„Suđenje Sokratu”: Edukacija za nastavnike i učenike o odlučivanju i pravosuđu u demokratskim društvima

 
U saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država, Institut za moderno obrazovanje, jedna od institucija LINKgroupa, deo je projekta „Suđenje Sokratu”. Reč je o jedinstvenom, edukativnom projektu koji omogućava nastavnicima građanskog vaspitanja iz srednjih škola i gimnazija da steknu nove veštine i dođu u kontakt sa najsavremenijim praksama u nastavi iz ove oblasti, kao i da svojim edukatorskim angažovanjem osnaže učenike da menjaju svet nabolje svojim načinom odlučivanja. Projekat se sastoji od programa za nastavnike i učenike koji pokriva sve važne teme iz oblasti demokratskog odlučivanja i pravosudnih procesa u demokratskim društvima. 
 
 
 
 Za nastavnike je predviđena jednodnevna radionica, u koju je uključena prezentacija specijalnog priručnika sa nastavnim materijalima iz oblasti srednjoškolskog građanskog vaspitanja, dok će za učenike biti priređen interaktivni događaj na kome će biti simulirano jedno od najpoznatijih suđenja u istoriji politike, koje je za ovu priliku smešteno u aktuelni, savremeni kontekst – „Suđenje Sokratu u 21. veku”.
 
Ovaj projekat realizovan je kao kombinacija formalnog i neformalnog obrazovanja, dakle, sadržaj se prezentuje multimedijalno, sa primerima realnih optužnica iz života. Cilj događaja je da pomoću datih primera pokrene edukatore da svoju nastavu usmere ka negovanju svestranog, multidisciplinarnog načina rešavanja problema kod mladih.
 
Partneri na projektu su:
 
  • Institut za moderno obrazovanje, Srbija;
  • Ambasada SAD.
 
 

 

 

 
Glavni ciljevi projekta su:
 
  • jačanje kapaciteta mladih u donošenju odluka;
  • jačanje kulture dijaloga;
  • jačanje kulture argumentovane debate;
  • upoznavanje mladih sa tekovinama demokratije.

 

Rezultat projekta:

  • kreiranje nastavnog priručnika.