LINKgroup JPOA
 
Godine 2022. LINKgroup je od Agencije za kvalifikacije Republike Srbije dobio status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih – JPOA za programe „Obuka za poslovnog sekretara” i „Obuka za tehničara-specijalistu za optimizaciju veb-sajtova za pretraživače”. 
 
LINKgroup je time ostvario pravo na izdavanje javne isprave Sertifikat o ostvarenom standardu kvalifikacije u celini za kvalifikacije „Poslovni sekretar” i „Tehničar-specijalista za optimizaciju veb-sajtova za pretraživače”.  
 
Polaznici koji uspešno završe ove programe obrazovanja imaće mogućnost da steknu Sertifikat o ostvarenom standardu kvalifikacije u celini, kao i stručnu kvalifikaciju nivoa 5 NOKS-a (V stepen stručne spreme). 
 
Registar Javno priznatih organizatora obrazovanja odraslih objavljen je na veb-sajtu Agencije za kvalifikacije Republike Srbije, kome možete pristupiti na linku: Registar
 
O JPOA programima obrazovanja LINKgroupa detaljnije se možete informisati na sledećim linkovima: