Proleće u LINKgroupu u znaku međunarodnih priznanja i nagrada, novih projekata i bitnih dokumenata

Vedriji dani doneli su nam svežu energiju i poletnost. Iza nas je mesec tokom koga su se izrodile nove, kreativne ideje i tokom koga su se posvećeno realizovali odvažni, napredni i vizionarski projekti.
 
Naš posvećen rad na unapređenju obrazovanja uočili su i svetski eksperti, te u budućnost koračamo inspirisani da nadmašimo visoke standarde koje smo sami postavili.
 

Nastavljamo digitalizaciju obrazovanja punom parom

Evropska komisija je u sklopu Akcionog plana za digitalno obrazovanje (2021–2027) predložila osnivanje haba za digitalno obrazovanje. Njegovi glavni ciljevi biće razvoj međusektorske saradnje, zajedničkih aktivnosti i sinergije različitih aktera koji su relevantni za digitalizaciju obrazovanja na evropskom kontinentu. 
 
Prepoznavši institucije u sastavu LINK edu Alliance kao značajne učesnike procesa osavremenjavanja edukacije, Evropska unija je uključila naše predstavnike u diskusiju o doprinosu budućeg haba obrazovanju.
 

Ugledamo se na najuspešnije 

Britanski nacionalni institut za nauku o podacima i veštačku inteligenciju „Alan Turing” upriličio je jedinstveni dvodnevni onlajn-događaj na kome su predstavljeni najistaknutiji naučni radovi na polju upotrebe veštačke inteligencije. Manifestacija je predstavljala jedinstvenu priliku da se okupe vodeći mislioci, donosioci odluka, istraživači, inovatori, preduzetnici i najeminentniji profesionalci u ovoj oblasti. Među njima su bili i zaposleni LINKgroupa.
 
Naše obrazovne ustanove su, u skladu sa trendovima, već započele integraciju tehnologije budućnosti – veštačke inteligencije i mašinskog učenja – u nastavu, te je učešće na događaju predstavljalo priliku da podelimo sa svojim kolegama bitne lekcije kojima nas je ovaj proces naučio.
 

Osnažujući um, oplemenjujemo dušu

Savremena osnovna škola i gimnazija, International School, ITHS i Allison Academy predstavljene su na najvećem godišnjem skupu lidera u oblasti edukacije „World Education Summit 2021” u okviru kategorije „Cool Schools”, koje organizatori opisuju kao „neverovatne i jedinstvene škole koje na strastven i hrabar način značajno unapređuju obrazovanje”.
 

Stručnjaci su naše škole ocenili kao „cool”, a kakvo je mišljenje onih koji u njima predaju i samih učenika i njihovih roditelja? Isto! Oni su izdvojili 10 vrednosti koje im se najviše dopadaju u školama LINK edu Alliance, a to su:

 1. personalizovana nastava,
 2. fokus na ostvarivanju snova i strast,
 3. kreativnost i sloboda,
 4. pozitivnost i entuzijazam,
 5. čvrsto povezana porodica,
 6. opuštenost i odsustvo stresa,
 7. međusobno uvažavanje i razumevanje,
 8. podrška i razumevanje,
 9. povezanost i sreća i
 10. osećaj pripadanja i prihvatanja.
 
Shodno tome da današnje obrazovanje zahteva brze, efektivne i radikalne promene, pedagozi su zauzeli jedinstven stav – 2021. godina predstavljaće glavnu prekretnicu za usvajanje veština kreativnog podučavanja. O važnosti i ulozi metakognitivne kreativnosti na ovom događaju govorila je akademska direktorka Instituta za moderno obrazovanje, dr Svetlana Belić Malinić. Svojim izlaganjem ukazala je na potrebu sinteze veština metakognicije i kreativnosti, kao i na stvaranje nove veštine – metakognitivne kreativnosti.
 
„Tokom procesa promišljanja, svojim mislima dajemo nove perspektive kroz inkubaciju i iluminaciju ideja. Traženjem inspiracije u novim idejama, naš proces ’mišljenja o mišljenju’ dobija novu dimenziju i tako se zapravo rađa metakognitivna kreativnost”, objasnila je dr Belić Malinić ispred LINK edu Alliance.
 

Već dugi niz godina primenjujemo obrazovne standarde o kojima čitav svet bruji

Celoživotno učenje i kombinovana („blended”) nastava u poslednje vreme u fokusu su eksperata u oblasti edukacije.
 
Tako je napredovanje tokom čitavog života bilo jedna od tema razgovora u sklopu foruma Generalnog direktorata Evropske komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju. Rado smo se odazvali pozivu da učestvujemo u događaju i da, rame uz rame sa Francuzima, Singapurcima, Dancima, Holanđanima, Luksemburžanima i Slovacima, podelimo iskustva na tom polju s obzirom na to da se institucije LINKgroupa od svog nastanka vode idejom da učenje nikada ne treba da stane. S tim na umu, jedna od pogodnosti koje dobijaju naši polaznici, učenici i studenti, ali i zaposleni, jeste i mogućnost celoživotnog usavršavanja – potpuno besplatno. Evropa teži tome da ovaj model napredovanja bude dostupan svim građanima bez obzira na njihov status na tržištu rada.
 
