Tehnologija budućnosti za obrazovanje novih generacija: Veštačka inteligencija i mašinsko učenje u LINKgroup obrazovnim institucijama

Započet je višegodišnji projekat koji podrazumeva da najnovina rešanja u oblastima mašinskog učenja (machine learning, ML) i veštačke inteligencije (artificial intelligence, AI) budu integrisana u obrazovne ustanove LINKgroupa. Time se kompanija afirmiše kao lider u efikasnim tehnološkim, pedagoškim i andragoškim praksama u obrazovanju. Upravo započeti projekat je pionirski, ali i veoma savremen, pri čemu je u fokusu rad na svim pozitivnim aspektima ML i AI tehnologije.
 
Od samog nastanka kompanija LINKgroup bila je predvodnik u implementiranju najnovijih dostignuća i standarda u oblasti obrazovanja. Svojim beskompromisnim opredeljenjem da polaznici zaslužuju najbolju i najsavremeniju nastavu, ustanove u okviru LINK Educational Alliance donose revoluciju u obrazovanju. Stoga je kompanija kod nas i u regionu prepoznata kao lider u tehnološkim, metodološkim i efikasnim praksama u obrazovanju.
 

Dinamičan razvoj tehnologije doneo je pozitivne promene u naš svet i obrazovanje

Zahvaljujući naučnim dostignućima u proučavanju veštačke inteligencije i mašinskog učenja, sve realnije deluje san o kompjuteru koji će moći u potpunosti da podražava ljudsku inteligenciju, pa čak i da je prevaziđe.
 
Bez obzira na to da li će se i kada ovaj futuristički koncept ostvariti, jedno je sigurno – dosadašnja dostignuća u razvoju AI i ML u velikoj meri menjaju svet u kome živimo. Google samovozeći automobil i virtuelni asistenti Siri i Aleksa doskora su bili nezamislivi, a danas su realnost. Dakle, ove tehnologije menjaju način na koji se krećemo, organizujemo svoje vreme, usvajamo informacije i još mnogo toga.
 
Veštačka inteligencija i mašinsko učenje su mehanizmi koji dolaze kao posledica procesa upravljanja i obrade podataka. Uvođenje ovih mehanizama u poslovanje je trend koji se označava kao „game changer” za mnoge industrijske grane, pa i za sisteme obrazovanja. 
 

Platforme i aplikacije u obrazovanju prilagođene su potrebama i znanjima korisnika, a obrazovni proces je efikasniji

ML i AI funkcionišu tako što proučavaju podatke koje korisnik ostavlja za sobom prilikom korišćenja nekog servisa. U slučaju obrazovanja, to su obično platforme i aplikacije koje koristi za učenje (pohađanje lekcija i rešavanje zadataka). Upotrebom veštačke inteligencije i mašinskog učenja dolazi se do podizanja efikasnosti obrazovnog procesa s obzirom na to da se platforma za učenje koja sadrži ovaj mehanizam prilagođava korisnicima, tj. njihovim znanjima i potrebama.

Na praktičnom primeru to izgleda ovako

Ukoliko uzmemo da korisnik putem platforme koja sadrži mehanizme veštačke inteligencije rešava numeričke zadatke, platforma će beleženjem podataka koje korisnik ostavlja tokom njenog korišćenja (koliko je vremena proveo slušajući određenu lekciju, koliko je vremena proveo rešavajući zadatke, na koja je pitanja odgovorio tačno, a na koja pogrešno) „naučiti” gde je korisniku potrebna pomoć i pojašnjenje i u skladu sa tim ponudiće mu dodatne instrukcije, video-materijale i zadatke slične onima koje nije mogao da reši kako bi otklonio problem, odnosno „rupu u znanju”.
 

