Picture

LINK group

Osnivanje kompanije koja će kroz manje od dve decenije postati lider u obrazovanju i poslovanju na prostoru istočne i jugoistočne Evrope.

Posetite sajt » 1998.
Picture

COMLINK - Center for Information Technology Education

1998.
Picture

LINKLINGUA - Computerised school for foreign languages

2000.
Picture

Belgrade College of Computer Sciences

2002.
Picture

SoftLINK - Software Development Department

SoftLINK se bavi projektovanjem, izradom i implementacijom softverskih rešenja, prodajom sopstvenih gotovih softverskih proizvoda i softvera drugih proizvođača (pre svega inostranih), uslugama održavanja IT infrastrukture u kompanijama i konsaltingom u pomenutoj oblasti.

Posetite sajt » 2003.
Picture

Distance Learning System – e-learning platform

Kao apsolutni lider u obrazovanju na daljinu i oblasti edukativnih aplikacija na prostoru jugoistočne i istočne Evrope i svetski pionir u razvoju edukativnih softverskih rešenja za online edukaciju,kompanija uvodi e-Learning sistem koji je pomogao polaznicima širom sveta da ostvare svoje ciljeve i dostignu život kakav žele.

2003.
Picture

Agencija za zapošljavanje JOBLINK

2005.
Picture

LINK group acredited as Cambridge International School

Kompanija Link group postaje Cambridge International School što znači da polaznici obrazovnih institucija pod njenim okriljem imaju mogućnost sticanja jednog od najpriznatijih međunarodnih sertifikata. Cambridge akreditacija se stiče na osnovu strogih kriterijuma za stručnost nastavnog kadra, raznovrsnost nastavnog materijala, opremljenost prostora i sigurnosne mere.

2005.
Picture

Test Center

ECDL, EBCL, Microsoft, XPERT, TOEIC, TOEFL, Cambridge International Examination Center, Prometric Test Center, VUE Test Center - Pearson VUE je jedan od dva najveća svetska test centra koji je ekskluzivan provajder zvaničnih ispita za kompanije: Adobe, Oracle, CompTIA, Cisco Systems, Zend Tehnologies i mnoge druge, čije su diplome, sertifikati i licence, kao dokaz kompetencije najvišeg nivoa, postale standard i uslov svih IT kompanija u 165 zemalja širom sveta.

2006.
Picture

Belgrade School of Management - Centar za razvoj menadžment veština

2006.
Picture

Viša škola - Beogradska akademija računarskih nauka

2006.
Picture

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije

Visoku školu strukovnih studija za informacione tehnologije ITS osnovale su dve vodeće regionalne kompanije u IT oblasti – LINK group i Comtrade. U kreiranju kurikuluma ITS-a prihvaćeni su svetski standardi obrazovanja iz oblasti računarskih nauka, implementirani najkvalitetniji programi i ugrađena sopstvena iskustva osnivača iz višegodišnjeg rada na polju IT obrazovanja.

Posetite sajt » 2007.
Picture

Business School – Business Educational Program

2007.
Picture

ITAcademy – IT Professional Educatonal Program

ITAcademy je ovlašćena od Cambridge odeljenja za međunarodne ispite i tri vodeće IT kompanije da obučava polaznike po naprednom programu za računarske tehnologije i izdaje zvanične diplome i sertifikate priznate od strane 627 visokoškolskih institucija, kao i unutar kadrovskih službi regionalnih i svetskih preduzeća. Na njoj polaznici stiču uporebljiva znanja iz programiranja, dizajna, administracije i drugih IT oblasti.

Posetite sajt » 2007.
Picture

BusinessAcademy - Business Professional Educatonal Program

BusinessAcademy je međunarodna škola za poslovnu edukaciju koja radi po zvaničnom ovlašćenju Cambridge odeljenja za međunarodne ispite. U zavisnosti od programa, omogućava polaznicima da na jednom mestu steknu sve poslovne veštine, od pravilnog kontrolisanja radnih procesa i finansija, preko uspešnog predstavljanja, prodaje, pregovaranja i rukovođenja timovima, pa sve do razvoja ličnih veština liderstva i preduzetništva.

Posetite sajt » 2008.
Picture

LINK group Education Services, Romania, Timisoara, Bucuresti

Kompanija Link Group širi svoje delovanje na Rumuniju čime pokazuje da je postala vodeća kompanija tog tipa u regionu. Otvara se novo sedište kompanije kao i dve škole za sticanje znanja iz IT i modernog poslovanja.

2010.
Picture

LINKAcademy Romania

Posetite sajt » 2010.
Picture

BusinessAcademy Romania

Posetite sajt » 2010.
Picture

Center for Career Development - Centar za razvoj karijere

U okviru ITAcademy, BusinessAcademy, InternetAcademy, ITS-a i FSU radi Centar za razvoj karijere (Center for Career Development - CCD) koji pomaže polaznicima i studentima da donose kvalitetne odluke o svojoj karijeri. Usluge Centra za razvoj karijere su besplatne za polaznike ITAcademy, BusinessAcademy, InternetAcademy i za studente ITS-a i FSU, i one uključuju resurse, posebne programe i individualna savetovanja na temu razvoja karijere, kao i asistenciju u obezbeđivanju stručne prakse i zapošljavanja.

