Za najbolju školsku godinu do sada: Sveobuhvatan „Priručnik za nastavnike” LINK edu Alliance

Škole u okviru LINK edu Alliance uvek teže tome da se neprestano unapređuju i evoluiraju u skladu sa najvišim svetskim standardima u obrazovanju kako bi svojim učenicima obezbedile vrhunsko znanje i kompetencije za snalaženje u savremenom dobu.
 
Novu školsku godinu spremno smo dočekali uz novi „Priručnik za nastavnike”, kojim želimo da unapredimo i nastavimo posvećen rad na obrazovanju novih generacija polaznika naših škola. Reč je o priručniku koji će nastavnicima predstaviti inovativne načine da razviju svoje pedagoške metode, samim tim i na uspešan način prikazati učenicima efektivne načine da steknu dragocene veštine.
 
Priručnik je dostupan samo nastavnicima u okviru LINK edu Alliance i njegov cilj je još kvalitetniji razvoj kompetencija predavača, uvid u nove, kreativne pristupe nastavi, pružanje saveta, primera i smernica.
 
Ovim priručnikom želimo da na jasan način, preko praktičnih primera, postavimo nove standarde u nastavi kako bi predavači znanjima kojima ovladaju nakon čitanja inspirisali svoje učenike i kako bismo ostali dosledni najvišim svetskim kriterijumima u edukaciji.
 
U nastavku pročitajte šta novi „Priručnik za nastavnike” donosi.
 
 

Zabavna istorija obrazovanja

Kako biste bolje razumeli razvoj edukativnih metoda kroz vreme i koliko su se naše institucije afirmisale kao škole 21. veka, „Priručnik za nastavnike” nudi vam kratak i interesantan pregled istorije obrazovanja. Kroz ovu priču naši nastavnici saznaju sve o razvoju školovanja kako bi stekli širu sliku o svojoj profesiji i uporedili je sa onim što škole čini danas.
 
 

Nova paradigma znanja

Moderne paradigme funkcionisanja zahtevaju i prilagođavanje načina na koji se obrazovni materijal formira, a ovaj priručnik pruža upravo uvid u to šta savremeno znanje podrazumeva i kakve su kompetencije neophodne i nastavnicima i učenicima.

 

Kako izgleda istinski savremena nastava

 
Moderan nastavnik koristi savremen pristup nastavi, samim tim nosi i veliku odgovornost pri njegovom prenošenju. „Priručnik za nastavnike” daje uvid u kreativno prenošenje znanja uz adekvatnu upotrebu svih resursa koje savremeno obrazovanje pruža. Standardi školovanja u institucijama LINK edu Alliance podrazumevaju jedinstvo visoko profesionalnih kompetencija i aktivnosti koje su neophodne za kreiranje najbolje nastavne prakse.
 
 

Tehnologija kao saveznik u nastavi

 
Kao predavači u školama koje su u toku sa standardima edukacije 21. veka, nastavnici u ovom priručniku mogu da pronađu načine kako da implementiraju najsavremenije digitalne strategije u obrazovanje i tako unaprede kvalitet znanja koje prenose učenicima. Predavači se uče da razumeju da se metodika obrazovanja neprestano menja i evoluira, a naše škole teže da te promene uvek prate i prilagode se prema njima kako bi se afirmisale kao škole budućnosti.
 

 

Ko je savremeni nastavnik?

Nastavnici u školama LINK edu Alliance, pored kvaliteta, pridržavaju se i poštovanja visokih etičkih načela i u svoj pristup obrazovanju uključuju primenu pristupa koji kod učenika budi kreativnost, što je od izuzetne važnosti za razvijanje ljubavi prema učenju i samim tim veće receptivnosti ka prezentovanom znanju. Ovaj priručnik formira sliku savremenog nastavnika prilagođenog zahtevima modernog obrazovanja i predstavlja standarde kojima svaki predavač u našim obrazovnim ustanovama bezuslovno teži.
 
LINK edu Alliance pruža podršku svojim edukatorima na putu ka profesionalnom usavršavanju i stremljenju da se savremeni standardi obrazovanja održe i unaprede u našim školama. „Priručnik za nastavnike” predstavlja reprezentativne primere i savete prema kojima će naši nastavnici poboljšati svoju nastavu i unaprediti profesionalni integritet.
 
Želimo vam uspešnu novu školsku godinu i još uspešnije školovanje!