji razvoja kompetencija iz projektnog menadžmenta i usmerena je kako na pojedince i projektne timove, tako i na organizacije i vladine agencije. IPMA trenutno okuplja više od 70 nacionalnih predstavnika (Member Associations) širom sveta.
 
LINKgroup, BusinessAcademy – program jednogodišnjeg usavršavanja iz oblasti projektnog menadžmenta koji se izvodi na odseku Menadžment projekata poseduje status IPMA Registered Training Program. IPMA REG status potvrđuje da su proces nastave i nastavni plan i program koji se realizuje na ovom odseku usklađeni sa zahtevima, kriterijumima i standardima International Project Management Association – IPMA.
European Digital Learning Network predstavlja vodeću svetsku inicijativu koja okuplja najeminentnije evropske organizacije i eksperte kako bi zajedno odgovorili na složene izazove digitalnog doba kroz edukacijiu i kreiranje prilika za digitalno učenje. Zajedno sa svojim partnerima, „DLearn” mreža preduzima brojne internacionalne inicijative, projekte, radne grupe i aktivnosti čiji je cilj promovisanje i širenje digitalnog obrazovanja u svim delovima Evrope.
 
Članstvo u ovoj prestižnoj evropskoj organizaciji predstavlja priznanje i potvrdu dugogodišnjih posvećenih napora kompanije LINKgroup da pruži obrazovanje koje je u skladu sa potrebama 21. veka.
Iako je redovna i dugotrajna saradnja sa vodećim institucijama u oblasti obrazovanja, poput Kembridža, i kompanijama u oblasti visokih informacionih tehnologija, kao što su Google, Microsoft, Android i mnogi drugi, veoma važna stavka u poslovanju LINKgroupa, postoji još vidova partnerske saradnje koje sa zadovoljstvom negujemo, zajedno koračajući ka novim horizontima u svetu obrazovanja.
 
Jedan od takvih vidova saradnje realizovan je zajedničkim učešćem u brojnim internacionalnim Erasmus+ i drugim projektima na temu modernizacije obrazovanja, u kojima je LINKgroup sarađivao sa velikim brojem različitih partnera, ujedinjenih u misiji unapređenja obrazovanja.
The Institute of Commercial Management – ICM je renomirana međunarodna organizacija za stručnu i profesionalnu sertifikaciju iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, biznisa, administracije, finansija i prava. Osnovan je u Velikoj Britaniji pre više od 40 godina, i to kao dobrotvorna organizacija koja deluje globalno. Danas ova organizacija okuplja čak 220 Approved Teaching centara u 132 zemlje širom sveta.
 
ICM programi kvalifikacija su međunarodno priznati, a regulisani su po principima i standardima Kancelarije za regulaciju kvalifikacija i ispita Velike Britanije (Ofqual). Više informacija o The Institute of Commercial Management možete pronaći ovde.

PSI Services

PSI Services je globalni lider u oblasti ljudskih resursa, sa preko 70 godina iskustva u organizovanju testiranja koje stručnjacima obezbeđuje uspeh na akademskom i ličnom nivou.

U više od 160 zemalja, PSI organizuje programe testiranja koji su ključni za svaki sektor, sa izvanrednim rezultatima u oblasti informacionih tehnologija, sertifikacije, avijacije, finansija, zdravstvene zaštite i proizvodnje.
PSI Services je globalni lider u oblasti ljudskih resursa, sa preko 70 godina iskustva u organizovanju testiranja koje stručnjacima obezbeđuje uspeh na akademskom i ličnom nivou.

U više od 160 zemalja, PSI organizuje programe testiranja koji su ključni za svaki sektor, sa izvanrednim rezultatima u oblasti informacionih tehnologija, sertifikacije, avijacije, finansija, zdravstvene zaštite i proizvodnje.

PSI Services

PSI Services je globalni lider u oblasti ljudskih resursa, sa preko 70 godina iskustva u organizovanju testiranja koje stručnjacima obezbeđuje uspeh na akademskom i ličnom nivou.

U više od 160 zemalja, PSI organizuje programe testiranja koji su ključni za svaki sektor, sa izvanrednim rezultatima u oblasti informacionih tehnologija, sertifikacije, avijacije, finansija, zdravstvene zaštite i proizvodnje.
PSI Services je globalni lider u oblasti ljudskih resursa, sa preko 70 godina iskustva u organizovanju testiranja koje stručnjacima obezbeđuje uspeh na akademskom i ličnom nivou.

U više od 160 zemalja, PSI organizuje programe testiranja koji su ključni za svaki sektor, sa izvanrednim rezultatima u oblasti informacionih tehnologija, sertifikacije, avijacije, finansija, zdravstvene zaštite i proizvodnje.