Statistike ukazuju na izuzetnu prihvaćenost „tehnologija budućnosti’’ u obrazovanju

Najbolje obrazovne ustanove na svetu shvatile su da su AI i ML ne samo budućnost obrazovanja već i njegova sadašnjost. Zato su odlučile da svojim polaznicima pruže interaktivno i napredno iskustvo nastave upotrebom takve tehnologije. Otuda ne iznenađuje činjenica da čak 65 posto fakulteta u Sjedinjenim Američkim Državama podržava učenje pomoću AI i ML tehnika.
 
Iako nikada neće zameniti prave učitelje, ovi sistemi u najboljim školama današnjice predstavljaju dragocenu pomoć predavačima i učenicima, olakšavajući i unapređujući im učenje na mnogobrojne načine: procenjuje se da je u periodu od 2017. do 2021. godine udeo veštačke inteligencije u obrazovanju u Sjedinjenim Američkim Državama porastao za 47,5 posto
 

LINK DL platforma – savršena sinergija AI i posvećenih predavača

Od samog nastanka, kompanija LINKgroup bila je predvodnik u implementiranju najnovijih dostignuća i standarda u oblasti obrazovanja. Stoga je ova kompanija kod nas i u regionu prepoznata kao lider u efikasnim tehnološkim, pedagoškim i andragoškim praksama u obrazovanju.
 
Najnovija AI i ML dostignuća sa uspehom su integrisana u DL platformu – najmoderniji edukativni alat za učenje na daljinu. Međutim, u svim ustanovama LINKgroupa glavni pokretači su ljudi, a tehnologija je tu da im pomogne da postignu najbolje rezultate.
 
Stoga je savršena sinergija koja postoji između posvećenih predavača i najnovijih AI dostignuća garancija da polaznici bilo koje ustanove u okviru LINKgroupa dobijaju najkvalitetnije obrazovanje. 
 

15 načina na koje AI i ML višestruko podižu kvalitet nastave u LINKgroup obrazovnim institucijama

1. Preciznije i objektivnije ocenjivanje. AI i ML donose unapređen proces ocenjivanja. Kombinacija ovih algoritama i ljudskog uvida predavača sa bogatim iskustvom garantuje da će znanje učenika biti procenjeno objektivno i precizno i da će ocena predstavljati najpravedniji mogući izraz njegovog znanja.

2. Provereni saveti za karijeru. Na osnovu različitih korisničkih podataka kao što su rezultati na testovima, jače i slabije strane, interesovanja i afiniteti ML i AI mogu da sugerišu i najbolju karijeru za učenika, odnosno oblasti za koje pokazuje najviše potencijala. Kako bi ovakva profesionalna procena bila što potpunija i tačnija, neophodna je stručna pomoć Savetnika za karijeru. Sinergija analize podataka dobijene tehnologijom i ljudskog pristupa i razumevanja garantuje najbolju profesionalnu procenu za svakog učenika.
 
3. Napredna analitika učenja. ML i AI donose veliku količinu podataka o pohađanju nastave kojima bi bilo veoma teško pristupiti ručno. Više od toga, ovaj sistem može da uspostavlja veze i otkriva obrasce između naizgled nepovezanih podataka i tako omogući predavaču nove uvide koji će poboljšati učenje.
 
4. Efikasno testiranje bez stresa. Zahvaljujući AI i ML tehnologijama, testiranje istovremeno postaje efikasnije i manje stresno. Učenici nakon svake jedinice mogu da proveravaju svoje znanje, a rezultati će im odmah pokazati koliki je stepen njihovog savladavanja gradiva, kao i eventualne slabe tačke na kojima treba dodatno da rade. Takođe, predavači dobijaju precizan feedback o napretku svojih učenika, eventualnim delovima gradiva sa kojima se muče i na osnovu toga mogu da prilagode svoj pristup i pomognu učenicima da budu još efikasniji.
 
