Mapiranje novih praksi: Maj u Projektnom centru IMO obeležen istraživanjem alata za očuvanje životne sredine

Projektni centar Instituta za moderno obrazovanje tokom meseca maja bio je fokusiran na sprovođenje projekata u saradnji sa Erasmus+ programom, koji su se na dinamičan i neposredan način angažovali u vezi sa pitanjima zaštite životne sredine i ekoloških problema.
Pročitaj više