U avgustu 2005. godine postali smo Cambridge International School što našim polaznicima omogućava sticanje jednog od najpriznatijih međunarodnih sertifikata.

Cambridge International sertifikati otvaraju vrata uspešne karijere, omogućavaju lični i profesionalni razvoj, a istovremeno pružaju zvanično priznanje i sertifikaciju stečenih znanja i veština. Ovi sertifikati predstavljaju spektar profesionalnih kvalifikacija dizajniranih za one koji žele da unaprede svoju karijeru ili nivo obrazovanja. Posedovanje ovih sertifikata poslodavcu daju garanciju da kandidat poseduje najviši nivo profesionalnih kompetencija i time mu omogućava prednost pri zapošljavanju. Sertifikati se fokusiraju na brojne oblasti, specifične za određene poslove, uključujući ICT, poslovanje i menadžment. Dostupni su na različitim nivoima i pogodni su za polaznike svih godina, sa različitim iskustvom.

LINK group je, kao Cambridge International School, akreditovan i za IGCSE i A-levels programe. Više o Cambridge programima i sertifikatima za učenike, studente i polaznike pročitajte ovde, a o programima za profesore i nastavnike saznajte više na ovoj stranici.