LINKgroup po merilu evropskog Okvira za digitalne kompetencije nastavnika (DigCompEdu)

Tehnologija je izmenila mnoge aspekte života ljudi – od komunikacije i rada, preko trošenja slobodnog vremena i organizacije dana, do potrage za informacijama. Imun na njen uticaj nije ostao ni način na koji razmišljamo i ponašamo se, a samim tim ni školovanje. Evropska komisija, stoga, izradila je Okvir za digitalne kompetencije nastavnika (DigCompEdu), koji je predvidela kao sredstvo za povećanje informatičke pismenosti predavača. Stručnjaci Evropske unije su ga izradili s namerom da olakšaju proces digitalizacije obrazovanja, kako za vlade zemalja članica tako i za opštine i gradove i regionalne vlasti. Iz okvira mogu da „uče” i relevantne agencije i organizacije, pojedinačne školske ustanove i sami predavači – od vaspitača u vrtićima do profesora na fakultetima.

Na nacionalnom i nadnacionalnom nivou u Evropi, i pre objavljivanja ovog dokumenta 2017. godine, postojali su brojni akti i programi koji su služili za usavršavanje građana u skladu sa zahtevima digitalnog doba, a DigCompEdu predstavlja njihovu objedinjenu i poboljšanu verziju.

Vrednost okvira DigCompEdu leži u tome što obezbeđuje:

  • čvrste temelje za vođenje politike na svim nivoima;
  • šablon koji dozvoljava lokalnim akterima da se automatski usredsrede na planiranje konkretnih akcija, prilagođenih njihovim potrebama, bez prethodnog rada na konceptualnim osnovama;
  • zajednički jezik i logiku koji mogu da podstaknu diskusiju i prekograničnu razmenu ideja i iskustava na ovom polju;
  • referentnu tačku za ocenu potpunosti i uspešnosti pristupa postojećih i budućih okvira i alata za zemlje članice i druge zainteresovane strane.


Preporuke i standarde Evropske komisije, iznete u tom dokumentu, LINKgroup je implementirao i ispunjavao i pre njihovog zvaničnog predstavljanja – a evo i kako.

Pomerajući i brišući granice

Obrazovanje je zapalo u globalnu krizu zato što ne uspeva da isprati tempo razvoja ekonomije. Umesto da se oblikuju diplomci za sutrašnjicu, školuju se generacije za jučerašnjicu, samim tim nespremne čak i za današnjicu. Škole, pre svega, ne primenjuju tehnologiju u dovoljnoj meri, a upravo tehnološka dostignuća biće podloga uspeha u budućnosti. Diplome i zvanja se stavljaju ispred znanja i veština i tako se zaboravlja osnovna uloga obrazovanja.

Prepoznavši ovo kao veliki problem školovanja na globalnom nivou, kompanija od svog začetka stremi tome da bude drugačija, modernija, efikasnija i pouzdanija. S obzirom na to da od 1998. godine kreira rešenja prilagođena toj viziji, LINKgroup se istakao kao vodeća multinacionalna kompanija koja se više od 20 godina bavi profesionalnom edukacijom i sertifikacijom u oblasti informacionih tehnologija i poslovanja.

Konstantno razvijajući mrežu obrazovnih institucija

Kompanija uspešno posluje na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine, Rumunije, Ukrajine, Republike Moldavije i Sjedinjenih Američkih Država, a putem platforme za učenje na daljinu okuplja polaznike iz više od 120 zemalja sveta.
 
Pored obrazovnih institucija, LINKgroup u sklopu svog sistema ima i 32 obrazovna servisa, koji višestruko olakšavaju sticanje novih znanja i veština.

S obzirom na to da je polazište naše kompanije obrazovanje profesionalaca u sektoru informacionih tehnologija, pravovremeno smo shvatili koliko su digitalne kompetencije bitne za napredovanje stručnjaka iz različitih polja u Četvrtoj industrijskoj revoluciji, te smo svim našim profesorima i školarcima – od prvaka do apsolvenata – obezbedili najbolju opremu i uređaje u svojim objektima.

Ne stavljajući kvantitet ispred kvaliteta

Iako se naša mreža s vremenom grana i postajemo sve brojniji, kvalitet ne sme da trpi. I dalje ne zaboravljamo naš osnovni zadatak, a to je da svakom pojedinačnom učeniku omogućimo da stečena znanja i veštine prezentuje u poslovnom svetu na adekvatan način i da ostvari uspešnu karijeru. Tim načelom se vode i naši nastavnici!

Dodatni razlog zbog čega smo prepoznati kao regionalni predvodnici na polju obrazovanja jeste trajno opredeljenje da koristimo i razvijamo inovativne obrazovne prakse. Beskompromisno smo posvećeni modernizaciji sistema školovanja kroz integraciju najnovijih edukativnih tehnologija i aktuelnih pristupa. Tako prilagođavamo ishode obrazovanja potrebama tržišta, kao i ciljevima društva u celini. Sve naše ustanove osmišljene su tako da proces edukacije bude nekoliko puta plodonosniji, podržan najnovijom tehnologijom i potpuno podređen tome da učenici lakše i brže usvajaju znanja i ovladavaju veštinama.


