LINKgroup učestvuje u projektu „TOGETHER” zato što kulturu kreiramo svi i kreiramo je za sve

Ustanove LINK edu Alliance kontinuirano rade na unapređenju nastave i modernizaciji edukacije, a jedan od načina na koji sprovodimo svoju viziju u delo jesu i brojni međunarodni projekti u kojima učestvujemo. S obzirom na to da je Evropska unija prepoznala važnost našeg učešća u stvaranju obrazovanja budućnosti, jedan od projekata na kojima radimo jeste i „TOGETHER”.
 
Misija projekta je transformacija škola u „otvorene organizacije za učenje” koje postaju središta kulturnog znanja (Cultural Hub) za čitavu zajednicu. Ovo će rezultovati razvojem pedagoških i organizacionih sposobnosti predavača i pedagoških lidera kroz kolaborativno istraživanje, umrežavanje i kontinuirano profesionalno usavršavanje.
 
U te svrhe, LINK edu Alliance, zajedno sa partnerima iz nekoliko evropskih zemalja, razvija inovativnu metodologiju koja će, u skladu sa principima uslužnog učenja i projektne nastave, podstaći srednjoškolce da učestvuju u aktivnostima svojih zajednica, prvenstveno usmerenim na digitalizaciju i unapređenje i zaštitu kulturnog nasleđa.
 
Osnovna koncepcija projekta jeste da učenici srednjih škola nauče da prave prezentacije, sajtove i digitalne suvenire kojima će promovisati lokalna kulturna dobra. Na ovaj način oni uče o istoriji i kulturi i pomažu zajednici u promociji kulturne baštine. Nastavnici imaju zadatak da sve te ideje i alate metodološki skupe i obrade u vodiču, sa preporukama za sve zemlje Evropske unije, zarad njihove implementacije u redovnu nastavu.
 
Projekat „TOGETHER” finansira Nacionalna agencija Nemačke. 
 

Više resursa za kreativni sektor i umetnost

Kriza izazvana pojavom i širenjem virusa COVID-19 uticala je na mnogo više aspekata našeg svakodnevnog života od samog javnog zdravlja – na ekonomiju, industriju, sport, obrazovanje, transport. Pod pritiskom pandemije našla se i evropska kultura, a lekcija kojoj nas je ova nedaća naučila jeste sledeća:
 
  • Neophodno je da uložimo više novca i pridamo više pažnje modernizaciji kreativnog sektora i umetnosti. Ispunjenje ovog zadatka povereno je pre svega mlađim generacijama.
 
Godinama se govori o potrebi digitalne transformacije kulture, ali ovaj poduhvat već dugo ostaje samo na rečima. Prema postpandemijskom bilansu, proces bi trebalo da se ubrza, što će iziskivati velike investicije u svrhu obezbeđivanja neophodnih veština i kompetencija za buduće kreativce i umetnike savremenog doba.
 
Cilj projekta „TOGETHER” je da podrži učenike srednjih škola u upoznavanju kulturne baštine svoje sredine i da na kreativan i kritički način pomognu njenoj promociji kroz pametnu upotrebu tehnologije.
 

Nastavnici kao ključna karika u digitalizaciji kulture

Nastavnici igraju ključnu ulogu u procesu inoviranja kulture. Ipak, stručnjaci su primetili da im nedostaju samopouzdanje i iskustvo kako bi kod učenika na odgovarajući način razvili kompetencije novog doba.
 
Imajući ovo u vidu, čak i van projekta „TOGETHER”, LINK edu Alliance podržava ih adekvatnom obukom i profesionalnim usavršavanjem s ciljem povećanja njihove digitalne kreativnosti i njene primene na kulturnu zaostavštinu, u korist zajednice.
 
Različite moderne programe i najsavremenije edukativne alate i metode namenjene njihovom stručnom napretku mogu pronaći na Institutu za moderno obrazovanje.
 

Šta je uslužno učenje?

Uslužno učenje, kao jedan od postulata projekta „TOGETHER”, zasniva se na stvaranju veze između ciljeva samog procesa učenja i potreba zajednice u kojoj učenici žive.
 
