Ne plašite se. Budite fokusirane. Budite odlučne. Budite optimistične. Budite snažne.’’ 
 
– Mišel Obama (bivša prva dama SAD)
 
Uspešne svetske kompanije znaju da žene imaju izuzetno važnu ulogu i veliki potencijal u modernom biznisu. Stoga posebno cene različitost i nastoje da što više kvalitetnih direktorki, menadžerki i radnica dobije priliku da ostvari svoj potencijal na najvažnijim mestima kompanijskog poslovanja.
 
Krilatica „žene u biznisu”, koja se nekad upotrebljavala da ukaže na nepravednu isključenost žena sa rukovodećih pozicija, danas se koristi da označi pozitivan trend ohrabrivanja i truda za što veće učešće žena u biznisu, kao i diverzifikaciju radne snage.

 

Žene su nezamenljive u modernom poslovanju 

 
Nikada o sebi nisam razmišljala kao o inženjerki, preduzetnici ili ženi u tehnološkoj industriji. Ja sam prosto neko ko je strastven u svemu što radi.’’ 
 
― Lea Busk
 
Istraživanja nedvosmisleno potvrđuju pozitivan uticaj žena na moderno poslovanje:
 
  • Neke od najvećih i najuspešnijih kompanija kao što su IBM i General Motors imaju ili su imale žene na pozicijama CEO.
  • Biznisi čiji su vlasnici žene generišu veći profit od onih biznisa koje poseduju muškarci.
  • Žene su efikasnije kao tim lideri i bolje su u stvaranju novih poslova.
  • Žene ostvaruju više nego duplo veći profit po uloženom dolaru od muškaraca.

 

U borbi još uvek ima prostora za napredak

Zahvaljujući hrabroj i nezaustavljivoj borbi ranijih generacija odvažnih žena, danas one zauzimaju važna mesta u svim društvenim sferama, pa tako i u modernom biznisu.

Međutim, iako smo svedoci svakodnevnog progresa, situacija je daleko od idealne.
 
Danas je situacija pravičnija i žene imaju liderske i preduzetničke uloge na globalnom nivou, ali se, nažalost, u brojnim kulturama i poslovnim formatima žene u velikom broju i dalje bore protiv „staklenog plafona”.
 
Reč je o fenomenu koji žene širom sveta sprečava da se popnu na elitne liderske pozicije. On je direktan uzrok globalne disproporcije prema kojoj se žene češće nalaze na liderskim pozicijama na nižim nivoima i sa nižim autoritetom i zaradama nego muškarci. Prema definiciji,  Stakleni plafon (engl. glass ceiling) politički je termin kojim se opisuje nemogućnost žena i manjina da u poslovnoj hijerarhiji napreduju do najviših rukovodećih pozicija, bez obzira na svoje kvalifikacije i dostignuća. U početku se ovaj izraz koristio kao metafora kojom su feministkinje želele da ukažu na barijere sa kojima se susreću uspešne poslovne žene, a u tom kontekstu se ponekad koristi i danas. U SAD se ovaj termin često odnosi i na prepreke koje sprečavaju napredak pripadnika određenih manjinskih grupa, bez obzira na to da li se radi o muškarcima ili ženama. (Izvor: Wikipedia)
 
Iako je tavanica staklena, njeno probijanje nije lako. To potvrđuju i statistike:
  • Prema Catalyst bazi, koju objavljuje Dow Jones, samo 6,4% žena su izvršni direktori u kompanijama, dok se 40,9% žena nalazi na menadžerskim pozicijama i čini 47% ukupnog broja zaposlenih u ovim kompanijama.
  • Na Fortune 500 listi 41 žena se nalazi na poziciji izvršnog direktora i ukupan postotak žena na toj poziciji iznosi samo 8,1%.

 

 

Slavimo hrabre žene koje su prve prevazišle ovu „nevidljivu” barijeru

To da žene ne mogu da postignu jednako dobre rezultate u nauci, inženjerstvu ili matematici je samo mit. Moje iskustvo govori potpuno suprotno: žene su često veštije i strpljivije u rešavanju kompleksnih problema, obavljanju više zadataka istovremeno, pronalaženju novih rešenja i zadobijanju podrške čitavog tima za zajedničke poduhvate.’’ 
 
