LINK edu Alliance – prva privatna obrazovna organizacija u ovom delu Evrope sa pristupom prestižnim Web of Science indeksnim bazama i servisima

LINK edu Alliance zvanično je postao prvi i jedini privatni obrazovni sistem u Srbiji sa pristupom čuvenim Web of Science servisima, indeksnim bazama i citatnim indeksima.
 

LINK edu Alliance postaje član elitnog društva u kojem su Ivy League univerziteti i kompanije sa liste Fortune 500

Web of Science je najpouzdanija nezavisna globalna baza citatnosti. Reč je o zaista moćnoj i jedinstvenoj istraživačkoj platformi koja pruža pristup referencama i citatima iz naučnih časopisa, internacionalnih konferencija, knjiga i drugih dokumenata iz najrazličitijih naučnih disciplina.
 
Preko 9.000 vodećih naučnih, korporativnih i državnih institucija i milioni istraživača koriste Web of Science kako bi obavili najkvalitetnija istraživanja, stekli dragocene uvide i doneli prave odluke koje se tiču budućnosti njihovih institucija i istraživačkih strategija.
 
Među njima su i Ivy League i AAU univerziteti, kao što su Harvard, Stanford, Berkli, Kolumbija i drugi, kao i kompanije sa prestižne liste Fortune 500. Svoje mesto među njima sada sa ponosom zauzimaju i ustanove LINK edu Alliance.
 

Neograničene mogućnosti za napredak

Časopisi koje je platforma Web of Science prepoznala kao referentne i kategorizovala ih (tzv. SCI lista) spadaju među najuglednije publikacije u svojim naučnim oblastima.
 
 
Objavljivanje radova u takvim časopisima jedna je od obaveza profesora i naučnih istraživača, jer im omogućava napredovanje u nastavno-naučna zvanja, ali i obaveza doktoranada kako bi stekli zvanje doktora nauka. Osim toga, obrazovne institucije čiji profesori i istraživači objavljuju u časopisima sa liste Web of Science lakše dobijaju akreditacije studijskih programa i ustanova. 
 
Zahvaljujući trogodišnjem ugovoru koji je LINK edu Alliance potpisala sa kompanijom Clarivate, u čijem je vlasništvu Web of Science, LEA nastavnici, saradnici i studenti dobijaju podjednake šanse za razvoj i mogućnost napredovanja u nastavno-naučna zvanja kao i njihove kolege sa državnih univerziteta i instituta.
 
Naime, u Srbiji i zemljama regiona pristup servisima i bazama platforme Web of Science do sada su ostvarivali samo državni univerziteti, fakulteti, instituti i visoke škole, dok privatnim fakultetima, visokim školama i naučnim institucijama takva mogućnost nije bila na raspolaganju, zbog čega su imali problema da postignu zadovoljavajući kvalitet naučnoistraživačkog rada.
 
Zahvaljujući aranžmanu LINK edu Alliance i platforme Web of Science nastavnici LEA institucija sada dobijaju pristup najreferentnijim naučnim publikacijama (naučnim radovima i drugim dokumentima), što im omogućava nesmetani naučni razvoj i profesionalni napredak, ali i bogatiju pripremu nastave i sadržaja za učenje u skladu sa najnovijim naučnim dostignućima koji će njihovim učenicima pružiti najsavremenija znanja. 
 
Takođe, studenti, stručni, naučni i umetnički podmladak zahvaljujući pristupu servisima i bazama platforme Web of Science dobijaju jedinstvenu mogućnost da temeljnije sprovode svoja istraživanja, poboljšaju kvalitet svojih akademskih, naučnih i stručnih radova i unaprede sopstveni akademski razvoj.
 

Pomeramo granice privatnog visokog obrazovanja u Srbiji

LINK edu Alliance predano radi na tome da svojim nastavnicima, saradnicima i studentima obezbedi najaktuelnije resurse i alate za slobodan nastavno-naučni razvoj i usavršavanje. Pored toga, LEA je posvećena unapređenju kvaliteta obrazovanja u Srbiji i regionu kroz brojna partnerstva i punopravna članstva u vodećim akademskim i privrednim organizacijama i udruženjima.
 
LINK edu Alliance kao prvi privatni obrazovni sistem ustanova koji je dobio ekskluzivan pristup platformi i servisima Web of Science podiže privatno obrazovanje u Srbiji i regionu na do sada neviđen nivo, a svojim nastavnicima omogućava najbolju priliku za profesionalni razvoj i napredak.