Profesorke Savremene gimnazije na stručnom usavršavanju u Portugalu u okviru Erasmus+ projekta „TOGETHER”

U okviru Erasmus+ projekta „TOGETHER” dve profesorke Savremene gimnazije dobile su priliku da svoja znanja i veštine obogate novom metodom rada. Naime, projekat „TOGETHER” bavi se servisnim učenjem, odnosno načinima da se metod servisnog učenja primeni u nastavi sa ciljem digitalizacije i očuvanja kulturnog nasleđa.

Glavni cilj obuke u Aveiru: osmišljavanje projekta na osnovu predstavljene metodologije servisnog učenja

Cilj projekta , koji je počeo 2021. godine, bio je razvijanje priručnika za nastavnike koji bi ih upoznao sa novom metodologijom, prednostima, izazovima i načinima realizacije ovog pristupa, evaluacijom postignutog itd. Sada je ceo priručnik postavljen na platformu sa već gotovim primerima projekata, te je došao red na fazu testiranja. Stoga je organizovana obuka u Aveiru, u Portugalu, na kome je svaki partner imao dva nastavnika kao svoje predstavnike. U slučaju Savremene gimnazije, to su bile Tamara Rajinac, profesorka muzičke kulture, globalnih perspektiva i umetnosti i dizajna, i Milica Aleksić, profesorka engleskog jezika.

Sam događaj trajao je tri radna dana i obuhvatio je predstavljanje i prolazak kroz sve module obuke, proveru platforme, davanje povratne informacije o njenim karakteristikama i, kao najvažniji deo, osmišljavanje projekta na osnovu predstavljene metodologije servisnog učenja.

Profesorke Tamara i Milica dobile su sjajne povratne informacije o projektnoj ideji, za koju veruju da će je uskoro sprovesti u delo sa svojim đacima.

Podsticanje aktivnog učestvovanja učenika u rešavanju realnih problema

„Učestvovanje na ovom projektu navelo me je da više razmišljam o kreiranju projekata koji učenike usmeravaju da aktivno učestvuju u rešavanju realnih problema i na taj način pomognu u očuvanju i daljem razvoju sredine u kojoj žive. Erasmus projekte bih preporučila svim kolegama koje žele da razmenjuju iskustva, sarađuju sa drugim nastavnicima, saznaju nešto novo i kvalitet svog rada podignu na viši nivo”, rekla je profesorka Tamara Rajinac.

Erasmus projekti motivišu profesore da pruže kvalitetniji obrazovni obrazac svojim učenicima

„Erasmus projekti su sjajna prilika za nastavnike da se upoznaju sa kolegama iz drugih zemalja i podele iskustva, ali i izazove sa kojima se profesori širom sveta suočavaju u nastavi. Posebno bih istakla gostoprimstvo i srdačnost škole domaćina u Aveiru. Preporučila bih svakom kolegi da se uključi u neki projekat, jer nas projekti navode na razmišljanje o svom radu, na preispitivanje sopstvenih nastavnih praksi i istraživanje novih i motivišu da pružimo kvalitetniji obrazovni obrazac svojim učenicima”, rekla je Milica Aleksić, profesorka engleskog jezika.