Ideja je da učenje izađe iz okvira škola i odvija se u realnom životu. Učenici osnovnih i srednjih obrazovnih institucija iz sistema LINK-ove alijanse upravo tako počinju školsku godinu, zato što smo, po uzoru na uspešne svetske pedagoške prakse, razvili originalan koncept učionica bez zidova, koji obuhvata raznovrsne nastavne i vannastavne sadržaje.
 
Igre na otvorenom su, prema mnogim istraživanjima, nešto što doprinosi razvoju kognitivnih, motoričkih i intelektualnih sposobnosti dece. Često imaju veze upravo sa spoznajom kulture i njenih vrednosti. Zbog toga su aktivnosti na lokacijama kao što su Kalemegdan, Ada Ciganlija, Avala i posete izložbama ili muzejima za sve učenike dragocene.
 
 
Pored toga što upoznaju svet u kome žive, đaci se zbližavaju sa ostalim članovima društva i razvijaju bliske i dugotrajne odnose. 
 
Učenike ohrabrujemo da se posvete potrebama zajednice u kojoj žive i stvore kulturni kapital. Izvan učionica vrlo brzo primenjuju znanja i veštine, istovremeno gradeći osećaj društvene odgovornosti.
 
Preporuka ključnih kompetencija za celoživotno učenje, koju je usvojio Savet Evropske unije, identifikovala je 8 osnovnih veština bitnih za lično ispunjenje, zdrav i održiv životni stil, mogućnost zaposlenja, angažovano građanstvo i socijalnu inkluziju. Među njima su aktivno građansko učešće, kulturna svest i izraz, preduzetništvo, digitalne veštine i korišćenje tehnologije.
 
Ustanove LINK edu Alliance imale su ih u vidu kada su kreirale svoje nastavne planove i programe i uvele celoživotno učenje u ponudu, ali i kada su, zajedno sa partnerima, razvijale multidisciplinaran projekat „TOGETHER”.
 

Osnovna ideja i očekivani rezultati projekta „TOGETHER”

1) Priručnik i okvir kompetencija za nastavnike

Priručnik koji se priprema u sklopu projekta „TOGETHER” služiće kao značajno pedagaško sredstvo za kontinuirano profesionalno usavršavanje nastavnika i direktora srednjih škola. Tako će svi relevantni akteri na polju obrazovanja dobiti inovativni edukativni model koji je usmeren ka razvoju digitalnih veština i zasnovan na konceptima uslužnog učenja i projektne nastave. 
 
Pedagozi će naučiti kako da uključe svoje učenike u inicijative za poboljšanje lokalne kulturne baštine kroz digitalizaciju. 
 

2) Digitalna akademija za kreativnost „TOGETHER”

Akademija je zamišljena kao onlajn edukativna platforma. Sadržaće brojne digitalne alate, informativne materijale i multimedijalne sadržaje zasnovane na modulima iz priručnika.
 
S obzirom na to da ustanove LINK edu Alliance koriste sopstvenu Distance Learning platformu, svojim decenijskim iskustvom u njenom razvoju doprinećemo radu akademije „TOGETHER”.
 
Pored toga što će, zahvaljujući platformi, biti unapređen proces učenja, akademija „TOGETHER” će predstavljati virtuelno mesto okupljanja korisnika raštrkanih širom Evropske unije koji će, uprkos fizičkoj razdvojenosti, formirati zajednicu za razmenu iskustava.
 

Držali smo se zajedno, even before we got TOGETHER

Kada su predstavnici LINK edu Alliance pisali opis projekta „TOGETHER”, u njega su utkali sva načela prema kojima se godinama upravljamo na svim našim ustanovama, a posebno na Fakultetu savremenih umetnosti.
 
Studenti ovog umetničkog fakulteta uče kako da ispolje talente na načine koji su bili nepoznati Van Gogu, Donatelu i ostalim velikanima zaslužnim za oslikavanje i oblikovanje evropske kulture zato što oni danas žive u doba kada su četkice i špatule donekle zamenjene olovkama za tablete i programima za 3D modeliranje. Zbog toga je važno da umeju da stvaraju umetnost pomoću različitih tehnologija i digitalnih alata i softvera. 
 
Bez obzira na to što već doprinosimo osavremenjivanju kulturne baštine, kroz projekat „TOGETHER” odlučni smo da damo još više.
 
Zajedno za digitalniju, moderniju, fleksibilniju, dostupniju i inkluzivniju kulturu!