„Let’s Exchange Cultures”: Kulturnom razmenom do svestranijeg obrazovanja

LINKgroup ponovo je dao svoj doprinos unapređenju i modernizaciji obrazovanja tako što je obrazovna ustanova ove kompanije ITHS učestvovala na projektu „Let’s Exchange Cultures by Using ’Web 2.0’”.

Cilj ovog projekta („Kulturna razmena pomoću alata ’Web 2.0’”) je da se predstavi kultura i tradicija zemalja učesnika, i to korišćenjem savremenog alata „Web 2.0”. Na ovaj način učenici i nastavnici imaju priliku da se povežu sa vršnjacima i kolegama iz drugih zemalja i da pomoću ovog alata stvaraju zajedničke radove. Pored toga, alat „Web 2.0” predstavlja jedan od najboljih i najefikasnijih načina za kreiranje nastave na času koja će biti tehnološki unapređena. To znači da će ovaj projekat pomoći da kreiramo bolju, efektivniju i kreativniju nastavu, ali i doživljaje u vezi sa učenjem za sve učenike. Projekat traje dve godine, a u njemu učestvuju učenici i nastavnici. 

Koordinator projekta je SUGS Gimnazija „Orce Nikolov”, Skoplje, Severna Makedonija.

Partneri na projektu su:

 • „CemileYesil Anadolu Lisesi”, Korlu, Turska;
 • „Liceo Scientifico Statale Benedetto Croce”, Palermo, Italija;
 • „INSTITUTO ENSEÑANZA SECUNDARIA EUROPA”, Agilas, Španija.
 
 

 

 

 

 

Glavni ciljevi projekta su:

 • integrisanje tehnologije u nastavu i delotvornih načina za međusobno povezivanje učenika sa različitim stilovima učenja;
 • ohrabrivanje vršnjačke saradnje;
 • razvoj digitalnog građanstva;
 • unapređenje komunikacijskih, tehnoloških i jezičkih veština učenika;
 • napredna upotreba alata „Web 2.0”.

 

Rezultati projekta:

 • keiranje zajedničkog logotipa pomoću 3D štampača ili olovke kao simbola svake od kultura zemalja učesnica;
 • kreiranje zajedničke karte sa zemljama partnerima; 
 • priprema elektronske knjige koja sadrži individualni i zajednički rad svih partnera;
 • dizajniranje postera i logotipa za svaki projekat pomoću alata „Web 2.0”.