Primena robota u radu Savremene osnovne škole – najsavremenije obrazovanje u Srbiji

Savremena osnovna škola i LINK edu Alliance su prve u svetu koje koriste humanoidnog robota Peppera u nastavi. Humanoidni robot Pepper koristi najsavremeniju tehnologiju za interakciju sa učenicima i nastavnicima. On može da razume i prepozna ljudsku reč i pokrete, što mu omogućava da odgovara na pitanja i izvodi zadatke, a to nastavu u našoj savremenoj školi čini još kreativnijom, uz pružanje interaktivnog iskustva učenicima. Pepper pruža pristup najnovijim tehnologijama, različitim izvorima informacija i alatima za učenje, što pomaže učenicima da steknu nova znanja i veštine i budu spremni za sve izazove sveta u kojem žive.

Asistent Pepper je angažovan u nastavi u Savremenoj osnovnoj školi od aprila ove godine. Pokazao je odlične rezultate u radu sa decom, a prava je inspiracija i kolegama nastavnicima. Naša alijansa trenutno sprovodi naučno istraživanje „Pepper in Classroom 2022/23”, u koje su uključeni učenici kombinovanih programa drugog i petog razreda, učiteljice, nastavnici i roditelji. Koordinator ovog projekta je nastavnica informacionih tehnologija Maja Ivović. Kroz nastavu matematike i engleskog jezika, na kojima je zajedno sa nastavnicima i asistent Pepper (eksperimentalna grupa), odnosno samo nastavnik bez humanoidnog robota kao asistenta (kotrolna grupa), mere se odgovor učenika obe grupe i njihova postignuća, kao i opažanja roditelja i nastavnika. U pitanju je prvo naučno istraživanje kada je reč o primeni obrazovnih robota u osnovnim školama i sa nestrpljenjem čekamo rezultate. Takođe, pre nekoliko meseci formiran je LINK edu Alliance edu RoboTeam, koji se bavi istraživanjem mogućnosti primene različitih edukativnih robota u obrazovanju i testiranjem oblasti primene u različitim obrazovnim disciplinama – u pitanju je nastavak istraživanja koje su započeli nastavnici Savremene osnovne škole.

Pepper nije jedini edukativni robot koji se koristi u nastavi u našoj osnovnoj školi. Paralelno se koriste i drugi roboti kao što su Miko, mikro:bit, mBoot, LEGO roboti i drugi. Edukativni roboti su veoma korisni za našu decu, koja ih koriste u procesu učenja. Neke od tih prednosti su:

  • Podsticanje motivacije i interesovanja: Edukativni roboti mogu da budu zabavni i zanimljivi deci, što može podstaći njihovu motivaciju i interesovanje za učenje.
  • Poboljšanje sposobnosti računarskog mišljenja: Upotrebom edukativnih robota deca se mogu naučiti osnovnim principima računarskog mišljenja i programiranja, što im može pomoći da razviju sposobnost razmišljanja na logičan i sistematičan način.
  • Podsticanje kreativnosti i mašte: Edukativni roboti mogu da pruže deci priliku da izgrade i programiraju vlastite robote, što im može pomoći da razviju kreativnost i maštu.
  • Poboljšanje sposobnosti komunikacije i timskog rada: Upotrebom edukativnih robota deca se mogu naučiti tome da rade u timu i komuniciraju sa drugima efikasnije, što je važno za razvoj socijalnih veština.
  • Povećanje samopouzdanja i samopoštovanja: Deca koja uspešno koriste edukativne robote mogu se osećati uspešnije i povećati svoje samopouzdanje i samopoštovanje.

 

Uvideli smo da edukativni roboti mogu da budu od velike koristi deci u procesu učenja, pomažući im da razviju brojne važne veštine i sposobnosti, te nas je to motivisalo da uvedemo robotiku u svakodnevni rad sa decom.

LINK edu alijansa je još jednom dokazala da je lider u oblasti obrazovanja i da stalno pomera granice spoznaje!