Aktuelna pandemija značajno je izmenila mnoge aspekte naših života, pa tako ni obrazovanje nije bilo pošteđeno. Najveća razlika između edukacije pre i tokom zdravstvene krize tiče se sveobuhvatnije implementacije hibridnog modela koji kombinuje digitalno i tradicionalno obrazovanje. Škole u sastavu LINK edu Alliance više decenija koriste Distance Learning platformu namenjenu onlajn-učenju, te je migracija školovanja u virtuelno okruženje za nas bila utoliko lakša.
 
Iz tog razloga imali smo čast da se naši predstavnici nađu među članovima radne grupe na konferenciji „Budućnost kombinovanog učenja”, koju je organizovao Univerzitet Linkoln, i da daju svoj doprinos diskusijama koje su izuzetno važne za građenje modernog obrazovanja 21. veka.
 

Dajemo svoj plus u „Erasmus +” projektima i otvaramo nove horizonte uz „Horizon Europe”

Kao predvodnici u implementiranju i razvoju najnovijih dostignuća i standarda u oblasti obrazovanja, ustanove LINKgroupa su potpisivanjem međunarodnih saradnji sa Evropskom unijom, kroz programe „Erasmus +” i „Horizon Europe”, započele značajne pionirske i revolucionarne projekte koji će kreirati novu tehnološku i didaktičko-metodičku obrazovnu eru, ali i pružiti značajan doprinos u drugim aspektima modernog društva.
 
 
Kao učesnici ovih programa, grabimo svaku priliku za usavršavanje koja nam se ukaže: od akademije za unapređenje obrazovanja nastavnika do vebinara namenjenog uspešnom pisanju predloga projekata, istraživanju i obukama.
 

Menjamo svet nabolje – u društvu najboljih

Sa čuvenom multinacionalnom kompanijom iz Amerike „Microsoft” delimo istu ideju vodilju – da svaki učenik postigne bolje rezultate, kako sada tako i ubuduće. S tim na umu, imamo i zajedničku misiju koja nas povezuje – hoćemo da transformišemo obrazovanje tako da svim učesnicima garantuje uspeh i ostvarenje. Na događaju „Microsoft E2”, koji je organizovao „Microsoft Education”, najbolji svetski edukatori podučavali su jedni druge i proslavljali svoja dosadašnja postignuća.
 
Kako bi se obrazovne ustanove izborile sa ogromnim poteškoćama, pred kojima su se našle u svetlu novonastalih okolnosti, i ne bi propustile šanse za napredak rada u digitalnim i tradicionalnim učionicima, „Microsoft E2” ih je okupio na jednom mestu da bi:
 
 • inspirisale jedne druge,
 • sarađivale na kreiranju i implementaciji inovativnih nastavnih praksi,
 • podelile rezultate značajnih istraživanja,
 • prevazišle probleme zahvaljujući osmišljavanju adekvatnih rešenja...
 

Spremno i aktivno rešavamo sve izazove s kojima se suočava školovanje danas

Cambridge University Press je organizovao dva bitna događaja usmerena na dostizanje metakognitivne jednakosti i pripremu za svet. LINK edu Alliance nije propustio da i sam bude njihov deo.
 
Fokus prvog događaja u formi panel-diskusije bio je razvoj kritičkog mišljenja i veštine problem solvinga. Na interaktivnoj radionici prezentovane su jednostavne i efikasne metode za učenje utemeljene na principima kognitivne nauke. S obzirom na to da su škole LINK edu Alliance „stvarno drugačije”, kao naša predstavnica istupila je Svetlana Belić Malinić, koja je sa kolegama podelila kako naši đaci grade uspeh, razvijaju samopouzdanje i rade na motivaciji. Na taj način dali smo primer drugima kako da učenici zavole proces učenja.
 
Pedagogija, podrška jezičkom razvoju i unapređenje nastavnih planova i programa bile su samo neke od stavki o kojima se pričalo na drugom događaju u obliku onlajn-sesija. 
 

Strateški smo usmereni ka najvišim standardima u obrazovanju

Iako internacionalna priznanja i slava nisu izostali, najvažnije dostignuće LINK edu Alliance u proteklom periodu svakako jeste usvajanje zvaničnih standarda, procedura i priručnika za rad koji će obezbediti da se u okviru svih institucija alijanse sprovodi nastava najvišeg kvaliteta.
 
 
Usvojeni LINK standardi plod su sveobuhvatne i stručne analize najkvalitetnijih savremenih nastavnih metoda, iskustva upotrebe tehnologije u nastavi, želje za što efektivnijim nastavnim procesom i neophodnosti usklađenosti rada sa definisanim i zakonski uspostavljenim standardima i regulativama. 
 
Zahvaljujući ovim visokim standardima, čiji će se implementacija i ostvarivanje redovno pratiti i unapređivati, polaznici iz svih krajeva sveta biće sigurni da, koju god LINK ustanovu pohađaju ili servis koriste, dobijaju isti, prepoznatljivi, najviši kvalitet.