Ka boljem obrazovanju u saradnji sa brojnim međunarodnim partnerima

LINK Group je tokom svojih dugogodišnjih internacionalnih aktivnosti ostvario uspešna i trajna partnerstva sa brojnim međunarodnim obrazovnim institucijama i kompanijama koje dosledno i efikasno istrajavaju u misiji izgradnje bogatijeg i savremenijeg sveta obrazovanja.