London Centre of Marketing akreditacija

LINK group BusinessAcademy je postala akreditovan partner Londonskog centra za marketing, čime polaznici BusinessAcademy uspešnim polaganjem ispita dobijaju diplomu ovog međunarodno priznatog instituta.

Termini polaganja su četiri puta godišnje u prostorijama BusinessAcademy, dok institut u Londonu pregleda radove polaznika i ocenjuje ih. Po uspešnom polaganju, institut iz Londona na adresu BusinessAcademy šalje diplome polaznicima koji su položili ispite.

Očekivani termini polaganja za ovu godinu su u martu, junu, septembru i decembru, tako da ako želite ovu diplomu možete početi da razmišljate o izlasku na ispite u septembru ili decembru.

Londonski centar za marketing ima preko 40 godina iskustva u marketingu i menadžmentu prodaje, i služi kao institut koji izdaje profesionalne kvalifikacije visokog kvaliteta, istovremeno međunarodno priznate.

London Centre of Marketing ima u ponudi ukupno šest sertifikacija i svaka od njih ima četiri nivoa diplome. Svaka diploma se sastoji od četiri modula. Polaganjem pojedinačnih modula polaznici dobijaju sertifikat za svaki modul i sa uspešno položena četiri modula automatski dobijaju diplomu.

Krajem prošle godine aplicirali smo za dva nivoa sertifikacije Sales and Marketing Management – Diploma i Higher Diploma in Sales and Marketing Management.

Novost koju smo želeli da podelimo sa Vama je da smo dobili akreditaciju za sve nivoe svih sertifikacija.

Sertifikacije su sledeće:

•    Sales & Marketing Management
•    Travel & Tourism Marketing
•    Business Management & Marketing
•    Human Resource Development & Marketing
•    Public Relations & Marketing
•    Entrepreneurship & Marketing.

Nivoi sertifikacija, odnosno, diplome su sledeće:

Level 1 – Diploma
Level 2 – Higher Diploma
Level 3 – Professional Diploma
Level 4 – Advanced Diploma.

Termini polaganja su četiri puta godišnje, u martu, junu, septembru i decembru. Polaganje se izvodi pismeno, na engleskom jeziku u trajanju od 3 sata u prostorijama BusinessAcademy, dok institut u Londonu pregleda radove polaznika i ocenjuje ih. Po uspešnom polaganju, institut iz Londona na adresu BusinessAcademy šalje diplome polaznicima koji su položili ispite. Ukoliko želite ovu diplomu možete početi da razmišljate o izlasku na ispite u septembru ili decembru.

Leave a comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.