Brainfinity: Od kreativne futurističke ideje, preko takmičenja koje je prevazišlo granice, do udruženja koje okuplja poklonike problem solvinga širom sveta

Na putu ka što potpunijoj reformi obrazovanja kroz uvođenje novih smernica učenja, Brainfinity je zauzeo posebno mesto donoseći nešto potpuno novo u obrazovni sistem čitave Srbije. Tu se nije zaustavio.
 
Koncept koji je u svetu odranije poznat, a koji podrazumeva aktivnu upotrebu problem solvinga u rešavanju svakodnevnih problema sa kojima se susreće pojedinac, konačno je na velika vrata ušao i u edukativne ustanove LINK edu Alliance, argumentovano pokazujući zašto problem solving nosi epitet najvažnije veštine budućnosti. Da bi svoje polaznike naučili veštini koja će im obezbediti profitabilnu budućnost, ali i sadašnjost, LINKgroup je pokrenuo novi patent – Brainfinity Global Problem Solving Concept.
 

Problem solving je ključna kompetencija 21. veka koja u svetu još uvek nije u potpunosti pronašla svoje mesto

Problem solving podrazumeva rešavanje konkretnih problema iz života u kojima pojedinac ili grupa koristi znanje koje je ranije stekla u kombinaciji sa ostalim veštinama kako bi rešila neku novu, nepoznatu situaciju. Predstavlja kombinaciju teorije i prakse, a skoro nikada ne iznedri isključivo jedno rešenje, već po pravilu više njih. Sastoji se iz nekoliko koraka: razumevanje problema, istraživanje i prikupljanje informacija, pravljenje strategije i brainstorming, odabir najboljeg rešenja, akcija i provera.
 
U ovom procesu ne postoje stege koje ograničavaju problem solvera u rešavanju problema, a akcenat se stavlja na kombinaciju kritičkog i kreativnog razmišljanja.
 
Primer problema koje rešavaju problem solveri: 

Kako isplanirati odlazak porodice na letovanje ako je potrebno da se ispuni nekoliko faktora? 

Porodica: 4 člana
Budžet: 1.500 evra
Destinacija: Grčka
Prevoz: automobil
Period: avgust/septembar
 

Kako smo došli na ideju da aktivno izučavamo problem solving i uvrstimo ga u rad LINK edu Alliance?

Od samog osnivanja edukativnih ustanova, kroz kontinuirani rad unosimo inovacije koje vode ka progresu kako bismo našim učenicima, studentima i polaznicima pružili ono zbog čega su upisali naše škole – odličan kvalitet i perspektivnu šansu za budućnost.

Osnovali smo poseban sektor u okviru firme koji se bavi isključivo analitikom i istraživanjem novih svetskih edukativnih metoda. Sa njima svakodnevno aktivno rade ostali sektori firme, a onda udruženi te ideje dalje razvijaju, dopunjuju, prilagođavaju našem sistemu i, na kraju, realizuju. Nastavljamo da pratimo planetarne obrazovne trendove, među kojima smo prepoznali problem solving kao neophodnu kariku kako bi se zaokružio sveobuhvatan krug usavršavanja pojedinca.
 
Problem solving

Po pisanju Svetskog ekonomskog foruma, problem solving je najvažnija veština 21. veka, a do 2030. godine provodićemo oko 90% više vremena nedeljno rešavajući probleme.
„Bez obzira na pokušaje reformi u celom svetu, obrazovanje nastavlja da promašuje cilj i sve se više javljaju sumnje ozbiljnih ljudi u potrebu za organizovanim obrazovanjem. Pored toga, ni deca nisu dovoljno uključena u obrazovanje”, ističe organizator i član Brainfinityja, profesor Ivan Anić, koji je ujedno i autor udžbenika iz matematike u kojima su korišćeni principi projektno orijentisane nastave i problem solvinga, i dodaje: „Na Brainfinityju, između ostalog, učimo nastavnike da na zanimljiv način predstave učenicima zastarele teme i da ih motivišu da se uključe u aktivnosti koje im se režiraju. Paralelno istražujemo šta je to što mlade ljude inspiriše i u kakvom okruženju oslobađaju najveći istraživački i kreativni potencijal. Na osnovu toga, uz pomoć nastavnika kreiramo najbolje okruženje za učenje. Da bismo zaokružili ceo proces, kroz Brainfinity povezujemo i ostale karike važne za obrazovanje dece – njihove roditelje, kompanije, kao njihove buduće poslodavce, i celokupne školske sisteme”.

