LINKgroup prepoznat kao partner MICR@S projekta za razvoj preduzetničkih pristupa obrazovanju

LINKgroup sa zadovoljstvom objavljuje da je prepoznat kao partner u novom projektu pod nazivom MICR@S project / MIcro Community coopeRative @ School, koji je Nacionalna agencija Belgije zadužena za sprovođenje Erasmus+ programa nagradila grantom, svrstavši ga u grupu najboljih projekata iz oblasti škola koje će finansirati u naredne dve godine. Tema ovog projekta strateške saradnje je razvoj inovativnog pedagoškog pristupa za promociju preduzetničkih veština kod učenika od 12 do 18 godina.
 
 

MICR@S project – strateško razvijanje inovativnih i preduzetničkih pristupa obrazovanju

 
Strategija Evropa 2020, za pametan, održiv i inkluzivan rast, sa kojom je usklađena i Strategija pametne specijalizacije u Republici Srbiji za period od 2020. do 2027. godine, postavlja ciljeve da se najmanje 20 miliona ljudi izvuče iz siromaštva i socijalne isključenosti i povećanje zaposlenosti stanovništva u uzrastu od 20 do 64 godine na 75%. 
 
Prema izveštaju čiji su autori OECD i EU, „preduzetništvo i inovacije su ključni pokretači inkluzivnog rasta i društvene kohezije. Stoga je važno da obrazovni sistemi i institucije strateški razvijaju inovativne i preduzetničke pristupe obrazovanju i istraživanju, i deluju kao katalizatori ovih procesa”. 
 
Iz tog razloga važno je osmisliti pedagoške alate i pristupe u obrazovnom okruženju da bismo pripremili učenike za život u realnom svetu. 
 
Projekat MICR@S će omogućiti učenicima da iskuse preduzetništvo tokom srednjoškolskog obrazovanja, što će im olakšati pristup poslovanju u budućnosti. 
 
Ovaj trend potvrđuje istraživanje koje pokazuje da su oni koji su pratili ovaj školski eksperiment bili tri puta skloniji pokretanju vlastitog biznisa (EU Training Foundation, 2014). 
Osim toga, uključivanje učenika sa posebnim obrazovnim potrebama (Special Educational Needs) pomoći će učenicima da razviju više empatičnih osobina koje će im pomoći da postanu brižniji i inkluzivniji lideri u budućnosti.
 
 
 

Razvijanje kompetencija značajnih za uspeh na tržištu rada

 
Ovaj projekat treba da pruži učenicima kompetencije koje se kasnije mogu koristiti na tržištu rada i koje će podstaći inkluzivno školsko okruženje, saradnju i rast kroz zajedničke projekte, na međunarodnom nivou.
 
Kroz projekat će se takođe dizajnirati i implementirati: nastavni materijali za prenošenje znanja, veština i kompetencija iz preduzetničkog obrazovanja učenicima srednje škole i zajednička onlajn-igra „Community cooperative learning game”, u kojoj učenici mogu kreirati vlastite preduzetničke modele kroz grupni rad.
 
Sadržaj nastavnog materijala obuhvatiće sledeće teme:
 
  1. Preduzetništvo kao transferzalna kompetencija;
  2. Kako postati uspešan preduzetnik;
  3. Vodeća pravila i eksploatacija talenta;
  4. Korporativni servisi za zajednicu (Community cooperative services); 
  5. Ocena razvijene strategije za nastavu;
  6. Kako osnovati poslovnu zajednicu;
  7. Podučavanje u školama.

 

Učestvovanje učenika i studenata u realizaciji preduzetničkih projekata kroz aktivnosti LINK Business Cluba

Realizacija ovog projekta i edukacija K–12 učenika, nastavnog i nenastavnog osoblja sprovodiće se i kroz aktivnosti LINK Business Cluba, u okviru kog se planira funkcionisanje dve frakcije – za učenike i studente. Jedna će obuhvatiti uzrast K–12 učenika, tj. K grades 5–12, a druga studente visokoobrazovnih ustanova.
 
Kroz interakciju učenika, studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja sa uspešnim preduzetnicima i rad na realnim projektima, organizovanje prezentovanja studija slučaja i primera dobrih praksi, učenici i studenti će imati mogućnost da razvijaju sopstvene ideje ili učestvuju u realizaciji preduzetničkih projekata čiju realizaciju planira LINK Business Club. 
 
Kroz promociju vršnjačke edukacije sa učenicima i studentima će raditi i LINK alumnisti – frilenseri u oblasti informacionih tehnologija ili uspešni mladi preduzetnici.
 
 

„Parents at work” – roditelji na svojim radnim mestima kao domaćini učenicima

Ključna razlika u odnosu na slične projekte je u uključivanju roditelja koji rade u različitim industrijama. Ovo je posebno značajno jer se nesposrednom interakcijom dece i onih u koje deca imaju najviše poverenja – njihovih roditelja – prenose znanja i veštine koji se ni na jedan drugi način ne mogu preneti osim zajedničkim delovanjem i radom.
 
Stoga ovaj projekat podrazumeva i posete matičnim kompanijama roditelja po modelu projekta LINKgroupa „Parents at work”. LINKgroup ovaj projekat realizuje kroz preduzetničko učenje koje spaja Parental Engagement Strategy, kao način angažovanja roditelja, i Student Engagement Strategy, kao način angažovanja nastavnika. Ideja je da roditelji na svojim radnim mestima budu domaćini učenicima škole koju pohađaju njihova deca, ali ne i drugih škola iz sistema. Projekat se sprovodi na ovaj način kako bi se roditelji dodatno povezali sa školom koju pohađa njihovo dete i učili decu o značaju rada, kao i različitim biznisima. Roditelji mogu birati da li će ugostiti samo odeljenje svog deteta ili i neko drugo odeljenje. 
 
Cilj projekta je da deca dobiju uvid u različite profesije i privredne delatnosti kroz posete poslovnim i drugim organizacijama u kojima rade njihovi roditelji. Najvažnije je da se deci pokaže koliko su obrazovanje i preduzetništvo važni, da se upute u mogućnosti za rad i navedu na razmišljanje o svojoj budućnosti. Posebno je značajna i poseta porodičnim preduzećima u vlasništvu roditelja učenika škole kako bi se deci približio sam koncept preduzetništva.
 
 

„Work at home” – olakšavanje izbora budućeg zanimanja učenicima

„Work at home”, projekat LINKgroupa, posebno je bio važan za realizaciju vannastavnih aktivnosti iz predmeta Global Perspectives, koji se predaje u našim elitnim privatnim školama Savremena gimnazija i International School, kao i za predmete koji se predaju u Savremenoj osnovnoj školi, među kojima je i Priroda i društvo. Takođe, veoma je značajan i za povezivanje obrazovanja i privrede i promociju preduzetništva. Na ovaj način stečena saznanja učenicima olakšavaju da izaberu buduće zanimanje, odnosno srednju školu ili fakultet.
 
 

Međunarodni partneri

Vodeći partner je Belgijsko-italijanska privredna komora (Chambre De Commerce Belgo- Italienne), dok je LINKgroup jedan od partnera, zajedno sa partnerima iz Italije, Grčke, Portugala i Kipra: