LINKgroup na EPALE Community konferenciji: Korak napred za obrazovanje odraslih

LINKgroup kao lider u oblasti modernog i inovativnog obrazovanja u regionu uvek teži da posvećeno prati događaje koji se tiču unapređenja edukatora i svih onih koji neguju ljubav prema progresivnom obrazovanju i aktivno učestvuje u njima. Sa ponosom ističemo kako je LINKgroup učestvovao i na EPALE Community godišnjoj konferenciji, koja je održana 12. i 13. oktobra 2021, i time je na još jedan način unapredio i učvrstio svoj status kompanije koja kontinuirano prati najsavremenije trendove u oblasti savremene edukacije i svojiim radom otvara put ka znanju budućnosti.
 
EPALE, Elektronska platforma za obrazovanje odraslih u Evropi, okupila je neke od najznačajnijih aktera na svojoj godišnjoj konferenciji. Ovogodišnja konferencija pružila je priliku za diskusiju o načinima na koje obrazovanje odraslih i učenje mogu da pomognu u misiji oblikovanja društva time što će promovisati inkluzivne i održive modele edukacije.
 
Zbog toga što čini deo strategije Evropske unije da promoviše bolje prilike i metode obrazovanja za sve odrasle, EPALE je doprinela tome da se okupe profesionalci iz oblasti obrazovanja odraslih, stvarajući tako otvorenu zajednicu koju čine edukatori odraslih, treneri, istraživači i akademici, savetnici i kreatori politike.
 

Transformacija: Šta možemo da očekujemo?

Obrazovanje se drastično menjalo u protekle dve godine, kako digitalno tako i demografski, što dalje implicira potrebu za akcijom i novim rešenjima u procesu tranzicije. Dok istovremeno istražuje načine za transformacione procese, ova konferencija pruža izuzetnu priliku da se skiciraju novi modeli, uz poseban fokus na savladavanje izazova da se niko ne ostavi izostavljenim.
 
Prvi dan konferencije otvorila je Sophia Erikkson Waterschoot, direktorka Youth, Education i Erasmus+ programa, čiji je osnivač Generalni direktorat Evropske komisije. Ona je istakla važnost inkluzivnog i kreativnog obrazovanja odraslih kako bismo razvili jaka i održiva društva. Na panelu su učestvovali eminentni edukatori i kreatori politika, koji su vodili diskusiju na temu globalnih perspektiva u okviru inovativnih praksi u obrazovanju odraslih (slika 1). Oni su se složili da odrasli moraju da se oduče i nauče ponovo nove trendove kako bi se uspešno adaptirali na digitalizaciju u obrazovanju. U ovom transformacionom procesu važno je se razviju i održe standardi koji bi osigurali kvalitet i transparentnost najsavremenijeg obrazovanja.
 
Učesnici drugog panela predstavili su iskustva stečena u okviru EPALE zajednice koja se tiču prevazilaženja prepreka i socijalne inkluzije pomoću učenja. Prvi dan je zatvorio Otto Scharmer, viši predavač na MIT Sloan School of Management i suosnivač Presencing Institute, koji je savremeno obrazovanje predstavio u drugačijem svetlu, naglasivši važnost načina na koje smo učili u prošlosti kako bismo bili u mogućnosti na najbolji način da oblikujemo budućnost.
 

Uticaj obrazovanja odraslih na zajednicu edukatora

Drugi dan EPALE Community konferencije otvoren je glavnim govorom, koji je održala Divina Frau-Meigs, profesorka na predmetu Mediji i ICT sociologija na Université Sorbonne Nouvelle. U govoru je navela kako su konvergencija medija i dubinska medijatizacija društva transformisale postojeći medijski ekosistem u ovaj koji danas imamo, a koji je postavio digitalne medije u centar komunikacionih života ljudi.
 
Dva panela zajedno donela su nova rezonovanja na teme iskustva na polju digitalnog aktivizma, demokratije, kao i međugeneracijske saradnje u obrazovanju. Panelisti su se složili da odrasli u digitalnom dobu moraju da nauče kako da uče, unaprede digitalnu pismenost, kako da razviju kritičko mišljenje i osvešćenost o prisustvu digitalnih medija u svakodnevnom životu.
 
Manuela Geleng, direktorka za veštine u okviru Generalnog direktorata EU za zaposlenje, socijalna pitanja i inkluziju, zatvorila je konferenciju sa porukom da će promene u obrazovanju odraslih promeniti ne samo njih već i decu i omladinu, koji će uživati sve beneficije društva u kom je edukacija razvijena.
 

LINKgroup i Institut za moderno obrazovanje pomeraju granice modernog obrazovanja

Od ogromne važnosti za razvoj društva jeste rad na neprestanom praćenju trendova i inovacija u obrazovanju kako bi se uspešno išlo u korak sa standardima prema kojima se formira novo tržište rada, koje zahteva najmodernije veštine i kompetencije.
Već više od 20 godina LINKgroup se afirmiše kao lider u najmodernijem obrazovanju odraslih u oblasti primene informacionih tehnologija. Nastojeći da promeni obrazovanje time što će zameniti zastarele standarde i metode edukacijom budućnosti, LINKgroup želi da kroz primenu jedinstvenih metoda učenja u kombinaciji sa najmodernijim tehnologijama doprinese stvaranju profesionalnog kadra novog digitalnog doba.
 
U okviru LINKgroupa formiran je Institut za moderno obrazovanje (IMO), čija misija je da edukacijom sadašnjih i budućih zaposlenih u oblasti primene najmodernijih edukativnih tehnologija unapredi kvalitet obrazovnog procesa. IMO u okviru svog delovanja okuplja lidere u obrazovanju u regionu koji imaju ambiciju da se usavrše prema globalnim standardima u edukaciji i time doprinesu formiranju zajednice koja uči u skladu sa zahtevima budućnosti.
 
Duboko verujemo u misiju LINKgroupa da kvalitetnim obrazovanjem stvori bolji put kojim će ići naši savremenici i budući lideri iz generacija koje dolaze.