Link obrazovna alijansa među ključnim institucijama u digitalnom obrazovanju: SELFIE forum 2021

LINK obrazovna alijansa uspešno nastavlja sa tradicijom praćenja novih trendova u sferi obrazovanja kroz aktivnu saradnju sa svim relevantnim udruženjima i institucijama kojima je osavremenjivanje i unapređenje obrazovanja centralna delatnost.

Ovoga puta LINK obrazovna alijansa dala je svoj doprinos stručnim naporima u vezi sa integracijom digitalizacije u obrazovne prakse učešćem na drugom po redu SELFIE Forumu, održanom 7. i 8. oktobra 2021.

 

Velika posećenost foruma uz podršku Evropske unije

Forum je organizovao Zajednički istraživački centar Evropske unije u saradnji sa Generalnim direktoratom za obrazovanje, omladinu, sport i kulturu, uz doprinos Generalnog direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju.

Kao i prethodni, i ovogodišnji SELFIE Forum okupio je veliki broj direktora škola, nastavnika, učenika, predavača, nacionalnih koordinatora, kreatora politika, istraživača i eksperata, združenih u želji za istraživanjem, kreiranjem i primenom digitalnih formi u obrazovanju.

Prisutni su imali priliku da steknu detaljan uvid u dosadašnju primenu SELFIE instrumenata u školama, a iz prezentacija se mogao jasno videti njihov višestruko povoljan uticaj na nivo prilagođavanja školskih ustanova savremenom digitalnom okruženju.

Od svog postanka, 2018. godine, SELFIE je pridobio više od 1,7 miliona korisnika u preko 13.000 škola, koje se nalaze u više od 80 zemalja širom sveta.

 

Digitalna pismenost zahteva drugačiji pristup učenju i nastavi

Akademska direktorka LINK obrazovne alijanse, dr Svetlana Belić Malinić, učestvovala je u radnim grupama i doprinela diskusiji svojim stručnim znanjem u oblastima digitalnog obrazovanja i profesionalnog razvoja.

„Biti digitalno pismen danas se ne svodi samo na upotrebu digitalnih uređaja. Moramo prilagoditi svoje pristupe nastavi i učenju kako bismo učenicima pomogli da iskoriste moć digitalizacije”, objasnila je dr Belić Malinić.

 

Fokus na edukaciji nastavnika za obrazovanje 21. veka – „SELFIEforTEACHERS”

Vrhunac prvog dana ovogodišnjeg SELFIE Foruma bila je prezentacija inovativnog instrumenta za samoprocenu – „SELFIEforTEACHERS”, koji predstavlja jedan od načina Evropske komisije da podrži usavršavanje digitalnih kompetencija nastavnika i unapredi učenje u digitalnom svetu.

Ovaj tehnološki alat osmišljen je kao niz pitanja koja istog trenutka daju povratnu informaciju kako bi nastavnici imali stalan uvid u svoj napredak i smernice za svoje dalje usavršavanje.

 

Snažni efekti učenja zasnovanog na radu

Drugog dana ovog festivala evropski komesar za radna mesta i socijalna prava, Nikolas Šmit, predstavio je još jednu verziju SELFIE instrumenta: SELFIE za učenje zasnovano na radu (WBL – work-based learning).

Cilj ove verzije jeste da spoji institucije za stručno obrazovanje i obuku sa kompanijama kako bi se povela diskusija o već postojećim i potencijalnim načinima na koje kompanije mogu integrisati digitalne tehnologije u obrazovanje i obuke koje pružaju.

Plodne diskusije vođene na osnovu temeljnog istraživanja pokazale su da će učenje kroz rad biti veoma zastupljen, ako ne i dominantan vid učenja u budućnosti.

 

Usavršavanje digitalnih kompetencija nastavnika – jedna od osnovnih stavki LINK obrazovne alijanse

U skladu sa svojom misijom prilagođavanja obrazovanja poslovnom ambijentu 21. veka, LINK obrazovna alijansa od svog postojanja, preko brojnih obrazovnih servisa i programa, omogućava svojim zaposlenim nastavnicima da usavršavaju svoje digitalne kompetencije.

Ustanova Alijanse specijalizovana za edukaciju nastavnika – Institut za moderno obrazovanje (IMO) – redovno organizuje letnje i zimske škole, na kojima se nastavnici mogu upoznati sa najsavremenijim dostignućima u digitalizaciji obrazovanja.

U saradnji sa naučnicima i istraživačima iz oblasti savremenog obrazovanja, IMO organizuje brojne naučne skupove, predavanja i radionice na temu istraživanja mogućnosti digitalnih uređaja i njihove primene u obrazovanju.

Neki od realizovanih događaja na tu temu su: Facebook grupe kao virtuelni mentori u onlajn-obrazovanju, IT obuka za pripremu Google učionice za novu školsku godinu, Onlajn-obuka nastavnika za vizuelno pripovedanje.

 

Višegodišnji uspeh studenata LINK obrazovne alijanse koji pohađaju LINK Apprentice program

Sve ustanove LINK obrazovne alijanse neguju moderan pristup obrazovanju, koji podrazumeva upotrebu najsavremenije tehnologije u nastavi, interaktivnu nastavu i veliki broj vannastavnih aktivnosti, te postavljaju najviše standarde u svetu obrazovanja.

Svesna beneficije koju učenici ostvaruju učenjem zasnovanom na radu, LINK obrazovna alijansa omogućuje svojim učenicima praksu na radnim mestima u okviru svoje kompanije LINKgroup.

Studenti u velikom broju koriste LINK Apprentice program, beneficiju koja im omogućava da naučeno gradivo primene na radnom mestu još za vreme studiranja. Mnogi od njih su, zahvaljujući znanjima i veštinama stečenim tokom prakse u LINKgroupu, došli do željenih zaposlenja, kako u samoj kompaniji tako i van nje, pogotovo u oblasti najtraženijih zanimanja današnjice, poput programiranja, veb i grafičkog dizajna, poslovnih politika i menadžmenta.

 

Zajednička vizija SELFIE Foruma i LINK obrazovne alijanse

Primena SELFIE instrumenata u nastavi značajno je pomogla kako učenicima i studentima, tako i nastavnicima i saradnicima u nastavi da još bolje shvate prednosti digitalnih kompetencija u obrazovanju, kao i da steknu jasnij uvid u nivo svoje operativnosti u digitalnom svetu.

Na osnovu komparativne analize efikasnosti savremenih digitalnih alatki i individualnih kapaciteta za njihovu adekvatnu primenu, nastavnici i studenti u interaktivnom odnosu dolaze do uspešnih ideja i realizacija strategija za dodatno unapređenje svojih digitalnih kompetencija.