Posetite sajt » 2010.
Picture

Produkcija LINKeduTV

Posetite sajt » 2011.
Picture

LINK group Education Services, Bosna i Hercegovina, Sarajevo

2011.
Picture

Srednja škola za informacione tehnologije

Srednja škola za informacione tehnologije (ITHS) prva je obrazovna ustanova ovakvog tipa u Srbiji. Osim stručnih znanja iz ove oblasti, učenici škole stiču i opšte obrazovanje. Modernom, efikasnom i pre svega interaktivnom nastavom, prilagođenom potrebama, sposobnostima i interesovanjem učenika, nastaje profil IT tehničara kakav traži savremeno društvo.

Posetite sajt » 2011.
Picture

Savremena gimnazija

Savremena gimnazija je ustanova opšteg vaspitnoobrazovnog tipa, koja učenicima pruža najkvalitetnije četvorogodišnje obrazovanje, obezbeđujući im pritom direktnu prohodnost na fakultete tehničkog, prirodno-matematičkog i društveno-humanističkog usmerenja, kako u Srbiji tako i u inostranstvu. Univerzitet u Kembridžu akreditovao je Savremenu gimnaziju, kao Kembridž međunarodnu školu broj EA034.

Posetite sajt » 2011.
Picture

LINK group Education Services, Lvov, Ukraine

2013.
Picture

LINK group Education Services, Kiev, Ukraine

2014.
Picture

Obrazovni Portal "Edukacija"

Portal je nastao sa ciljem da pruži sve potrebne informacije o svim tipovima obrazovanja u Srbiji. Za vrlo kratko vreme postaje vodeći obrazovni portal u Srbiji sa preko 500.000 unikatnih poseta mesečno! U okviru okviru matičnog portala postoji 4 poddomena koji se usko bave određenim tipom obrazovanja.

Posetite sajt » 2014.
Picture

EDUtv - obrazovna televizija

Obrazovna televizija eduTV je prva neprofitna edukativna TV stanica u Srbiji i regionu. Osnovni cilj eduTV-a je popularizacija i afirmacija edukativnih sadržaja, koji će biti svakodnevno dostupni širokom auditorijumu, na drugačiji, interaktivan i zanimljiv način.

Posetite sajt » 2015.
Picture

LINK group Education Services, Republika srpska, Banja Luka

2015.
Picture

InternetAcademy, Internet Professional Educatonal Program

InternetAcademy je internacionalna škola na kojoj polaznici stiču znanja, veštine i priznate, međunarodne sertifikate iz oblasti internet poslovanja, internet marketinga, online prodaje, PR-a i drugih poslovnih oblasti koje se ubrzano prebacuju na internet.

Posetite sajt » 2015.
Picture

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo ITEP, Republika srpska, Banja Luka

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, pored kvaliteta – vrhunskih uslova studiranja, najsavremenije opreme i visoko stručnog kadra, studentima nudi najnovija naučna i stručna znanja iz svih oblasti informacionih tehnologija, poslovne ekonomije, preduzetništva i finansija koja su zastupljena u savremenom poslovanju i dinamičnim uslovima privređivanja.

Posetite sajt » 2015.
Picture

LINK group Education Services, Chișinău, Moldova

Kompanija širi svoju misiju i delovanje u Moldaviji.

2015.
Movie

LINK group Education Services LLC, USA

2016.
Picture

Fakultet savremenih umetnosti

Fakultet Savremenih umetnosti je jedinstven fakultet scenskih i primenjenih umetnosti kao i kreativne industrije koja obuhvata produkciju, medije i biznis. Nastao je davne 1997. kao prvi privatni fakultet u regionu, a od 2016. godine nosi ime Fakultet savremenih umetnosti.

Posetite sajt » 2016.
Movie

Institut za moderno obrazovanje

Cilj Instituta za moderno obrazovanje (IMO) jeste unapređenje kvaliteta obrazovnog procesa putem edukacije sadašnjih i budućih zaposlenih u obrazovanju uz promociju najsavremenijih obrazovnih tehnologija i osposobljavanje za njihovu upotrebu u nastavi.

Posetite sajt » 2017.
Picture

Link Examinations Institute

Institut je specijalizovan za međunarodnu sertifikaciju obrazovnih ustanova kao i fizičkih lica koji ispunjavaju uslove za sticanje međunarodno priznatih kvalifikacija iz informacionih tehnologija, biznisa, internet poslovanja, stranih jezika i drugih oblasti.

Posetite sajt » 2017.
Location

Savremena osnovna škola

Počinje sa radom Savremena osnovna škola. Nastala je na temeljima Savremene gimnazije i na osnovu strogih kriterijuma za stručnost nastavnog kadra, raznovrsnost nastavnih materijala, opremljenosti i sigurnosti postala je deo Cambridge Assessment International Education.

Posetite sajt » 2018.
Location

Link2Job agencija za zapošljavanje

Link2Job ima za cilj da posreduje između poslodavaca i kvalitetnog radnog kadra u potrazi za poslom. Nastala je iz Centra za razvoj karijere koji ima dug staž i proverene rezultate u povezivanju kompanija sa odgovarajućim zaposlenim. Dva puta godišnje agencija organizuje Link2Job sajam zapošljavanja, jednu od najvećih manifestacija tog tipa u regionu.

Posetite sajt » 2018.