5. Efikasna organizacija i pristup gradivu. Gradivo podeljeno na mikrolekcije omogućava učenicima da u kratkim vremenskim periodima usvajaju manju količinu informacija. Ovakav način učenja pokazao se izuzetno efikasnim i prilagođenim našem dobu. Osim toga, automatizacija brojnih taskova i njihovog izvršavanja od strane AI i ML sistema dozvoljava učenicima i nastavnicima da svu svoju energiju usmere na učenje i predavanje. Na taj način usvajanje znanja postaje još efikasnije.
 
6. Povećava usvajanje znanja. Ovakvo učenje efikasnije je kada je u pitanju usvajanje gradiva. Podeljeno na jedinice, prilagođeno učenikovom vremenu i načinu učenja, sa mnoštvom interaktivnih primera i funkcija, ono omogućava učeniku da bolje savlada i duže pamti ono što uči. Kombinacija AI tehnologije i „Arhitekture saznanja”, jedinstvenog patenta kompanije LINKgroup za brzo i efikasno učenje, donosi najbolje rezultate u školovanju.
 
7. Pomaže učenicima da istraju. ML i AI pružaju važne uvide u napredak i uspešnost svakog učenika. Na taj način oni omogućavaju predavačima da vrlo brzo uoče ukoliko neki učenik ima probleme sa usvajanjem gradiva, neredovnim izvršavanjem svojih obaveza i nedostatkom motivacije. Zahvaljujući tome oni mogu da mu ponude pomoć, podsticaj, pa čak i Savetnika za učenje. Tako se svaki polaznik ohrabruje da završi školovanje, dok na svakom koraku oseća podršku i inspiraciju i samim tim sa uspehom ispunjava sve svoje obaveze.
 
8. Grupiše učenike i predavače prema potrebama, dostupnosti i afinitetima. Na osnovu afiniteta, stila učenja ili obrazovnih ciljeva AI i ML mogu da predlože grupe učenika i predavača, odnosno da povežu ljude koji zajedno mogu da dobro funkcionišu. Na taj način polaznik će uvek biti okružen ljudima koji mu mogu pomoći i koji mu odgovaraju. Oni mogu razmenjivati materijale, ideje, raditi na projektima, a mnogi na ovaj način steknu i buduće kolege i prijatelje sa kojima nastavljaju profesionalni put i nakon završetka školovanja.
 
9. Automatsko podsećanje na obaveze. DL omogućuje automatizaciju obaveza predavača i učenika. Na taj način svako je na vreme i automatski obavešten o sastancima, predavanjima, predstojećim obavezama i nema straha od zaboravljanja rasporeda. Tako učenik može da se u potpunosti prepusti učenju. 
 
10. Personalizacija učenja. Zahvaljujući složenim algoritmima koji pružaju važne podatke o načinu učenja svakog polaznika, predavači mogu da prilagode svoj način predavanja, da svakom učeniku pruže dodatnu pomoć ukoliko je neophodna, a ovakva tehnologija može da pruži učeniku edukativne alate koji se prilagođavaju njegovom posebnom stilu. Osim toga, učenik bira svoj tempo i vreme učenja, kao i pojedine izborne predmete. Na ovaj način, on je aktivan učesnik u nastavnom procesu, a ne pasivni primalac znanja.
 
11. Adaptivno učenje. Proces učenja se prilagođava učenikovim rezultatima tako što onima koji imaju poteškoća pruža pomoć i alate da ih prevaziđu, dok onima koji nemaju problema donosi dodatne izazove kako bi još više napredovali.
 
12. Poboljšanje i ažuriranje kurseva. Kako bi svaki kurs bio maksimalno kvalitetan, potrebno je da se prilagođava učenikovim potrebama, kao i da pruža najnovije znanje iz date oblasti. Kako ovo funkcioniše u praksi? Ukoliko veliki broj učenika daje pogrešan odgovor na isto pitanje, kurs se modifikuje tako da se budućim učenicima pomogne da tačno odgovore na to pitanje. Na ovaj način eventualni nedostaci svakog kursa ispravljaju se u najkraćem mogućem roku, osiguravajući da svaki učenik dobije jednako kvalitetno znanje. Neki od najkvalitetnijih svetskih sajtova za online učenje počinju da koriste ovakav način učenja. A zahvaljujući LINK DL platformi naši učenici među prvima u svetu uživaju ovakve benefite. Takođe, ukoliko u datoj oblasti dođe do novih otkrića, upotrebe novih softvera i alata, kurs se odmah ažurira i tako pruža najaktuelnija znanja.
 
