Dr Valentin Kuleto, predsednik i osnivač kompanije
 
U osnovi poslovnog modela na kome počiva LINK group nalazi se preduzetnički način poslovanja, uz pojednostavljivanje komplikovanih birokratskih procedura i neodložno suočavanje sa problemima. Predsednik kompanije dr Valentin Kuleto osnivač je i predsednik kompanije koja je pod njegovim vođstvom za manje od dve decenije postala lider u oblasti savrmenog obrazovanja, e-learining edukacije i internet poslovanja.
 
dr Valentin Kuleto je realizovao brojne obrazovne projekte i istakao se kao njihov idejni začetnik, projektant i lider njihove realizacije.
 
Njegova delatnost, vizija i energija svakodnevno redefinišu, razvijaju i unapređuju obrazovanje na način koji odgovara savremenom društvu i potrebama njegovih gradjana.
 
 

Održiv rast kroz kontinuiranu inovaciju

Od samog osnivanja kompanije Valentin Kuleto posvećen je inovacijama i razvoju. Zbog toga zaposleni u LINK group stalno rade na unapređenju postojećih usluga, ali i kreiranju novih koje unapređuju poslovanje i podižu ga na viši nivo.
 
“U LINK group poštujemo prošlost, ali smo neprekidno usmereni ka budućnosti.” 

 

Podrška novim idejama

U modernom vremenu postoji samo jedan zakon: ako ne napreduješ, to znači da nazaduješ. Ne postoji status kvo, niti zadovoljavanje postignutim u ključnim oblastima savremenog života kakvi su obrazovanje i poslovanje. Zbog toga LINK group pruža nesebičnu podršku novim proizvodima i kreativnim idejama.
 
Klijenti, polaznici, zaposleni ili bilo ko sa dobrom idejom ili proizvodom mogu očekivati podršku u realizaciji. Umesto birokratske apatije u LINK-u se neguje hrabrost u eksperimentisanju sa novim.
 
“Olakšajmo inovacije. Umesto da ih ometamo, omogućimo ih!”

 

Stvaramo društvenu vrednost

Glavne oblasti kompanije LINK group: obrazovanje i poslovanje ključne su za svako društvo. Zbog toga je misija svih zaposlenih da doprinose društvenom razvoju, vrednostima i napretku. Kroz oblikovanje stručnjaka, povezivanje kompanija sa zaposlenima, različite obrazovne i humanitarne projekte, kompanija je posvećena da iza sebe ostavi nasleđe na osnovu koga će menjati budućnost na bolje.
 
“Za promene su potrebne vizije, sposobnost planiranja i delovanja. One ne počinju u kancelarijama, na sastancima ili u fasciklama sa planovima. Promene počinju u našim glavama”.
 

 

Usmerenost na ljude

Vrednost kompanije su ljudi. Njihova energija, znanje i posvećenost glavni su razlog dobrih rezultata. Zato je kompanija LINK group usmerena na to da pomogne ljudima da postanu uspešni kroz razvijenu mrežu za treninge, brojne servise za podršku zbog kojih klijenti, partneri i zaposleni postižu neverovatne rezultate.
 
“Izvucimo talentovane ljude iz senke”.

Razlog zbog koga smo tako dobri u rešavanju problema je pravilo da sastancima prisustvuju oni koji mogu da najviše pomognu, a ne oni sa najvišim rangom. Princip “znanje pre zvanja” kojim se rukovodimo jedan je od pokazatelja uspešnosti LINK group.

 
Predsednik kompanije i pokretač inovacija
 
Dr Valentin Kuleto stekao je zvanje mašinskog inženjera na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistrirao je u oblasti menadžmenta u obrazovanju, preciznije teorijske zasnovanosti implementacije softverske platforme za učenje na daljinu, a doktorirao na istraživanjima problema adaptabilnog personalizovanog modela sistema za učenje na daljinu.
 
Sa preko dve decenije aktivnog učešća u različitim vidovima i nivoima obrazovanja i modernog poslovanja dr Kuleto je stekao zavidno iskustvo koje mu omogućava prave uvide i donošenje odluka koje pokreću kompaniju i društvo u pravom smeru. Dobro obrazovanje, životno i poslovno iskustvo, hrabrost i otvorenost ka novini temeljne su vrednosti koje dr Kuleto nastoji da prenese svojim saradnicima kako bi svi zajedno doprineli pozitivnim promenama sveta u kome živimo.
 
