GenZ4GD: Podizanje svesti o značaju zaštite životne sredine

LINKgroup je partner u projektu GenZ4GD koji ima za cilj da razvije program obuke i izgradnje kapaciteta za mlade kako bi oni aktivno učestvovali u razvoju svojih lokalnih zajednice i životne sredine, i podstakne ih na aktivnije razmišljanje o održivom razvoju, zaštiti životne sredine i drugim „zelenim“ temama. Takođe, kroz projekat će mladi naučiti kako da se zalažu za pozitivne promene za kojima vide potrebu. Oni će steći kompetencije  za pozitivno delovanje na razvoj i održivost zajednica kroz podršku NVO, škola i zajednica.

 

Partneri projekta su:

 • Asociatia penttru Dezvoltare si Mediu ADEMED, Rumunija
 • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd, Kipar
 • POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI S.COOP, Španija
 • RUSENSKA TARGOVSKO INDUSTRIALNA KAMARA, Bugarska
 • PROJECTS IN MOTION LIMITED, Malta
 • Parents' Association "Step by Step" , Hrvatska

 

Glavni ciljevi projekta: 

 • uključivanje mladih u život lokalnih zajednica
 • podizanje svesi o važnosi i zaštiti životne sredine
 • razvijanje inicijative mladih za poboljšanje živonih uslova

 

Rezultati projeka:

 • Priručnik za omladinske radnike 
 • Obuka omladinskih radnika – GenZ4GD ambasadori