Još jedan uspeh LINK edu RoboTeama: Na Pepperu implementirana voice assistant tehnologija

LINK edu RoboTeam beleži nove uspehe! Nakon povezivanja Peppera sa softverom ChatGPT, naš tim je sada otišao korak dalje!

Podsetimo da je povezivanje Peppera sa softverom ChatGPT Pepperu donelo mogućnost da koristi jezičke sposobnosti poput generisanja prirodnog teksta, razumevanja i odgovaranja na pitanja, generisanja odgovora na različite upite i sl., što mu omogućava da još bolje komunicira sa ljudima, da generiše tekstualne poruke i odgovore na pitanja i sl.

Dosad smo za Peppera unosili tekstualna pitanja, a sada smo uspeli da povežemo Peppera sa servisom Automatic Speech Recognition i implementiranjem voice assistant tehnologije dodatno smo unapredili njegovu verbalnu komunikaciju!

Plan je da unapredimo i Pepperovu neverbalnu komunikaciju tako što ćemo mu kreirati dodatne animacije i komande koje bi pratile govor – LINK Pepper animacije, koje će se razlikovati od onih koje su uobičajene za robote iz ove serije.

Detalje sa jučerašnjeg testiranja možete pogledati ovde.