Nakon što je 2019. godine prvi put za decu organizovano Brainfinity takmičenje u problem solvingu, shvatili smo da je ono postalo premalo za sve što želimo da postignemo kroz Brainfinity. Iz tog razloga je i nastalo Brainfinity udruženje, koje objedinjuje sve one koje zanima problem solving, i to ne samo u edukaciji već i u ostvarivanju privatnih planova.
 

Brainfinity revoluciju obrazovanja pokreću učenici, nastavnici, roditelji, škole i kompanije – svi koji imaju tendenciju da postanu uspešni problem solveri

Nakon što je Brainfinity takmičenje u problem solvingu za decu izazvalo ogromno interesovanje (skoro 2.000 učesnika broji takmičenje do sada), tip projektno orijentisane nastave na kojoj se bazira takmičenje prenet je u učionice LINK-ovih škola. 

Nastavnike iz našeg sistema upoznali smo sa problem solvingom kroz različit niz obuka koje su ih na kraju uspešno dovele do toga da su neki od njih postali deo žirija Brainfinity 2020 takmičenja. Učenici škola imali su mnoštvo kreativnih časova problem solvinga, dok su studenti na testovima mogli da se susretnu sa atipičnim primerima zadataka koji podražavaju problem solving.

Nakon toga, Brainfinity je iznedrio i nove aktivnosti.
 

Pokrenuli smo trening centar za nastavnike koji menjaju svet.

Jedini problem solving trening centar u Srbiji. Ovi sveobuhvatni i praktični treninzi su namenjeni svim učiteljima, nastavnicima i profesorima koji žele da osveže svoj prosvetni rad i nadograde se na privatnom i poslovnom planu, posle čega ih očekuju vredni sertifikati.


Kreirali smo online kurs Creative Problem Solving za svakog koga interesuje ova tematika.

Kurs Creative Problem Solving (CPS), kreiran u saradnji sa ITAcademy, obrađuje teme koje su interesantne svim generacijama, ali tako da su dovoljno jednostavne najmlađima, a ujedno dovoljno kompleksne i zanimljive starijima. Za njega nije potrebno bilo kakvo predznanje iz problem solvinga. Nakon završetka kursa, polaznik može da rešava kompleksne probleme, a ujedno razvija liderske, komunikacijske i veštine lične promocije. Dobija i sertifikat.


Inicirali smo kompanijske problem solving studije slučaja.

Da bi bili iskorišćeni ogroman potencijal dece i njihove vanvremenske ideje koje odrasli često zametnu, pokrenuli smo kompanijske studije slučaja kroz koje deca rešavaju krupne korporativne probleme. Kompanija zadaje konkretan problem timu učenika, oni ga rešavaju bez bilo kakvih ograničenja, Brainfinity tim uobličava rešenja do kojih učenici dođu, a kompanije dobijaju rešenje svog problema po mnogo povoljnijim uslovima nego da su se odlučili da plate stručnoj agenciji da reši taj problem.


Oživeli smo zajednicu Brainfinity škola.

Kroz Brainfinity model pokušavamo da dopremo do što više škola kako bi prepoznale problem solving kao krucijalnu stavku za napredak dece i uvrstile ga u svoj način rada. Škole koje ispune određene uslove dobijaju status „Brainfinity problem solving school”.


Realizujemo Brainfinity takmičenje, u kome stariji osnovci i srednjoškolci iz celog sveta imaju priliku da se oprobaju u rešavanju problema.

Takmičenje koje podstiče kreativnost, kolaboraciju i logičko rasuđivanje učenika, a pritom ne ograničava učenike i ne sankcioniše saradnju sa drugima i korišćenje interneta i telefona, već, naprotiv, nagrađuje informacionu pismenost, nešto je što je nedostajalo našem obrazovnom sistemu. Najbolja potvrda za to je broj uče(s)nika koji svakodnevno raste.
 

Svedoci smo stvaranja kulturne prekretnice koja već menja sliku obrazovanja

Kroz Brainfinity želimo da se udružimo sa onima koji veruju da jačanje kritičkog mišljenja, kreativnosti i emocionalne inteligencije utiče na društvo, kao i da zajedno stvorimo svest o važnosti koju razvoj problem solving veština donosi celokupnoj zajednici.

Učenici imaju mogućnost da se izraze kroz problem solving, a nastavnici dobijaju praktične primere koje mogu da prenesu u učionice. Škole ujedno postaju naprednije kada se usavršavaju njihovi nastavnici, a kompanije svoje probleme rešavaju kroz potpuno novi pristup. Pored toga, na online kursu svako može da se upozna sa problem solvingom. 

Koncept Brainfinity obrazovanja je nov, ali se veoma jednostavno razume i prihvata. Ono što je najvažnije – Brainfinity model dokazuje da nijedan problem nije nerešiv, ma kako izgledao na prvi pogled.