LINK group je postao zvanični LCCI Approved Examination Centre

Kompanija LINK group je stekla zvanični status LCCI Approved Examination Centre. Zahvaljujući ovom statusu, LINK group svojim polaznicima pruža mogućnost sticanja sertifikata iz oblasti Business, administration and IT i iz oblasti Marketing and customer service. Ovim je program međunarodnih kvalifikacija i sertifikacija LINK group obogaćen sa još jednim svetski priznatim sertifikatom, kao vrednom garancijom znanja i stručnosti.

LCCI je vodeća svetska ispitna komora

London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) osnovan je davne 1881. godine sa idejom da pruži mogućnost poboljšanja komercijalnog i stručnog sekundarnog obrazovanja, uporedo sa unapređenjem znanja stranih jezika. Ispitni odbor Privredne komore u Londonu osnovan je 1887. godine a već naredne godine održani su i prvi ispiti.

Više od jednog veka LCCi važi za prestižni, međunarodno priznat ispitni odbor sa više od 5000 registrovanih LCCI centara u preko 100 zemalja širom sveta.

Decembra 2002. godine, nakon spajanja sa GOAL-om, LCCI je postao deo EDI-ja, vodećeg globalnog provajdera stručnih kvalifikacija i onlajn testiranja.

Značaj LCCI sertifikata danas u svetu modernog poslovanja i obrazovanja

Danas LCCI sertifikati obuhvataju stručne sertifikate, profesionalne sertifikate, kao i sertifikate u oblasti engleskog jezika, koje priznaju i uvažavaju poslodavci i univerziteti širom sveta. Kandidatima ovi sertifikati donose višestruku korist prilikom prijema u institucije višeg obrazovanja, profesionalna udruženja, kao i radi lakšeg zapošljavanja u privatnim i državnim kompanijama.

Veštine i znanja za koje garantuju LCCI međunarodno priznati sertifikati neophodni su za uspeh u današnjem sve zahtevnijem komercijalnom okruženju.

Sertifikati su dostupni na različitim nivoima, pa na taj način omogućavaju kandidatima da dobiju sertifikat za postojeći nivo njihovih veština.

U skladu sa planom i programom nastave na institucijama u okviru LINK group, kompanija je postala zvanični ispitni centar za sticanje sledećih zvanja i sertifikata:

  • LEVEL 3 CERTIFICATE IN ADVERTISING
  • LEVEL 2 CERTIFICATE IN MARKETING
  • LEVEL 3 CERTIFICATE IN MARKETING
  • LEVEL 2 CERTIFICATE IN PR
  • LEVEL 3 CERTIFICATE IN PR
  • LEVEL 2 CERTIFICATE IN BUSINESS ADMINISTRATION
  • LEVEL 3 CERTIFICATE IN BUSINESS ADMINISTRATION
  • LEVEL 3 CERTIFICATE IN BUSINESS PRINCIPLES AND PRACTICE
  • LEVEL 3 CERTIFICATE IN PRINCIPLES AND PRACTICE OF MANAGEMENT