Izašao je prvi broj naučnoistraživačkog časopisa EdTech Journal

U skladu sa svojom misijom da razvija edukativne resurse, pruža besprekorne uslove za napredak i usavršavanje, i beskompromisno radi na unapređenju savremenog obrazovanja, kompanija LINKgroup sa ponosom predstavlja prvi broj naučnog časopisa EdTech Journal. Reč je o prvom naučnom časopisu otvorenog pristupa posvećenom korišćenju informacionih tehnologija u obrazovanju u regionu.

EdTech Journal je svojim prvim brojem otvorio vrata svim istraživačima i stručnjacima iz oblasti edukativnih tehnologija i modernih praksi u obrazovanju. Prva sveska časopisa (2021) ima šest radova na srpskom i engleskom jeziku, koje je pisalo 18 autora: pet originalnih naučnih članaka i jedan stručni članak (prikaz knjige).

Časopis okuplja sve relevantne stručnjake koji se bave primenom informacionih tehnologija u obrazovne svrhe, pružajući im kredibilnu platformu za naučne radove, podržavajući i čineći vidljivim doprinose autora i istraživača iz različitih disciplina i naučnih oblasti, koje su opisane u dokumentu „Naučna politika časopisa”.

Pročitajte EdTech Journal – vol. 1№ 1(2021) »

Šta vas očekuje u prvom broju?

Prvo izdanje časopisa EdTech Journal sadrži isključivo naučne radove koji su se istakli po svom kvalitetu, vizionarstvu u oblasti edukativnih tehnologija, kao i po tome da su delo najkredibilnijih ljudi iz ove struke. Časopis nosi oznaku Vol. 1  №1 za 2021. godinu i objavljuje se u štampanoj i elektronskoj formi, na srpskom i engleskom jeziku.

Kao okosnica prve sveske, svojevrsna ideja vodilja ovog izdanja, odabrano je prezentovanje progresivnih ideja u vezi sa edtech trendovima na globalnom nivou, kako bi se stvorila adekvatna klima za realizaciju naprednih oblika primene tehnologije u obrazovnim praksama, kao i u drugim oblastima informacionih i društvenih nauka.

U uvodnoj reči, glavni i odgovorni urednik dr Valentin Kuleto piše: 

 

Časopis pred vama je garancija da će samo najbolje prakse biti uzete u razmatranje, ali i da ćemo doći do najboljih rešenja. On je poziv na dijalog i zajedničku saradnju koja će proizvesti zdravije, zadovoljnije i obrazovanije mlade ljude koji će izrasti u profesionalce na koje ćemo svi biti ponosni.

 

Sa namerom da obuhvatimo što širi opseg tema u vezi sa modernom tehnologijom i pružimo sveobuhvatan uvid u svetske trendove, prvu svesku časopisa EdTech Journal posvetili smo sledećim temama u okviru primene informacionih tehnologija u obrazovanju, privredi i društvu:

  • problemi u vezi sa procenom pouzdanosti podataka na kojima počiva IoT;

  • primena veštačke inteligencije i mašinskog učenja u visokom obrazovanju;

  • razvoj dimenzionog modela za analizu upotrebe informacionih i komunikacionih tehnologija u Srbiji; 

  • primena mobilnog bankarstva u savremenom bankarskom poslovanju; 

  • pouke iz prošlosti: epidemija velikih boginja u Jugoslaviji, njen uticaj na javno zdravlje i ekonomiju; 

  • osnove diskretne matematike u informatici i računarstvu.

EdTech Journal – mesto za progresivne ideje u obrazovanju

Uloga časopisa ogleda se u priznavanju značaja i uloge informacionih tehnologija i u oblastima društva, privrede i obrazovanja. Naučni karakter časopisa ogleda se u deljenju znanja i rezultata naučnoistraživačkog rada, kao i u promociji nauke.

Važnost i uticaj tehnologije i naučnih osnova na kojima je ona izgrađena ne mogu se preceniti. Potrebno je da budemo proaktivni u obezbeđivanju toga da vrednosti koje su ugrađene u današnje tehnologije budu jasne i saopštene ljudima koji ih koriste za podsticanje inovacija i obezbeđivanje napretka za celo društvo.

Za 2021. godinu planirano je jedno izdanje časopisa EdTech Journal, dok će od 2022. godine časopis izlaziti dva puta godišnje, na šestomesečnom nivou. Uskoro se očekuje izlazak iz štampe i prve sveske za 2022. godinu. 

Svi objavljeni naučni i stručni radovi dostupni su u celini na sajtu časopisa. Svaki rad poseduje DOI broj i UDK stručnu klasifikaciju, i vidljiv je na internetu, kao i u Narodnoj biblioteci Srbije (koja je radila bibliografsku obradu članaka), odnosno u COBISS.RS bazi. 

Imamo viziju budućnosti u kojoj je razvoj zasnovan na tehnologiji

Izdavač časopisa EdTech Journal, LINKgroup, već više od 20 godina afirmiše se kao lider u najmodernijem obrazovanju u oblasti primene informacionih tehnologija, kao i progresivnih metodičkih pristupa u nastavi. 

Nastojeći da promeni obrazovanje time što će zameniti zastarele standarde i metode edukacijom budućnosti, LINKgroup želi da kroz primenu jedinstvenih edukativnih projekata u kombinaciji sa najmodernijim tehnologijama doprinese stvaranju profesionalnog kadra i osposobljenih mladih i perspektivnih ljudi novog digitalnog doba i modernih vrednosti.

EdTech Journal nastao je kako bismo se uspešno suočili sa novim izazovima i definicijama koje donose „nove tehnologije i nova saznanja”. Svi mi koji smo u nauci u ovom trenutku imamo zadatak da svojim idejama promenimo svet i iskoristimo sve potencijale koje tehnologija može da nam pruži. A kako bi to moglo da se desi, potrebno je da međusobno sarađujemo i razmenjujemo ideje.