Kompanija LINK group akreditovana je od strane Odeljenja za međunarodne ispite Univerziteta u Cambridgeu kao Cambridge International School, pod brojem EA016. Pored toga, LINK group je i jedini akreditovani Cambridge Professional Development Centre za profesionalno usavršavanje i sertifikaciju nastavnika na ovim prostorima.  
 
Zahvaljujući tome, učenici, studenti i polaznici ustanova u okviru LINK group obrazovnog sistema, ali i svi zainteresovani profesori, imaju mogućnost da pohađaju akreditovane Cambridge programe i steknu prestižne diplome i sertifikate ovog univerziteta, jednog od najcenjenijih na svetu.
 

Ulaznica za prestižne univerzitete i kompanije

Školovanjem u Savremenoj gimnaziji, na ITHS-u, ITS-u, Visokoj školi Dositej, ITAcademy, BusinessAcademy i InternetAcademy, učenicima, studentima i polaznicima se pruža prilika da, pored praktičnih znanja i veština, dobiju i međunarodnu potvrdu njihovih kvalifikacija, koja će im omogućiti profitabilnu karijeru i prednost prilikom nastavka školovanja ili zapošljavanja.
 
Kompanija LINK group dobila je ovu akreditaciju na osnovu ispunjenih strogih kriterijuma u svim njenim edukativnim ustanovama, koji zahtevaju najstručniji nastavni kadar, prilagođen obrazovni program, moderno opremljene prostorije i sigurnosne mere na najvišem nivou. 

Cambridge poslovni program

BusinessAcademy kompanije LINK group svojim polaznicima nudi školovanje po Cambridge poslovnom programu, a metodologija ovog univerziteta koristi se u nastavi kako bi polaznici dobili napredna poslovna znanja iz oblasti marketinga, prodaje, menadžmenta, finansija, organizacije i vođenja projekata. 
 
Pored toga, po završetku svakog od programa na BusinessAcademy, polaznici mogu da steknu Cambridge International A&AS level Business sertifikate koji će im omogućiti posao u velikim kompanijama. Ove sertifikate takođe mogu da steknu i studenti Visoke škole Dositej.
 
 

 

Međunarodni Cambridge program u Savremenoj gimnaziji

Savremena gimnazija kompanije LINK group akreditovana je za izvođenje nastave po međunarodnom Cambridge programu, nakon koga učenici dobijaju prestižne ICE i AICE diplome koje im otvaraju vrata ka najuglednijim svetskim fakultetima. Pohađanjem Cambridge programa, učenici Savremene gimnazije se tokom I i II razreda obrazuju po IGCSE nivou, dok u III i IV razredu uče po A-levels programu. Nakon prve polovine školovanja, odnosno završenog II razreda, savremeni gimnazijalci stiču ICE diplomu, a posle završenog IV razreda dobijaju priznatu AICE diplomu. 
 
Pored toga, Savremena gimnazija je akreditovana i kao Cambridge Primary School, što znači da je ovlašćena za izvođenje nastave po Cambridge programu, ne samo za učenike srednje škole, već i za učenike na nivou osnovne škole. Nastava u Savremenoj gimnaziji obavlja se po planu i programu osmišljenom u Cambridge centru za međunarodne ispite i ispunjava najviše svetske standarde značajne za budućnost učenika.  
 

Sertifikati za profesionalni napredak

 
Polaznici ITAcademy i InternetAcademy po završetku školovanja mogu da steknu međunarodno priznate Cambridge International A&AS Level Computer Science i Cambridge International A&AS Level Business sertifikate najvećeg ekspertskog nivoa. Oni predstavljaju značajnu potvrdu znanja i veština koje su stekli školovanjem u ovim obrazovnim ustanovama, i preporuku za potencijalne poslodavce i nastavak usavršavanja.
 
Obrazovanjem na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije (ITS), studenti takođe imaju priliku da dobiju priznate Cambridge International sertifikate kao garanciju da poseduju najviši nivo znanja. Ovaj sertifikat garantuje im prednost prilikom zapošljavanja, kao i šansu za dalji profesionalni napredak.

Usavršavanje predavača po Cambridge programu

 
Kompanija LINK group akreditovana je i kao Cambridge Professional Development Centre za profesionalno usavršavanje profesora u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju. Kao potvrdu stečenih modernih tehnika u prenošenju znanja, nastavnici i profesori mogu da dobiju dva svetski priznata sertifikata: Cambridge International Certificate in Teaching & Learning i Cambridge International Certificate in Teaching Bilingual Learners.
 
Usavršavanje nastavnog kadra direktno je povezano sa kvalitetom obrazovanja koje se pruža učenicima i studentima. Zbog toga je kompanija LINK group stavila akcenat i na edukaciju predavača, u cilju podizanja celokupnog obrazovnog sistema na još viši nivo.