― Veili Dai 
 
Barijere su tu da bi se rušile. To potvrđuju mnoge uspešne i hrabre žene koje su ih smelo prekoračile i tako dale inspiraciju i snagu drugima da krenu njihovim putem:
 
  • Meri Bara, General Motors, postala je prva žena izvršni direktor velikog svetskog proizvođača automobila kada je nasledila Danijela Akersona u General Motorsu u januaru 2014. U industriji u kojoj žene predstavljaju manje od 25% celokupne radne snage Bara je prevazišla značajne izazove tokom svog mandata.
  • Safra Kac, Oracle, postala je izvršni direktor korporacije za računarsku tehnologiju Oracle od septembra 2014. i bila je član upravnog odbora kompanije od 2001. godine. Postala je najplaćenija žena na poziciji izvršnog direktora u SAD 2015. godine, a takođe se pojavila na Forbsovoj listi najuticajnijih poslovnih žena u svetu.

 

U kompaniji LINKgroup ne postoji „stakleni plafon”

Kompanija LINKgroup oduvek je bila podsticajno, otvoreno i inkluzivno okruženje, u kome svaki zaposleni dobija neophodne alate, resurse i podršku za puno ostvarivanje profesionalnih ciljeva.
 
LINKgroup je posebno ponosan na činjenicu da se na velikom broju rukovodećih pozicija u kompaniji nalaze žene. Njihov rad, trud i kreativnost zaslužni su za uspeh po kome je kompanija prepoznatljiva u čitavom svetu.
 
Proaktivna energija, poslovna vizija i posvećenost koje naše drage koleginice ulažu u poslovanje kompanije od izuzetnog su značaja za njen prosperitet. Zbog toga ključne pozicije u LINKgroupu zauzimaju upravo žene, a „stakleni plafon” nikada nije ni postojao.

Ravnopravna zastupljenost žena u LINKgroup na svim nivoima kompanije

U skladu sa smernicama međunarodnih organizacija (ILO) i konvencija (UN) koje promovišu jednaka prava za sve i naglašavaju značaj žena za ekonomski prosperitet i usled sjajnih rezultata koje žene ostvaruju na radnom mestu, one ravnopravno zauzimaju sve pozicije i nivoe u kompaniji LINKgroup.
 
Stoga je LINKgroup prepoznat kao odlično okruženje za profesionalni razvoj i napredak žena u svim sferama modernog poslovanja i obrazovanja.
 
Tako u različitim sektorima kompanije žene zauzimaju znatan broj svih menadžerskih i liderskih pozicija. Naime, na sva tri liderska i menadžerska nivoa (top level, middle level i first line) žene se nalaze na 52% pozicija, a muškarci na 48%. Ukoliko posmatramo samo nivoe top level i middle level, žene se nalaze na 51% pozicija, a muškarci na 49% pozicija. Kada je reč o top level pozicijama, žene zauzimaju 48%, a muškarci 52%. 
 
 
Ovakva statistika nedvosmisleno pokazuje da je ženama omogućen kvantitativno značajan napredak ka najvišim pozicijama, ali i da kompanija LINKgroup ne samo da prati globalni trend promocije žena u biznisu već ga i predvodi, poput vodećih svetskih kompanija.
 

Upoznajte žene na visokim pozicijama u kompaniji LINKgroup

LINKgroup je poznata po tome što vodi računa da svako dobije priliku koju zaslužuje.
 
Od direktorke kompanije, preko direktorke poslovnih funkcija, pa sve do direktorki obrazovnih ustanova formalnog i neformalnog obrazovanja i servisa, žene imaju dragocenu ulogu u rastu i napretku kompanije.
 
