„GenZ4GD”: Podizanje svesti o značaju zaštite životne sredine

LINKgroup je partner u projektu „GenZ4GD”, čiji je cilj da razvije program obuke i izgradnje kapaciteta za mlade kako bi oni aktivno učestvovali u razvoju svojih lokalnih zajednice i životne sredine i da ih podstakne na aktivnije razmišljanje o održivom razvoju, zaštiti životne sredine i drugim „zelenim” temama. Takođe, kroz projekat će mladi naučiti kako da se zalažu za pozitivne promene za kojima vide potrebu. Oni će steći kompetencije za pozitivno delovanje na razvoj i održivost zajednica kroz podršku NVO, škola i zajednica.

 

Partneri projekta su:

 • Asociația pentru Dezvoltare și Mediu ADEMED, Rumunija;
 • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd, Kipar;
 • POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI S.COOP, Španija;
 • RUSENSKA TARGOVSKO INDUSTRIALNA KAMARA, Bugarska;
 • PROJECTS IN MOTION LIMITED, Malta;
 • Parents’ Association „Step by Step”, Hrvatska.

 

 

 

 

Glavni ciljevi projekta su: 

 • uključivanje mladih u život lokalnih zajednica;
 • podizanje svesti o važnosti i zaštiti životne sredine;
 • razvijanje inicijative mladih za poboljšanje životnih uslova.

 

Rezultati projeka:

 • Priručnik za omladinske radnike; 
 • Obuka omladinskih radnika – GenZ4GD ambasadori.