Kompanija LINKgroup sarađuje i sa predstavništvom konfederacije italijanske industrije u Srbiji – Confindustria Serbia.
 
Confindustria Serbia teži da bude adresa za sve italijanske privrednike koji u Srbiji traže poslovne partnere i koji ovaj deo Balkana prepoznaju kao interesantan za razvoj poslovnih aktivnosti. Ova beogradska kancelarija se oslanja na mrežu Konfindustrije u Italiji (Konfederacija italijanske industrije), koja broji više od 150.000 kompanija, sa preko 5 miliona zaposlenih. Confindustria Serbia pokreće i podržava inicijative čiji je cilj da svim članicama obezbede sve potrebne informacije o poslovnom ambijentu u Srbiji, kao i da im pomognu u nalaženju adekvatnih partnera.