Pogled u budućnost na OECD-ovoj konferenciji: LINK-ove ustanove među učesnicima revolucije obrazovanja

Centar za obrazovna istraživanja i inovacije (CERI), pri Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), od 8. do 10. juna upriličio je međunarodnu konferenciju „Digitalno obrazovanje za snažan oporavak: Pogled u budućnost”. Fokus dijaloga je jasan iz naziva događaja – globalno priznati edukatori, naučnici i kreatori obrazovnih politika okupili su se da bi tom prilikom razgovarali o tome kako pomoću digitalnog obrazovanja obezbediti snažan oporavak nakon krize izazvane virusom COVID-19.
 
S obzirom na to da se Institut za moderno obrazovanje, koji se nalazi u sklopu LINK edu Alliance, trudi da primeni sve pozitivne aspekte digitalizacije u svom radu, njegovi predstavnici pozvani su da pruže sopstveni doprinos produktivnim raspravama o budućnosti obrazovanja.
 

Svet obrazovanja posle kovida: Izazovi i prilike 

Naše društvo se menja, a školovanje, kako formalno tako i neformalno, igra presudnu ulogu u tom procesu, zato što pomaže ljudima da prihvate i prilagode se na promene koje su se u periodu tokom pandemije koronavirusa dodatno ubrzale.
 
Pred državama sada stoje dva izazova:
 
  • kako digitalizovati obrazovanje i implementirati modernu infrastrukturu u nastavu;
  • kako modernizovati upravljanje digitalnom pedagogijom nastavnika. 
 
Imajući ovo u vidu, cilj organizatora bio je da na jednom mestu okupi eksperte na polju obrazovanja koji promovišu razvoj obrazovnih tehnologija zasnovanih na veštačkoj inteligenciji (AI), robotici i blokčejnu.
 
Uzimajući u obzir budućnost obrazovanja, kreatori obrazovnih politika, obrazovni akteri, globalne obrazovne industrije i ostali stručnjaci iz ove oblasti su promenili perspektivu i počeli da razmišljaju o srodnim pitanjima u vezi sa obrazovnim politikama, prilikama za međunarodnu saradnju, ali i o strategijama koje će pomoći da se digitalna transformacija obrazovanja prihvati i pokrene. 
 

LINK edu Alliance među pionirima digitalnog obrazovanja na svetskom nivou  

Rastući ugled LINK edu Alliance u internacionalnoj zajednici otvorio nam je put ka aktivnom učešću u globalnom pokretu koji promoviše digitalno obrazovanje. Akademska direktorka Instituta za moderno obrazovanje dr Svetlana Belić Malinić učestvovala je na konferenciji s ciljem predstavljanja i pružanja podrške inovativnim obrazovnim praksama.
 
Granice obrazovanja, digitalne inovacije i metodologije, izgradnja okvira za proučavanje obrazovanja širom sveta, put ka novim trendovima ocenjivanja, primena novih tehnologiju u obrazovanju, učenje kroz igru, buduće težnje… samo su neke od tema kojih su se učesnici OECD-ovog događaja dotakli na mnogobrojnim interesantnim i korisnim sesijama. 
 

Roboti, blokčejn tehnologija i veštačka inteligencija u obrazovanju: Gde smo trenutno?

Škole u sklopu LINK edu Alliance su regionalni lideri na polju implementacije robota u nastavu. Pored toga što deca imaju priliku da se igraju i koriste robote u školama, mogu i sami da se oprobaju u njihovom konstruisanju i da postanu pravi mali eksperti robotike i STEAM-a. Zahvaljujući tome, mališani su obrazovani za budućnost, što je na ovoj globalnoj konferenciji istaknuto kao poželjan ideal kojem svi edukativni akteri treba da streme.
 
Interakcija učenika sa robotima, poput MiRo-E zeca, prema navodima stručnjaka u obrazovanju, daje bolje rezultate školovanja. 
 
 
Kako bi ispratile korak sa savremenim dobom, škole bi trebalo da u nastavne planove i programe uvedu i upotrebu blokčejn tehnologije i veštačku inteligenciju. LINK edu Alliance na ovom poduhvatu uveliko radi.
 

Šta je bilo pre, a šta će biti posle – inovacija ili digitalizacija?

Kao što su učesnici konferencije zaključili, digitalizacija je ono što pokreće inovacije u obrazovanju.
 
Na putu ka snažnom oporavku odlučno ćemo prigrliti promene, zaboravićemo pogrešne pedagogije i ovladati novima, a učenicima i nastavnicima pomoći ćemo da unaprede postojeće i nauče nove veštine kako bi mogli da na pravi način iskoriste moderne pristupe u obrazovanju. 
 
Ustanove LINK edu Alliance teže da poboljšaju kapacitete nastavnika planiranjem i unapređenjem predmeta i kurseva koji su interdisciplinarni, interaktivni i, iznad svega, zanimljivi.
 
Sigurni smo da će se OECD-ove politike proširiti po čitavoj Evropi i da će sve naše formalne i neformalne obrazovne institucije biti spremne da odgovore na taj izazov i dodatno unaprede digitalizaciju obrazovanja tako da ono bude još efikasnije i ravnopravnije.