Potvrda ugleda, profesionalnosti i kvaliteta kompanije LINK group se ogleda i u dugogodišnjoj saradnji i partnerstvu  sa vodećom softverskom kompanijom Adobe.

Ovlašćeni smo Adobe Training Centre, što znači da naši studenti i polaznici pohađaju nastavu koja je usklađena sa Adobe programom, koristeći najnovije Adobe softverske pakete. Pored toga, naši studenti i polaznici imaju mogućnost sticanja prestižnih Adobe sertifikata, koji predstavljaju potvrdu ekspertskih veština za korišćenje jednog ili više Adobe proizvoda.