13. Čini učenje manje stresnim. Važan deo svakog procesa obrazovanja jeste učenje kroz pokušaje i greške. Jednostavno, učenici moraju da probaju da primene rešenja, da podnesu eventualni neuspeh i da iz njega izvuku pouke kako bi pokušali ponovo. Međutim, mnogima je ideja da pogreše u prisustvu predavača ili kolega iz učionice stresna. Zahvaljujući AI i ML, učenici mogu da odgovaraju na pitanja bez straha od greške. Kad god ne daju tačan odgovor, sistem će im to signalizirati, kao i koje delove gradiva bi trebalo da pročitaju kako bi tačno odgovorili. Na ovaj način učenik može da se testira bez straha od okoline, a uvek je u prilici da se ispravi.
 
14. Omogućava učenje sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme. Zahvaljujući AI i ML tehnologijama ugrađenim u DL platformu, polaznici mogu da uče sa bilo kog mesta na svetu u bilo kom trenutku. Sve što im je potrebno jeste internet konekcija. Ovo čini DL platformu savršeno prilagođenom novom dinamičnom životu polaznika, njihovim navikama i uzbudljivom digitalnom vremenu u kome živimo.
 
15. Pametno predlaganje budućih kurseva. Na osnovu učenikovih rezultata, oblasti u kojima je ostvario uspeh, kao i onih koje su mu išle nešto slabije, ali i njegovih afiniteta, ML i AI predlažu buduće kurseve koji bi učeniku odgovarali i koji predstavljaju pravu dopunu njegovog postojećeg znanja. Naravno, učenik nije u obavezi da prihvati ovakve kurseve, ali mu ova funkcija u velikoj meri olakšava orijentaciju.
 

Mašinsko učenje i veštačka inteligencija dopuniće razvojne projekte zasnovane na blockchain tehnologiji koje LINKgroup takođe pokreće

Posvećeni predavači, napredne metodičke prakse, najkvalitetniji i najsavremeniji sadržaj i najmoderniji AI i ML algoritmi čine školovanje na bilo kojoj instituciji u okviru LINK Educational Alliance svebuhvatnim, efikasnim i upotrebljivim u budućnosti.
 
Institut za moderno obrazovanje (IMO), koji se bavi unapređenjem kvaliteta obrazovnog procesa, nastojaće da kroz edukaciju pomogne obrazovnim ustanovama u implementaciji tehnologija i tehnika za unapređenje obrazovnog procesa, a očekivano je da će i druge edukativne ustanove pratiti primer ovakvog modernog iskoraka ka EdTechu.
 
Treba naglasiti da, uporedo sa integrisanjem mašinskog učenja i veštačke inteligencije, LINKgroup započinje i pionirski projekat istraživanja, razvoja i primene blockchain tehnologije u okviru LINK Educational Alliance, gde se blockchain uvodi kao budući svetski standard i nov način razmišljanja o tome kako da se organizuju podaci i procesi u obrazovnim institucijama.
 
Svi ovi procesi očekivano bi trebalo da donesu benefit domaćem obrazovanju. Uzevši u obzir nedavne pomake koje je LINKgroup učinio na polju edukativnih tehnologija, može se reći da su blockchain, mašinsko učenje i veštačka inteligencija postali stvarnost domaćeg obrazovanja.
 
Njihov razvoj i primena su u skladu sa svetskim i evropskim inovacijama u EdTechu, a one su prepoznate kao „prave tehnologije” za unapređenje sistema koji se smatra zastarelim