European Digital Learning Network predstavlja vodeću svetsku inicijativu koja okuplja najeminentnije evropske organizacije i eksperte kako bi zajedno odgovorili na složene izazove digitalnog doba kroz edukacijiu i kreiranje prilika za digitalno učenje. Zajedno sa svojim partnerima, „DLearn” mreža preduzima brojne internacionalne inicijative, projekte, radne grupe i aktivnosti čiji je cilj promovisanje i širenje digitalnog obrazovanja u svim delovima Evrope.

Članstvo u ovoj prestižnoj evropskoj organizaciji predstavlja priznanje i potvrdu dugogodišnjih posvećenih napora kompanije LINKgroup da pruži obrazovanje koje je u skladu sa potrebama 21. veka.