Let’s Exchange Cultures: Kulturnom razmenom do svestranijeg obrazovanja

LINKgroup ponovo je dao svoj doprinos unapređenju i modernizaciji obrazovanja tako što je obrazovna ustanova ove kompanije ITHS učestvovala na projektu „Let’s Exchange Cultures by Using Web 2.0”.

Projekat (Kulturna razmena pomoću alata Web 2.0) ima za cilj  predstavljanje kulture i tradicije zemalja učesnika i to korišćenjem savremenog alata Web 2.0. Na ovaj način učenici i nastavnici imaju priliku da se povežu sa vršnjacima i kolegama iz drugih zemalja i da pomoću ovog alata stvaraju zajedničke radove. Pored toga alat Web 2.0 predstavljaja jedan od najboljih i najefikasijih načina za kreiranje  na času koja će biti tehnološki unapređena. To znači da će ovaj projekat pomoći  da kreiramo bolju, efektivniju i kreativniju nastavu, ali i doživljaje u vezi sa učenjem za sve učenike. Projekat traje dve godine, a u njemu učestvuju učenici i nastvanici. 

Koordinator projekta je SUGS Gimnazija „Orce Nikolov”, Skoplje, Severna Makedonija.

Partneri na projektu su:

 • „CemileYesil Anadolu Lisesi”, Korlu, Turska
 • „Liceo Scientifico Statale Benedetto Croce”, Palermo, Italija
 • „INSTITUTO ENSEÑANZA SECUNDARIA EUROPA”, Agilas, Španija

 

Glavni ciljevi projekta su:

 • Integrisanje tehnologije u nastavu i delotvorni načini za međusobno povezivanje učenika sa različitim stilovima učenja
 • Ohrabrivanje vršnjačke saradnje 
 • Razvoj digitalnog građanstva
 • Unapređenje komunikacijskih, tehnoloških i jezičkih veština učenika
 • Napredna upotreba alata Web 2.0

 

Rezultati projekta:

 • Kreiranje zajedničkog logotipa pomoću 3D štampača ili olovke kao simbola svake od kultura zemalja učesnica,
 • Kreiranje zajedničke karte sa zemljama partnerima, 
 • Priprema elektronske knjige koja sadrži individualni i zajednički rad svih partnera,
 • Dizajniranje postera i logotipa za svaki projekat pomoću alata Web 2.0.