CARE2LEARN: Priprema za polazak u školu kroz gejmifikaciju

Savremena osnovna škola, školska ustanova LINK obrazovne alijanse, učestvuje u projektu CARE2LEARN, čiji je cilj upotreba gejmifikacije prilikom pripreme za polazak u osnovnu školu.
 
Spremnost za polazak u školu obuhvata socijalnu zrelost i razvijanje veština kako bi dete savladalo sve barijere u procesu školovanja. 
 
 
Glavni cilj projekta CARE2LEARN, čiji je koordinator Udruženje roditelja „Step by step”, jeste da kroz gejmifikaciju, odnosno zajedničke aktivnosti, deca i roditelji razviju veštine koje će ih pripremiti za sledeći korak – polazak u osnovnu školu. Pored roditelja, biće uključeni i vaspitači i nastavnici, što će pružiti dodatnu podršku predškolcima.
 
Svako dete ima prirodnu potrebu za istraživanjem, učenjem i druženjem. Pred polazak u školu važno je podstaknuti dete da ojača svoje socioemocionalne kompetencije. Uključivanje dece kroz aktivnosti projekta CARE2LEARN pružiće im priliku da izgrade odnos prema drugima i pripreme se za prelazak iz predškolskog u školski svet.
 
Kroz istraživanje, koje će sprovesti međunarodni projektni tim, prvo će biti definisane ključne kompetencije dece koje su neophodne za uspešan prelazak iz vrtića u osnovnu školu, kao što su: fina motorika, pažnja, prostorna orijentacija, samostalnost, kao i pripremne veštine za čitanje i uvodne matematičke veštine.
 
Polazak u školu predstavlja novo životno iskustvo i za roditelje. Takođe će se definisati i ključne kompetencije koje roditelji predškolaca treba da poseduju da bi pružili adekvatnu podršku razvoju svoje dece u ovom periodu tranzicije iz predškolskog obrazovanja u školsko. Utvrdiće se i aktivnosti kojima će biti pružena podrška kako deci, tako i roditeljima.
 

Partneri projekta su:

  • Udruga roditelja: "Korak po korak";
  • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd, Kipar;
  • Savremena osnovna škola, Srbija.
 
 

 

 

 

Glavni ciljevi projekta su:

  • jačanje socioemocionalnih kompetencija kod dece;
  • eksploatacija zabavnih sadržaja u svrhu priprema za školu;
  • porast kompetencija i kvaliteta saradnje između roditelja, nastavnika i učenika.

 

Rezultati projekta:

  • mobilna aplikacija koja će sadržati opis ključnih kompetencija i alate za njihovu evaluaciju, kao i igre za unapređenje ovih kompetencija.