LINK group obrazuje mlade kadrove

Kompanija LINK group prepoznaje prave vrednosti i značaj koji obrazovanje ima za uspešnu budućnost mladih ljudi. Zato je, u saradnji sa kompanijom ComTrade, početkom 2011. otvorila prvu srednju IT školu u Srbiji, ITHS. Već u septembru, u klupe ITHS-a sešće prva generacija budućih IT stručnjaka.

Uz strukovno obrazovanje mladih IT kadrova, LINK group otvara i Savremenu gimnaziju koja će biti okrenuta društveno i biznis orijentisanim kadrovima. Gimnazija počinje sa radom godinu dana nakon ITHS-a, u septembru 2012.

Leave a comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.