„The Art of De-biasing”: U smeru nove obrazovne paradigme

Institut za moderno obrazovanje, IMO, učestvuje u projektu „The Art of De-biasing” („dBias”). U pitanju je trogodišnji projekat sufinansiran od Erasmus+ programa Evropske unije. Da bi učenici razvijali praktična znanja i razumeli ono što uče, a nastavnici postizali visoke ishode nastavnog procesa, Institut za moderno obrazovanje u saradnji sa partnerima na projektu „dBias” u naredne tri godine razvijaće praktična rešenja koja će u potpunosti promeniti način podučavanja i pokrenuti novu obrazovnu paradigmu.

Nastavnici u Srbiji kroz ovaj projekat dobijaju jedinstvenu priliku da pohađaju stručne programe obuka i prvi u svetu budu osposobljeni za prepoznavanje kognitivnih pristrasnosti učenika. Ovo je revolucionarni korak u domenu usavršavanja zaposlenih u prosveti i radikalni korak ka izmeni modela vaspitnoobrazovnog rada.

Koordinator projekta je BASH ART CREATIVE LTD, Velika Britanija.
 
 
Partneri projekta su:
 
 • Национален учебен център, Bugarska;
 • Koç University, Turska;
 • Institut za moderno obrazovanje, Srbija;
 • Artevelde University of Applied Sciences, Belgija;
 • EduLin, Holandija;
 • DDL – Delft Digital Learning, Unipessoal LDA, Portugalija;
 • Drawing to Health, Holandija.
 
 

 

 

 

 
Glavni ciljevi projekta su:
 
 • poboljšanje komunikacije nastavnika i učenika kroz povećanu svest i razumevanje prirode, broja i uticaja kognitivnih pristrasnosti; 
 • kreiranje alata za prikupljanje podataka o ponašanju povezanom sa pristrasnosti: o osetljivosti, otpornosti, uticaju i intenzitetu pristrasnosti kod nastavnika, učenika i studenata; 
 • analiziranje prikupljenih podataka i razvijanje nastavne strategije za uklanjanje pristrasnosti i poboljšanje komunikacije nastavnika i učenika;
 • uvođenje inovativnih i transverzalnih paketa alata u kontekstu obrazovanja i obuke odraslih.
 
Rezultati projekta:
 
 • interaktivan video-materijal;
 • alati za procenu, identifikaciju i otklanjanje pristrasnosti;
 • mrežna platforma sa algoritmom adaptivnog učenja;
 • drugi didaktički materijal i kognitivni razvojni nastavni resursi.