ITHS - prva škola u regionu koja u nastavi koristi tablet računare

Učenici i profesori ITHS-a dobili su tablet računare kao obavezno nastavno sredstvo. Podeljeno je oko 150 tablet računara, marke TOSHIBA, koje će naši učenici i profesori svakodnevno koristiti u nastavi.

Budući da u današnje vreme razvoj nastavnog procesa sve više ide u pravcu korišćenja touch screen tehnologija i tablet računara, jer su prednosti ovakvog pristupa nastavnom procesu izuzetno velike, kako u organizacionom tako i u metodičkom i obrazovnom smislu, na ITHS-u će ovi uređaji biti korišćeni u što je moguće većoj meri.

ITHS je prva škola u regionu koja je razvila ovakav oblik izvođenja nastave. Upotreba tablet računara u nastavi pruža ogroman broj pogodnosti, te nam je veliko zadovoljstvo da iste možemo da priuštimo našim učenicima.

Najvažnije je to što ovakav način organizacije nastave stavlja učenika u centar obazovnog procesa, čini ga aktivnim, a stečena znanja primenljivim.
Učenicima će tableti koristiti kao radna sveska (obavezno radno sredstvo): za rad na času, za izradu domaćih zadataka, za simulaciju određenih aktivnosti – laboratorijske vežbe, i dr. Takođe, tablet računar će im koristiti kao online sveska kojoj će profesori imati pristup i mogućnost ostavljanja komentara i/ili ocenjivanja. Svi učenici će biti umreženi i logovaće se pomoću školskog mejla.

Profesori će u okviru svojih predmeta sprovoditi nastavu uz pomoć aplikacija koje su korisne za konkretan predmet. Edmodo, Gmail, Google Translate, Google Drive, Google Earth, Hangout, YouTube, Geogebra, PhotoShop - PS Touch, Nearpod, Video Maker, samo su neke od aplikacija koje će značajno doprineti bržem, kvalitetnijem i produktivnijem usvajanju informacija na času.
Moći će da postavljaju online prezentacije odmah nakon održanih časova tako da učenici u svakom trenutku mogu da pristupe pređenom gradivu.
Takođe, profesori će uz pomoć tablet računara moći da vode evidenciju o aktivnosti učenika.

Primarni cilj ovog poduhvata jeste to da učenici upoznaju što veći broj različitih aktuelnih aplikacija, a krajnji cilj je da predviđeno gradivo savladaju uz pomoć informacionih tehnologija, što predstavlja potpuno nov pristup obrazovanju i edukaciji.

Pogledajte video koji će vam dočarati atmosferu sa dodele tablet računara.

Leave a comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.