Pomažemo ljudima da postanu uspešniji.

Misija kompanije LINK group mnogo je više od prenošenja znanja. Cilj naše kompanije jeste priprema polaznika i studenata za sve profesionalne izazove budućnosti! Takođe želimo i da našim poslovnim partnerima i preduzetnicima omogućimo najbolji i najsposobniji kadar.

Transparentan pristup, maksimalna podrška i razvoj celokupnog društva

Fokusirali smo se na to da pružimo najsavremenije i najprimenljivije obrazovanje kako bi našim studentima i polaznicima pomogli da budu uspešniji i bolji, da izgrade nove ili unaprede već postojeće karijere. 
 
Današnje obrazovanje je u najvećoj krizi u istoriji. Ono nije u stanju da na pravi način odgovori na poslovne i druge izazove budućnosti. Stoga je naša vizija kreiranje obrazovanja koje odgovara na potrebe društva i izazove vremena, a ljudima donosi znanja i veštine kojima će svet učiniti boljim mestom.
 
Kako bi se ovakvi visoki ciljevi realizovali, potrebno je da negujemo adekvatu poslovnu filozofiju i radnu etiku. Zbog toga su posvećen rad, kreativan pristup i neprekidna težnja ka inovacijama vrednosti koje su ugrađene u sam temelj naše kompanije. 
 

 

Zajedno sa našim studentima, učenicima, polaznicima, poslovnim i obrazovnim partnerima radimo na menjanju i poboljšanju obrazovanja, poslovanja, kulturne i društvene paradigme