Elektronska sveska na ITHS-u: klik umesto olovke

Srednja škola za informacione tehnologije ITHS je jedina škola u Srbiji gde se, pored klasične, koristi i elektronska sveska. Da bi im učenje bilo još lakše, brže i zanimljivije, učenici ITHS-a za rad koriste tablet računare, preko kojih otvaraju elektronske sveske, tako da mogu da uče gde god da se nalaze – jedini uslov za ovakvu prednost u učenju je internet konekcija.
Pročitaj više

Pages