Podrška Vršnjačkom timu Prve tehničke škole u Kragujevcu koji pomaže učenicima da brže i lakše uče

 
Učenici Prve tehničke škole u Kragujevcu osmislili su odličan način da svi njihovi vršnjaci nauče kako da brže i lakše uče. Ovakva sjajna inicijativa učenika morala je biti nagrađena. 
 
Zbog toga je kompanija LINK group u saradnji sa Školom intelektualnih veština obezbedila besplatnu obuku za 30 učenika koji će postati treneri svojim školskim drugovima. Obuka je održana u sredu, 30.11.2016, u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu.
 
 

Praktična znanja za svakog učenika

Vršnjački tim Prve tehničke škole odlučio je da u sklopu svojih planiranih aktivnosti, koje imaju za cilj popularizaciju učenja, organizuje obuku za trenere učenja u svojoj školi. 
 
Tim je prepoznao potrebu velikog broja učenika da poboljšaju svoje tehnike učenja i organizacije vremena. Međutim, kako Prvu tehničku školu pohađa veliki broj učenika, realizacija treninga nije bila moguća za sve. Zbog toga je vršnjački tim došao na ideju da organizuje obuku za 30 učenika koji će postati treneri i baza znanja za sve ostale. 
 
Organizovan je konkurs na koji su učenici mogli da se prijave i iskažu svoju motivaciju za učešće u ovom projektu. Izabrani učenici su zatim pohađali radionicu koju je realizaovao Filip Senćanski, predavač Škole intelektualnih veština. 
 
 

Kompanija LINK group obezbedila sve što je učenicima potrebno

Kompanija LINK group podržala je realizaciju obuke i obezbedila besplatno učešće za učenike, a zajedno sa Prvom tehničkom školom obezbedila je i priručnike „Efikasno učenje“, koji će im pomoći da iskoriste sve svoje potencijale.  
 
Kako bi znanja bila dostupna svim učenicima, jedan deo ovih priručnika doniran je i školskoj biblioteci. Na taj način svaki učenik će moći da ih koristi, a novim mladim trenerima će biti olakšano podučavanje svojih vršnjaka.
 
 Učenici i predavač
 
 

Vršnjaci nesebično dele svoja novostečena znanja

Obučeni treneri će tokom školske godine realizovati po dve radionice za svoje vršnjake koji pohađaju Prvu tehničku školu. 
 
Svi polaznici su ocenili obuku kao veoma uspešnu. Ovo je način učenja koji ih motiviše i povećava produktivnost, a većina je izrazila želju da ponovo učestvuje u sličnim programima. 
 
„Sad vežbam sa metronomom da čitam i napredujem u brzini. Lakše i brže učim, a mogu da zapamtim sve do detalja” – učenik Prve tehničke škole u Kragujevcu.