 
Ključ inovativnosti ne leži samo u nesvakidašnjem pristupu osposobljavanju polaznika i studenata za najtraženije poslove sadašnjosti, već i u njihovoj pripremi i sticanju znanja i veština za poslove budućnosti.

Unapređujući znanje i veštine profesora

Profesori su uzor naših polaznika i studenata. S obzirom na to da oni daju primer đacima, na njihovim plećima počiva velika odgovornost. Oni moraju da budu vredni, prilagodljivi, motivisani, stvaralački nastrojeni, prodorni i odgovorni – kako u odnosu sa samim sobom i sa drugim ljudima tako i u odnosu prema tehnologiji. Kako bi obrazovali informatički pismene učenike, učitelji sami moraju da budu informatički pismeni. Na to ih motiviše i okruženje u kom rade – od opreme i uređaja do kolega koji teže svakodnevnom napretku. To, međutim, ne znači da na konkurse za posao nastavnika prihvatamo isključivo osobe sa bogatim iskustvom u korišćenju informacionih tehnologija. Naprotiv... Najvažnija odlika koju treba da poseduju kandidati jeste – volja za unapređenjem znanja i veština u nastavi.

Prihvatanjem novih digitalnih znanja i veština, iskustvom u njihovoj primeni i trudom da im daju sopstveni pečat ili da kroz saradnju sa drugim predavačima integrišu gradivo iz više predmeta sa informatikom, predavači LINKgroupa se zapravo penju i na lestvici okvira DigCompEdu. On obuhvata sledeće nivoe:

  • A1 – novajlije – oni su svesni mogućnosti digitalnih tehnologija za unapređenje profesionalne i pedagoške prakse. Ipak, imali su malo dodira sa tehnološkom opremom i uređajima i najčešće ih upotrebljavaju za pripremu gradiva, organizaciju i komunikaciju ili u administrativne svrhe. Da bi uvrstili svoje postojeće digitalne kompetencije u nastavu i da bi potom dodatno obogatili znanje i veštine, novajlijama je neophodan vodič i podstrek drugih;
  • A2 – istraživači – oni su svesni mogućnosti digitalnih tehnologija i istraživački nastrojeni kako bi unapredili sebe profesionalno i pedagoški. Počeli su da koriste tehnologiju u nekim aspektima digitalnih kompetencija, ali im nedostaje potpun i dosledan pristup. Istraživače na dalji napredak ka nivou B1 motiviše ohrabrenje, razumevanje i inspiracija, npr. kroz razgovor i deljenje ideja i iskustava sa kolegama;
  • B1 – integratori – oni eksperimentišu sa digitalnim tehnologijama kroz različite kontekste i namene i integrišu ih u svoje lekcije. Težeći poboljšanju nekolicine vidova profesionalnog angažmana, tehnologiju upotrebljavaju kreativno i uz nastojanje da prošire svoje znanje i veštine. I dalje rade na prepoznavanju alata koji najviše odgovaraju određenim situacijama i na usklađivanju digitalnih tehnologija pedagoškim strategijama i metodama. Integratorima treba nešto vremena za eksperimentisanje i refleksiju, na koju će se nadovezati zajedničko motivisanje i znanje, kako bi postali eksperti;
  • B2 – eksperti – oni koriste širok raspon digitalnih tehnologija samopouzdano, kreativno i kritički kako bi napravili pomak na profesionalnom frontu. Oni svrsishodno biraju digitalne tehnologije za određene situacije i trude se da razaznaju koristi i nedostatke različitih digitalnih strategija. Znatiželjni su i otvoreni prema novim idejama s obzirom na to da su svesni postojanja mnogih stvari koje nisu isprobali. Eksperimenti im znače za proširenje, strukturisanje i konsolidaciju strategija. Eksperti sačinjavaju kičmu edukativnih organizacija kada je reč o inovativnim praksama;
  • C1 – lideri – oni imaju potpun i dosledan pristup upotrebi digitalnih tehnologija u nastavi. Oslanjaju se na veliki broj digitalnih strategija i znaju da odaberu onu koja će im najviše odgovarati u datom momentu. Neprestano razmišljaju o tome i osnažuju svoja znanja i veštine, najčešće kroz kontakt sa drugim liderima. Lideri inspirišu druge i dele sa njima naučeno;
  • C2 – inovatori – oni preispituju kapacitete modernih digitalnih i pedagoških praksi koje predvode. Zabrinuti su zbog manjkavosti i slabosti tih praksi i napred ih „vuče” poriv za dubljom inovacijom školovanja. Inovatori eksperimentišu sa visokonaprednim i složenim digitalnim tehnologijama da bi stvorili originalne pedagoške pristupe. Oni su jedinstveni i retki i na njih se, kao na predvodnike inovacije, ugledaju mlađi predavači.


