„Citizen 2.1”: Priprema nastavnika za globalni proces evolucije obrazovanja

Institut za moderno obrazovanje, institucija LINKgroupa, učestvuje u projektu „Citizen 2.1”, usmerenom ka razmeni najboljih praksi u oblasti razvoja obrazovnih kompetencija koje se odnose na digitalne veštine. Kroz projektne aktivnosti formiraće se interesna zajednica nastavnika.

Zahvaljujući razmeni informacija u okviru programa obuka i seminara, nastavnici će biti kompletno osposobljeni najsavremenijim digitalnim veštinama za nastavni rad i učešće u globalnom procesu evolucije društva i obrazovanja u 21. veku. Takođe, imaće priliku da vide rezultate povezivanja tri obrazovna sveta u jednu misiju koja će raditi na kreiranju inovativnih, praktičnih i perspektivnih pristupa za razvoj digitalnih kompetencija i veština u obrazovanju, odnosno na kreiranju kvalitetnih programa stručnog usavršavanja kroz istraživanje funkcionalnih, savremenih metoda i pristupa. 

Koordinator projekta je GIP FTLV de l’académie de Besançon (Region akademske oblasti Burbon), Francuska.

Partneri projekta su:
 
 • Institute for Contemporary Education, Srbija;
 • Handwerkskammer der Pfalz Germany, Nemačka:
 • COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE Belgium, Belgija;
 • Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales de Bourgogne Franche-Comté France, Francuska;
 • efp Espace Formation PME Belgium, Belgija.
 
 

 

 

 

 
Glavni ciljevi projekta su:
 
 • definisanje i prepoznavanje ključnih digitalnih veština za građane 21. veka;
 • pronalaženje tačaka konvergencije između obrazovanja i tržišta rada putem digitalnih alata;
 • rasvetljavanje inovativnih i efikasnih metoda i pristupa za obuke;
 • sticanje obogaćene i zajedničke kulture.

 

Rezultati projekta:

 • elektronski priručnik za nastavnike „Vodič za dobre prakse”;
 • seminar o inovativnim digitalnim alatima.