Uspostavljeno partnerstvo sa Društvom Srbije za odnose sa javnošću

Kompanija LINK group postala je partner sa Društvom Srbije za odnose s javnošću. Ovo partnerstvo u narednom periodu biće realizovano kroz brojne zajedničke aktivnosti na polju edukacije, organizacije stručnih skupova, medijske i tehničke podrške, održavanja seminara i webinara kao i realizovanja aktivnosti od zajedničkog interesa.
 
Partnerstvom sa Društvom Srbije za odnose sa javnošću kompanija LINK group preuzima aktivnu ulogu u kreiranju i unapređenju profesionalne etike, edukacije i struke uopšte u oblasti odnosa sa javnošću.
 

Društvo za odnose s javnošću

 
Društvo za odnose s javnošću osnovano je 2004. godine kao naslednik PR Društva Jugoslavije, najstarijeg društva u ovoj oblasti u bivšoj državi. Trenutno broji oko 200 stalnih članova iz različitih društvenih segmenata koji zajednički rade na istoj misiji - unapređenju oblasti i struke odnosa sa javnošću.
 
Društvo sarađuje sa drugim organizacijama i institucijama na razvoju i promociji oblasti odnosa s javnošću i organizuje stručne skupove, od kojih je najveći i najznačajniji PRijem, tradicionalni godišnji skup stručnjaka iz oblasti odnosa s javnošću.