U saradnji sa partnerima iz Portugala, Italije, Španije, Latvije i Nemačke, Institut za moderno obrazovanje je dobio priliku da realizuje dvogodišnji Erasmus+ projekat „Boosting Circular Economy Competences for STEM Teachers (Circular STEM)” (Jačanje kompetencija STEM nastavnika na polju cirkularne ekonomije (Circular STEM)). 

ŠTA JE OSNOVNA IDEJA PROJEKTA

Cilj projekta je razvijanje inovativne metodologije usmerene na učenike uzrasta od 13 do 18 godina za obuku STEM nastavnika za uvođenje kompetencija kružne ekonomije (CE) u školski kurikulum, koristeći preduzetnički pristup obrazovanju koji takođe koristi digitalne veštine.

Takođe, cilj je da se podrži profesionalni razvoj nastavnika kako bi postali pokretači dvostruke tranzicije integrišući digitalne alate, cirkularnu ekonomiju i preduzetničke veštine u školski nastavni plan i program. Ovo će, osim doprinosa na lokalnom nivou u postizanju nekih od prioriteta EU, biti značajna prilika za kontinuirani profesionalni razvoj.

REZULTATI PROJEKTA

 1. Metodologija obuke za izradu nastavnih planova iz STEM predmeta koji uvode cirkularnu ekonomiju i digitalne i preduzetničke kompetencije – zasnivaće se na pristupu usmerenom na učenike kako bi se stimulisali da aktivno učestvuju u aktivnostima u učionici koristeći digitalne alate
 2. Sadržaj obuke – razvijen na osnovu izazova iz stvarnog sveta, konsolidovan kroz pilot-aktivnosti koje organizuju partnerske škole
 3. CIRCULAR STEM Academy – platforma za e-učenje na kojoj se nalaze svi rezultati projekta
 4. Tool Kit – kutija alata napravljena od dodatnih onlajn i oflajn resursa za podršku metodologiji i sadržaju obuke

 

DUŽINA TRAJANJA PROJEKTA

Projekat će trajati 24 meseca, od 1. januara 2023. do 31. decembra 2024. godine.

OSTALI PARTNERI

Koordinator:

 1. Agrupamento de Escolas de Frazão, Paços de Ferreira, srednja škola, Frazao, Portugal
 2. Institut za moderno obrazovanje, Beograd, Srbija
 3. European Digital, Learning Network, evropska mreža, Milano, Italija
 4. POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI S.COOP, srednja škola, Derio, Španija
 5. EKONOMIKAS UN KULTURAS AUGSTSKOLA, srednja škola, Riga, Latvija
 6. EIT RawMaterials, Berlin, Nemačka

 

OKVIRNI TERMINI SASTANAKA

 • Kickoff meeting, Pasos de Fereira, Portugal, februar 2023.
 • Transnacionalni projektni sastanak – TPM2, Beograd, zajedno sa 5-dnevnim treningom za nastavnike: „Train the Trainers’ Activity”, avgust 2023.
 • Transnacionalni projektni sastanak – TPM3, onlajn
 • Finalni sastanak, Derio, Španija, novembar 2024.