LINKgroup – javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih

Sa velikim ponosom i zadovoljstvom vas obaveštavamo da je Agencija za kvalifikacije Republike Srbije LINKgroupu odobrila status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih – JPOA, za programe „Obuka za poslovnog sekretara” i „Obuka za tehničara-specijalistu za optimizaciju veb-sajtova za pretraživače”.
 
Prethodno je, u saradnji sa Agencijom za kvalifikacije Republike Srbije, takođe uspešno završen postupak razvoja standarda kvalifikacija „Poslovni sekretar” (nivo 5 NOKS-a) i „Tehničar-specijalista za optimizaciju veb-sajtova za pretraživače” (nivo 5 NOKS-a). 
 

JPOA programi za stručne kvalifikacije nivoa 5 NOKS-a

 
Na ovaj način LINKgroup je stekao pravo na izdavanje javne isprave „Sertifikat o ostvarenom standardu kvalifikacije u celini”, za kvalifikacije „Poslovni sekretar” i „Tehničar-specijalista za optimizaciju veb-sajtova za pretraživače”. 
 
Drugim rečima, polaznici koji su uspešno završili program „Obuka za poslovnog sekretara” ili „Obuka za tehničara-specijalistu za optimizaciju veb-sajtova za pretraživače” imaće mogućnost da steknu „Sertifikat o ostvarenom standardu kvalifikacije u celini”, kao i stručnu kvalifikaciju nivoa 5 NOKS-a (nekadašnji V stepen stručne spreme).
 
Realizacija prvih JPOA programa stručnog usavršavanja planirana je za 2023. godinu, o čemu ćemo vas blagovremeno obavestiti.