Više o karijeri dr Valentina Kuleta možete pogledati na njegovom blogu
 
 
Projekti
Softverska rešenja
 • Distance Learning System
 • Web Content Management Server
 • Testing and Learning Software
 • Business Information System
 • University Information System
 • Students Internet Service
 • Human Resources Information System
 • Biblioteka softver
 • B2E Portal – Business to Employee Portal
 • Facility Management Solution
 • Web Content Management Server
 • CORE – Enterprise Resource Planning Solution
Predavanja na seminarima / treninzima
 • Information Technologies in function of successful business
 • e-Business
 • Human Resources Management
 • 7 powerful solutions for human resources management
 • e-HR Management Model
 • E-learning
 • Time Management
Objavljeni radovi
 • Kuleto V., Stefanović M., Radić G., Pokorni S., Obrazovanje na daljinu u Beogradskoj akademiji računarskih nauka, 10. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM – 2007, Zbornik radova, pp 813–818, Beograd, 13–14. juna 2007.
 • Kuleto V., Stefanović M., Radić G., Pokorni S., Softver za izradu testova za proveru znanja i učenje, 10. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM – 2007, Zbornik radova, pp 819–824, Beograd, 13–14. juna 2007.
 • Kuleto V., Radić G., Pokorni S., Kostić A., SOFTVERSKA PLATFORMA ZA UČENJE NA DALJINU, Naučno-stručni simpozijum Informacione tehnologije INFOTEH 2008, Jahorina, 26–28. marta 2008.
 • Kuleto V., Radić G., Pokorni S., Kostić A., SOFTVERSKI PAKET ZA IZRADU TESTOVA ZA PROVERU ZNANJA I UČENJE, Naučno-stručni simpozijum Informacione tehnologije INFOTEH 2008, Jahorina, 26–28. marta 2008.
 • Kuleto V., Radić G., Pokorni S., Kostić A., INFORMACIONI SISTEM VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, 11. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM – 2008, Zbornik radova, pp 816–820, Beograd, 18–19. juna 2008.
 • Kuleto V., Maričić G., Radić G., Pokorni S., INFORMACIONI SISTEM VISOKOOBRAZOVNE INSTITUCIJE, Naučno-stručni simpozijum Informacione tehnologije INFOTEH 2009, rad E-II-1, pp 466–470. Jahorina, 18–20. marta 2009.
 • Kuleto V., Stokić M., Bajalica J., Pokorni S., SISTEM ZA UPRAVLJANJE SADRŽAJEM WEB PREZENTACIJE, 12. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM – 2009, Zbornik radova, pp 750–756, Beograd, 25–26. juna 2009.
 • Valentin Kuleto, Slavko Pokorni, Jovanka Bajalica, DISTANCE LEARNING SYSTEM, E-Learning in Balcan Academic, Instructions: barriers, challenges and opportunities, Zbornik radova, pp 10–17, Vranje, Niška Banja, 25–27. septembra 2009.
 • Valentin Kuleto, Aleksandra Bradić-Martinović, Zvonko Brnjas, DISTANCE LEARNING – CASE OF SERBIA, Strengthening the educational and scientific collaboration among Faculties of Economics within V4 and countries of South Eastern Europe (No. 30810004 - IVF), Karvina, International Visegrad Fund, 22–23. oktobara 2009.
 • Valentin Kuleto, Velimir Dedić, Slavko Pokorni, Nikola Subotić, Karakteristike polaznika profesionalnog obrazovanja u režimu učenja na daljinu, INFOTEH 2010, Ref. E-IV-4, p. 636–639, Jahorina, 17–19. marta 2010. godine, Vol. 9, Valentin Kuleto, Velimir Dedić, Slavko Pokorni, NEKA PITANJA TAKSONOMIJE OBJEKATA UČENJA I STANDARDIZACIJE E-UČENJA, 13. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM – 2010, Zbornik radova, pp 518–524, Beograd, 29–30. juna 2010.
 • Valentin Kuleto, Velimir Dedić, Slavko Pokorni, Jovanka Bajalica, SOFTVERSKA PLATFORMA ZA OBRAZOVANJE NA DALJINU, Konferencija Elektronsko učenje na putu ka društvu znanja, Zbornik radova, pp 23–28, Beograd, 7. oktobar 2010.