Imajući na umu da okvir kao takav ne predstavlja „cilj”, već „put”, naše ustanove organizuju predavačima neophodne radionice. Nastavnici u našim obrazovnim institucijama po samom dolasku u našu kompaniju nisu apsolutno digitalno kompetentni, niti potpadaju pod definiciju lidera i inovatora, već su zahvaljujući obukama dobili oruđe, u obliku digitalnog znanja i veština, čija je dalja upotreba, kao i uzdizanje na DigCompEdu skali, potkrepljena njihovim ličnim aspiracijama, kreativnošću i pedagoškim umećem. Mi samo prepoznajemo njihovu odlučnost da budu bolji i zdušno im pomažemo u daljem ostvarenju!

Da su i te kako ozbiljno shvatili implementaciju dobijenih digitalnih znanja i veština u časove, pokazalo se i tokom zdravstvene krize. Preseljenje procesa školovanja u virtuelne učionice od marta ove godine usled epidemiološke situacije i preporuka nadležnih organa, profesori LINKgroupa dočekali su spremno. Pomoću distance learning platforme nastavili su da predaju neometano i u onlajn-okruženju.

U sklopu programa za profesionalno usavršavanje naše nastavno osoblje dvaput godišnje pohađa obuke namenjene jačanju kapaciteta digitalnih znanja i veština na Institutu za moderno obrazovanje. Ako su zainteresovani da dodatno obogate poslovni portfolio ili da provere znanja i veštine, na istom institutu mogu da pronađu širok dijapazon kurseva i vebinara s različitom tematikom, kao i testova.

Predavači treba da uhvate korak i sa našim školskim programom, koji se tokom čitave godine proširuje odgovarajućim aplikacijama. Njihovo savladavanje služi proširenju digitalnih kompetencija predavača, ali i đaka.
    
S verom u to da je tehnologija veoma značajan pokretač promena i da igra važnu ulogu u uvođenju inovacija i realizaciji savremenog obrazovanja, LINKgroup se fokusirao na pružanje pomoći predavačima u predavanju i učenicima u učenju kroz stvaranje i upotrebu privlačnih i inspirativnih tehnoloških aparata i koncepata. Stvorili smo široku paletu inovativnih softvera i servisa, pažljivo skrojenih kako bi zadovoljili potrebe svih edukativnih ustanova. Sva rešenja su dizajnirana tako da odgovore na ključna pitanja, prioritete i poteškoće sa kojima se suočava celokupan obrazovni sistem.

U osmišljavanju projekata, kojim poboljšavamo kvalitet školovanja, učestvuju i sami nastavnici, čime potvrđuju svoje digitalne, ali i profesionalne i pedagoške kompetencije, koje su takođe sastavni deo okvira DigCompEdu.

Profesionalne se tiču organizacije, saradnje, refleksije i konstantnog stručnog unapređenja. Pedagoške podrazumevaju sposobnosti podeljene u četiri grupe – digitalni resursi, podučavanje i učenje, procena i podsticanje učenika (pogledati više u grafiku dole).

Unapređujući znanja i veštine polaznika i studenata


Naš krajnji cilj jeste da sertifikati i diplome LINKgroupa budu garant znanja i veština njihovih nosilaca, pa između ostalog i njihovih digitalnih kompetencija. Zarad karijernog ostvarenja, na „ti” sa tehnologijom trebalo bi da pređu i učenici. Ko zna, možda i oni jednog dana postanu nečiji učitelji.

Kako bi obučili polaznike i studente za 21. vek, profesori najpre moraju sami da budu osposobljeni za prihvatanje novina i rešeni na neprekidno osnaživanje svog poznavanja tehnologije. Nebrojeno mnogo puta utvrdili smo da predavači LINKgroupa to i jesu. I oni i đaci bili su kadri da, zbog specifičnog stanja izazvanog koronavirusom, predstavljanje izvršenih školskih obaveza, umesto putem Google prezentacije, obave na specijalno dizajniranim veb-sajtovima.

Vodimo se geslom „da bismo mogli da unapredimo druge, najpre moramo da unapredimo sebe”. Iz tog razloga, nastavnici LINKgroupa učestvovali su na IMO samitu dobrih ideja 2020. Na ovom praktičnom stručnom skupu prezentovani su najbolji primeri korišćenja informacionih i komunikacionih tehnologija u onlajn i hibridnoj nastavi. Novostečenim znanjima i veštinama profesori će potencijalno opčiniti svoje đake, te će njihovo zadovoljsto prilikom evaluacije predavača na kraju ovog polugodišta biti – 100 odsto.

Veruje se da čovečanstvo tokom čitave istorije nije iskusilo promene jednakog obima, zahvata i složenosti koje nas očekuju tokom Četvrte industrijske revolucije. Današnjica i sutrašnjica od svih, pa tako i od učitelja, traže brzo prilagođavanje novitetima. Opremom i uređajima treba da rukuju odgovorno i kritički, istovremeno radeći na buđenju potencijala učenika za rešavanje problema i kreiranje inovativnih odgovora. Postulat na kom profesori LINKgroupa grade predavanja jeste „4K” – kolaboracija, komunikacija, kreativnost i kritičko mišljenje. Lekcije su oblikovane tako da kod slušalaca podstaknu razbuđivanje i razvoj upravo ove četiri kompetencije, a ne samo puko upijanje izgovorenog.