 

Šta žene kažu o radu u kompaniji LINKgroup 

 

Rad u LINK edu alijansi omogućava mi spajanje dve često nepomirljive oblasti rada: privrede i obrazovanja. Radeći u drugim obrazovnim ustanovama visokog obrazovanja, svedočila sam nedostatku praktičnih iskustava i projekata sa kojim se susreću profesori. U LINK-u dobijamo najbolje od oba sveta. Zahvaljujući meritokratiji, sigurni smo da su najbolje osobe na najodgovornijim pozicijama i da je osiguran strateški razvoj kompanije i napredak obrazovanja u Srbiji.
 
Doc. dr Milena Ilić, direktorka LINK Innovationsa 
Rad u kompaniji LINKgroup za mene je snažno i uzbudljivo iskustvo koje mi istovremeno pruža mogućnost da učim i da podučavam druge. U tom dvosmernom procesu razmene znanja i iskustva svi dobijamo šansu da učestvujemo u razvoju sistema koji nam pruža idealne šanse za lični i profesionalni razvoj. Sedam godina u LINKgroupu, bez obzira na obim prethodnog iskustva, predstavljaju nov i neponovljiv susret sa sistemom koji počiva na najvišim humanističkim vrednostima.
 
Jasmina Franolić, direktorka Savremene osnovne škole

 

Kada sam, nakon završenog fakulteta, odabrala da radim u obrazovanju, smatrala sam da je ulaganje u njega najsigurnija investicija. Želela sam da svojim radom doprinesem tome da i roditelji mojih učenika gaje to uverenje i da zajedničkim naporima, kroz kvalitetan obrazovni proces, što bolje pripremamo učenike ne samo za akademska postignuća već i za budući život. Upravo rad u Savremenoj gimnaziji u okviru LINK edu alijanse pruža veru u to da mladim ljudima možemo ponuditi obrazovni proces kroz koji razvijaju sposobnost kombinovanja znanja, veština, ali i stavova i vrednosti značajnih za buduće životne situacije u kojima će se nalaziti i u kojima će primenjivati stečena znanja i veštine. Srećna sam što sam deo obrazovnog sistema koji pruža priliku da učenici u savremenim objektima i pomoću odličnih nastavnih i vannastavnih resursa ostvaruju svoje potencijale na najbolji način.
 
Milka Keser, direktorka Savremene gimnazije
 

 

LINK edu alijansa omogućava mladim i perspektivnim ljudima da u obrazovnovaspitnom radu pronađu svoj poziv. Kao deo Alijanse, imala sam priliku da uočim jasnu distinkciju između toga šta znači posao, a šta poziv, upravo zahvaljujući dinamičnom i inspirativnom poslovnom okruženju, u kome se trud i rad jasno vide i nagrađuju, a karijerne aspiracije neguju. LINK edu alijansa mi je omogućila da steknem bogato iskustvo, kao i profesionalne i etičke vrednosti u poslovanju, čime se postaje deo strateškog pozicioniranja Alijanse u samom vrhu obrazovnog sistema, kako u zemlji tako i u inostranstvu.
 
Zorana Živanović, direktorka International Schoola
Radeći u LINK-u, uverila sam se da postoji firma u kojoj se cene kvalitetan rad, posvećenost i zalaganje na poslu. Ovo su najbitniji elementi koji omogućavaju permanentno napredovanje u profesionalnoj karijeri u okviru LINK edu alijanse. S druge strane, s obzirom na to da je ITS strukovna škola, akcenat koji je stavljen na projekte i praktične primere pruža mi priliku da nastavu i ispite u potpunosti organizujem kroz problemski orijentisanu paradigmu kao adekvatan didaktički alat u savremenom obrazovanju stručnjaka u IT oblasti. LINK je sjajno mesto za profesionalni rast i razvoj, ali i zdravo i kolegijalno okruženje koje podstiče napredak. Moj utisak o LINK-u je sledeći: koliko date, toliko će vam se vratiti, i to je zaista sjajna motivacija.
 
Dr Svetlana Anđelić, pomoćnik direktora ITS-a

 

Imala sam veliku sreću da moje prvo zaposlenje nakon studija bude u LINK-u. Prva pozicija bila je pozicija learning consultanta, koja je podrazumijevala davanje podrške polaznicima koji se odlučuju na dalje usavršavanje i razvoj karijere (na ITAcademy i BusinessAcademy). Obrazovanje je oduvijek imalo ogromnu vrijednost za mene, a postala sam dio najsavremenijih obrazovnih institucija koje pomažu velikom broju ljudi da budu uspješniji, kako u karijeri tako i u životu. Shodno rezultatima napredovala sam do pozicije menadžera prodaje i sada obučavam nove kolege sektora za upis kako da budu najbolja moguća podrška i motivacija našim polaznicima. Menadžment je primjetio i moje interesovanje za marketing, te sam u okviru LINK-a dobila priliku steći bogato znanje i iskustvo u radu i u ovom sektoru. Uskoro slavim desetu godišnjicu svog rada u LINK-u i osjećam jednaku ljubav i uzbuđenje svakog novog radnog dana. Veoma sam zahvalna na svim prilikama i podršci koju dobijam od menadžmenta i svih kolega. Ovo je kompanija gdje svako ima priliku raditi ono što voli i biti nagrađen za svoj trud.
 
Arijana Bjelić, magistar komunikologije – PR, International Sales and Marketing Manager – LINKgroup BiH, Romania, Moldova and USA

 

Zaista je neverovatno imati priliku da budeš deo tima u kompaniji koja podstiče lični napredak i podržava žene na rukovodećim pozicijama. Sjajno je što imam priliku da sarađujem sa drugim ženama na administrativnim i rukovodećim pozicijama koje dele iste obrazovne ciljeve, a to je i pokazatelj da LINK edu alijansa ceni žene i pruža im jednake šanse da napreduju. Uz podršku LINK edu alijanse, radujem se nastavku svog puta kao obrazovne liderke koja se trudi da poboljša postignuća učenika i obrazuje pojedince koji misle svojom glavom, a bez njih je društvo koje poseduje znanje neostvarivo. 
 
Šejdi Fernandes, direktorka Allison Academy
Ideje kompanije LINKgroup uvek sam doživljavala kao nešto što doprinosi ne samo budućnosti obrazovanja već i mom profesionalnom i ličnom razvoju. Oduvek sam želela da radim u atmosferi koja teži stvaranju uslova za napredak i vrlo sam srećna što mi je LINKgroup pružio šansu da se razvijem u karijernom smislu. Veliko mi je zadovoljstvo što sam kao direktorka finansija ove kompanije upoznala veliki broj ljudi kod kojih je želja za usavršavanjem i ličnim napretkom bila osnovni motiv da krenu sa radom ovde. Uvek mi je podsticajno da vidim i svoje koleginice kako napreduju ka višim pozicijama i grade svoj put ka uspehu, i sve to unutar jedne kompanije.
 
Dragana Vlahović, direktorka finansija LINKgroupa
 
LINKgroup mi je pružio čvrst oslonac još na početku karijere. Uvek postoji prostor za učenje i napredovanje, a kompanija mi je pomogla da se i sama razvijem kao lider i podigla svest o tome da i za žene ima mesta u strukturi poslovne i korporativne sfere. Iskustvo rada u LINKgroupu je za mene neprocenjivo. Iskustvo na menadžerskoj poziciji u ovoj kompaniji oblikovalo je moju ideju o tome šta podrazumeva slediti svoju viziju i biti sjajan lider. LINKgroup nas podstiče da izađemo iz zone komfora i da se ne ustručavamo da tražimo savet kada nam je neophodan, jer je i to deo procesa napredovanja.
 
Milica Zorić, direktorka marketinga LINKgroupa
 
 

Postanite deo naše priče

Radite ono što volite i uspeh je neizbežan. Strast je gorivo koje pokreće uspešnu karijeru.

 

―Meg Vitman
 
Ukoliko ste posvećene svom profesionalnom uspehu, gajite strast ka obrazovanju i modernom poslovanju i želite da postanete deo podsticajnog okruženja koje promoviše različitosti, pridružite se kompaniji LINKgroup i postanite deo moćnog tima koji će vam omogućiti nesmetan napredak.