 • Valentin Kuleto, Velimir Dedić, Slavko Pokorni, Jovanka Bajalica, SOFTVER ZA IZRADU TESTOVA ZA PROVERU ZNANJA I UČENJE KAO PODRŠKA E-UČENJU, Konferencija Elektronsko učenje na putu ka društvu znanja, Univerzitet METROPOLITAN, Zbornik radova, pp 174–179, Beograd, 7. oktobar 2010.
 • Valentin Kuleto, Slavko Pokorni, Velimir Dedić, JEDNA REALIZACIJA SOFTVERA ZA PODRŠKU UČENJU NA DLAJINU, INFOM, Fakultet organizacionih nauka, Zbornik radova, pp 37–42, Beograd, jul 2011.
 • Valentin Kuleto, Slavko Pokorni, Velimir Dedić, Suzana Marković, ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING PERCEIVED QUALITY OF E-LEARNING, Proceedings of The Second International Conference on e-Learning, eLearning-2011, Metropolitan Univerzitet, pp 12–17, Beograd, septembar 2011.
 • Valentin Kuleto, Slavko Pokorni, KVALITET OBRAZOVANJA NA VISOKOJ ŠKOLI STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, 15. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM – 2012, Plenary paper, Beograd, 28–29. juna 2012.
 • Dedić Velimir, Marković Suzana, Kuleto Valentin, Learning Styles and Graphical User Interface: Is there any Preference? NEW EDUCATIONAL REVIEW, (2012), vol. 28 br. 2, str. 73–83
 • Kuleto V., Miranović B., Pokorni S., ENSURING THE QUALITY OF WEB-BASED E-LEARNING MATERIALS IN LINK GROUP AND ITS, 4th International Conference Life Cycle Engineering and Management ICDQM 2013, Belgrade, Serbia, 27–28 June, 2013, pp 40–50, ISBN 978-86-86355-14-0, COBISS.SR-ID 199083788 (plenary lecture)
 • Valentin Kuleto, Svetlana Anđelić, INTERAKTIVNE NASTAVNE METODE KAO FAKTOR SAVREMENOG OBRAZOVANJA NA ITS, Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju, Nacionalna Konferencija, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, 20–22. septembra 2013.
 • Kuleto V., Pokorni S., Miranović B., IMPORTANCE OF SELF-EVALUATION FOR QUALITY ASSURANCE IN THE E-LEARNING PROCESS, The Fourth International Conference on e-Learning-2013, 4th Conference on e-Learning – 2013, Zbornik radova, Belgrade Metropolitan University, 26–27 September 2013, pp. 46–53
 • Valentin Kuleto, Svetlana Anđelić, WEB APLIKACIJA ZA CAT TESTIRANJE STUDENATA, TELFOR, Beograd, 26–28. novembra 2013, objavljena na IEEE Xplore Digital Library: https://goo.gl/CwkwX0
 • Valentin Kuleto, Velimir Dedić, E-učenje matematike na principima transakcione analize, SINTEZA 2014. Zbornik radova, Beograd, Univerzitet Singidunum, 25. i 26. aprila 2014.
 • Valentin Kuleto, Slavko Pokorni, Goran Radić, ODREĐIVANJE ESPB ZA PREDMETE STUDIJSKOG PROGRAMA, ICDQM-2014, 17. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, 5. međunarodna konferencija Life Cycle Engineering and Management, Zbornik radova, Beograd, 27–28. juna 2014, ISBN 978-86-85355-16-4, COBISS.SR-ID 207635724
 • Pokorni S., Kuleto V., Andjelić S., Radić G., Kostić A., Simović V., Istraživanje usaglašenosti ESPB i opterećenja studenata, 18th International conference Dependability and Quality Management ICDQM 2015, Prijevor, Srbija, 25–26. juna 2015, str. 71–76, ISBN 978-86-86355-18-8, COBISS SR-ID 215642124
 • Svetlana Anđelić, Bojan Ristić, Valentin Kuleto, Goran Radić, Obrazovanje stručnih kadrova zasnovano na kompetencijama potrebnih tržištu rada, Treća konferencija „Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju 2015.”, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, Univerzitet u Kragujevcu, 26–27. septembara 2015.
