Kompanija LINKgroup i njeni evropski partneri pokrenuli su Erasmus+ projekat „MICR@S” tokom januarskog kick-off sastanka u Briselu

Evropski partneri, među kojima je i kompanija LINKgroup (koju u okviru ovog projekta predstavlja International School), pokrenuli su Erasmus+ projekat „MICR@S” („Micro Community coopeRative @ School”) tokom kick-off sastanka koji je održan 17. i 18. januara u Briselu. Cilj projekta je da studentima pruži znanje o preduzetništvu kako bi mogli da se pripreme za karijeru u svetu preduzetništva.

Razvijanje međusektorskog pedagoškog modela

Da bi se postigao ovaj cilj, projekat je usmeren ka tome da razvije međusektorski pedagoški model, koji se primenjuje u okruženju za učenje kroz igru u okviru projekta „MICR@S”. Ovaj model će biti usmeren na učenike uzrasta od 12 do 18 godina i podstaći će mešovite grupe, čiji su deo i učenici sa posebnim potrebama, na to da sprovedu inkluzivni projekat preduzetničke saradnje u zajednici polazeći od potreba i prepreka sa kojima se suočavaju učenici sa posebnim obrazovnim potrebama.

Zbog toga su se partneri iz Belgije, Portugala, Italije, Grčke, Rumunije, Srbije i sa Kipra ponovo okupili kako bi isplanirali projektne aktivnosti za naredna 24 meseca.

Budite uz nas, a mi ćemo vas obaveštavati o svojim sledećim koracima!