Sa ponosom vas obaveštavamo da je kompanija LINK group, kao Cambridge International School, sada je postala i jedini akreditovani Cambridge Professional Development Center za profesionalno usavršavanje i sertifikaciju nastavnika na ovim prostorima.  
 
Ovo znači da, pored obrazovanja učenika, studenata i polaznika na svojim obrazovnim institucijama, LINK group sada omogućava usavršavanje po najvišim standardima Cambridge univerziteta i svim zainteresovanim predavačima, nastavnicima i profesorima.
 

Zvanično akreditovani Cambridge Professional Development Center za edukaciju i sertifikaciju profesora

U cilju globalnog poboljšanja kvaliteta obrazovanja, oba akreditovana Cambridge programa su otvorena za sve zainteresovane predavače, nastavnike i profesore, kako bi stekli izvanredna znanja i savremene tehnike u prenošenju znanja, kao i sertifikate priznate u celom svetu.
 
Profesori koje žele stručno da se usavršavaju i steknu Cambridge sertifikate i diplome sada će to moći preko kompanije LINK group, bez obzira na to da li su zaposleni u obrazovnim ustanovama kompanije ne. Za sada su na raspolaganju  Cambridge International Certificate in Teaching & Learning, Cambridge International Certificate in Teaching Bilingual Learners Cambridge International Certificate in Teaching with Digital Technologies.
 
 

Cambridge diplome i sertifikati za profesorsku elitu:

 

1. Cambridge International Certificate in Teaching & Learning

Ovaj program pripreme koncipiran je tako da pomogne nastavnicima da unaprede svoja profesionalna razmišljanja i povećaju kvalitet nastave u praksi. Namenjen je svima koji aktivno drže nastavu, bilo da je reč o osnovnom, srednjem ili visokom obrazovanju.
 
Fokus je na razvoju znanja, veština i razumevanja kao ključnih aspekata nastave i učenja. Nastavnici će imati priliku da saznaju sve o savremenim trendovima u pedagogiji, kako bi svoja predavanja mogli da prilagode zahtevima novih generacija.
 
Ovaj program podstiče nastavnike da istražuju i primenjuju nove ideje, kao i da integrišu nove pedagoške pristupe u sopstvenu praksu.
 

2. Cambridge International Certificate in Teaching Bilingual Learners

Program obuke za ovaj sertifikat koncipiran je tako da pomogne nastavnicima koji drže nastavu na dva ili više jezika. Namenjen je svim profesorima i nastavnicima, osim onima koji predaju maternji i strani jezik.

U savremenim školskim ustanovama za osnovno i srednje obrazovanje nastava se neretko odvija bilingvalno. Jedan od jezika, najčešće engleski, učenicima nije maternji što predstavlja izazov za nastavnike i profesore.
 
Usvajanje nastavnog materijala na dva jezika osposobljava učenike da komuniciraju, rade i doprinose na globalnom nivou.
 
 

 

3. Cambridge International Certificate in Teaching with Digital Technologies

Savremena tehnologija velikom brzinom ulazi u sve sfere svakodnevice kako nastavnika tako i učenika, pa je i njena primena u obrazovanju postala neizbežna.

Zbog toga je kreiran program na kome će nastavnici steći praktična znanja i veštine korišćenja digitalne tehnologije u nastavi.

Ovaj program namenjen je svim nastavnicima i profesorima koji žele da osavremene svoju nastavu i idu u korak sa razvojem tehnologije.

Oni se upoznaju sa potencijalima primene digitalne tehnologije u nastavi, tehnikama i metodama, kao i etičkim principima u vezi sa uvođenjem ovog vida nastave u obrazovni sistem.

 

Zašto je važno stalno usavršavanje profesora?

Brosura

Life-long learning je koncept koji predstavlja budućnost obrazovanja. Nastavnici su ti koji učenicima prenose znanje, motivaciju i žeđ za istraživanjem, i zbog toga za njih predstavljaju primer na koji se ugledaju. Kako bi preneli ideju o konstantnoj samoedukaciji i učenju tokom celog života, i sami moraju stalno unapređivati svoja znanja, veštine i tehnike.
 
Kvalitetno obrazovanje ne može postojati bez kvalitetnog nastavnog kadra, koji se služi proverenim metodama i prati svetske trendove. Zbog toga je obučavanje i usavršavanje nastavnika ključni element u misiji podizanja obrazovanja na viši nivo. Ukoliko želimo da učenici i studenti postanu obrazovani, zreli i sposobni ljudi, moramo istovremeno stvarati i nastavnike koji će svoj profesionalni rad posvetiti izgradnji svakog pojedinca.
 
Zbog toga LINK group, na polju usavršavanja nastavnika i profesora priprema još novosti koje će doprineti razvoju savremene edukacije. Uskoro vas očekuje još informacija o novim sertifikatima i programima za nastavnike.