LINK group Hrvatska

Potpisan je ugovor između LINK group-a i Univerziteta UN kojim je planirana realizacija zajedničkih obrazovnih programa. Pored te saradnje, LINK group nastavlja da plasira svoje usluge na teritoriji Hrvatske.

Prisustvo i rad na području Istarske regije, omogućiće nam izlazak na tržišta Italije i Hrvatske, budući da su ove oblasti tesno povezane.

Leave a comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.