 • International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT) (ISSN: 2278-0181) www.ijert.org, Title: Modernizing the Public Administration – the Path to Digital Society Paper ID : IJERTV5IS020011, 02, February – 2016.
 • Pokorni S., Pistić B., Kuleto V., Iskodi učenja u Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije, 19. međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM – 2016, 29–30. juna 2016, Zbornik radova, pp 118–122, ISBN 978-86-85355-31-7, COBISS.SR-ID 223991052
 • Kuleto, V. Ilić M., Popović Šević, N., & Hadžić, A., [2021]. Machine learning in the Cloud and business transformation.  New trends in digital transformation: monograph. Belgrade: University Union - Nikola Tesla, Faculty of Information Technology and Engineering; Faculty of Business Studies and Law. p. 83-101. (prihvaćen za objavu. M14
 • Kuleto, V.; Ilić, M.; Dumangiu, M.; Ranković, M.; Martins, O.M.D.; Păun, D.; Mihoreanu, L. Exploring Opportunities and Challenges of Artificial Intelligence and Machine Learning in Higher Education Institutions. Sustainability 2021, 13, 10424. https://doi.org/10.3390/su131810424. M22
 • Kuleto, V.; P., M.I.; Stanescu, M.; Ranković, M.; Šević, N.P.; Păun, D.; Teodorescu, S. Extended Reality in Higher Education, a Responsible Innovation Approach for Generation Y and Generation Z. Sustainability 2021, 13, 11814. https://doi.org/10.3390/su132111814  M22 
 • Bucea-Manea-Țoniş, R.; Martins, O.M.D.; Bucea-Manea-Țoniş, R.; Gheorghiță, C.; Kuleto, V.; Ilić, M.P.; Simion, V.-E. Blockchain Technology Enhances Sustainable Higher Education. Sustainability 2021, 13, 12347. https://doi.org/10.3390/su132212347 M22
 • Kuleto, V.; Ilić, M.P.; Šević, N.P.; Ranković, M.; Stojaković, D.; Dobrilović, M. Factors Affecting the Efficiency of Teaching Process in Higher Education in the Republic of Serbia during COVID-19. Sustainability 2021, 13, 12935. https://doi.org/10.3390/su132312935 M22 
 • Kuleto, V.; Ilić, M; Book Review: AI and developing human intelligence, future learning and educational innovation,  John Senior and Éva Gyarmathy. Revija za socijalnu politiku, god. 28, br. 3, str. 429-446, Zagreb 2021. http://www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp/article/viewFile/1867/1532 M23
 • Kuleto V, The Implementation of Extended Reality in Higher Education,  Examining Students’ Awareness. Big Data driven Smart Economy, ICESBA 2021, Rumunija. www.icesba.eu, Book of Abstracts. M31 
 • Kuleto, V., Ilić, M., Hadžić, A., & Raketić, K.  [2021]. “The Implementation of Extended Reality in Higher Education,  Examining Students’ Awareness.” Annals of Spiru Haret University. Economic  Series, 21(4), 211-225, doi: https://doi.org/10.26458/21411 M23 (vrednovanje)
 • Kuleto, V.; Bucea-Manea-Țoniş, R.; Bucea-Manea-Țoniş, R.; Ilić, M.P.; Martins, O.M.D.; Ranković, M.; Coelho, A.S. The Potential of Blockchain Technology in Higher Education as Perceived by Students in Serbia, Romania, and Portugal. Sustainability 2022, 14, 749. https://doi.org/10.3390/su14020749 M22
 • Application of Artificial Intelligence and Machine Learning in Higher Education, Available Platforms and Examining Students’ Awareness / Valentin Kuleto, Milena Ilić, Velimir Dedić, Katarina Raketić // EdTech Journal. - Vol. 1, No. 1 (2021), p. 24–28. (ISSN 2812-8753). DOI: https://doi.org/10.18485/edtech.2021.1.1.2
Knjige
 • „Kako do posla u 21. veku + 444 saveta za uspešnu karijeru“, Prof. dr Valentin Kuleto, Dipl. ing. Dragan Varagić
 • „E-učenje“, Valentin Kuleto, Velimir Dedić