ITAcademy LINK group - prvi i jedini autorizovani Android ATC training center u Srbiji

ITAcademy kompanije LINK group postala je prvi i jedini autorizovani Android ATC training center u Srbiji.

Android ATC – Advanced Training Consultants je prva organizacija koja se, na globalnom nivou, bavi edukacijom i sertifikacijom za razvoj aplikacija na Android platformi. Ovo partnerstvo je još jedna potvrda visokog kvaliteta školovanja na ITAcademy koji je zagarantovan i mnogobrojnim članstvima i partnerstvima sa međunarodnim organizacijama i najuglednijim svetskim IT kompanijama i centrima.

Polaznici ITAcademy koji žele da započnu ili unaprede karijeru iz oblasti programiranja za Android operativni sistem mogu da izaberu profesionalno usavršanje po Android ATC programu i da postanu Android Certified Application Developer ili Android Certified Application Engineer.

Ovi sertifikati namenjeni su, kako početnicima, tako i vrhunskim stručnjacima za Android, koji se, pored programiranja, bave naprednim web konceptima, bezbednošću i efikasnošću Android programa.

Android ATC je nova sertifikacija u oblasti Android programiranja, sve popularnija u zajednici programera i tražena od strane poslodavaca. Ona potvrđuje da kandidat poseduje najbolju kombinaciju teoretskih i praktičnih znanja potrebnih za razvoj uspešne karijere u oblasti programiranja za Android, koji je trenutno najzastupljeniji operativni sistem na mobilnim uređajima, sa tržišnim učešćem od preko 60% u svetu i preko 70% u našoj zemlji.

Više o Android ATC sertifikacionom programu možete saznati na adresi www.androidatc.com.

Leave a comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.